Μέσα από το Μηνιαίο Δελτίο Κεφαλαιαγορών - Capital Markets Monthly επιχειρείται μια γενική τοποθέτηση στην οικονομική επικαιρότητα από εξειδικευμένα στελέχη της Allianz Global Investors, καθώς και η παράθεση με σαφή και έγκυρο τρόπο των προοπτικών των επιμέρους αγορών και κλάδων.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.