Ασφάλεια Μεταφοράς Εμπορευμάτων

Εξασφαλίστε τα διακινούμενα εμπορεύματά σας, με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο, κατά οποιασδήποτε φυσικής ζημιάς ή απώλειας, διαλέγοντας κάποια από τις παρακάτω ρήτρες:

 • Institute Cargo Clause (Α)
 • Institute Cargo Clause (B) 
 • Institute Cargo Clause (C)

Για ολοκληρωμένη προστασία, προσθέστε στο πρόγραμμά σας συμπληρωματικά Ρήτρες Πολέμου ή/και Στάσεων – Απεργιών.

Institute Cargo Clause (A)
Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά σας από οποιαδήποτε αιτία που δεν εξαιρείται ονομαστικά στο συμβόλαιό σας.
Institute Cargo Clause (B)

Καλύπτεται η απώλεια ή ζημιά σας από:

 • Πυρκαγιά ή έκρηξη
 • Προσάραξη, πρόσκρουση, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου ή πλωτού μέσου
 • Ανατροπή ή εκτροχίαση του χερσαίου μεταφορικού μέσου
 • Σύγκρουση ή επαφή του πλοίου, πλωτού μέσου ή οχήματος με οποιοδήποτε εξωτερικό αντικείμενο πλην ύδατος
 • Εκφόρτωση του φορτίου σε λιμάνι κινδύνου
 • Γενική αβαρία
 • Απόρριψη των εμπορευμάτων στη θάλασσα ή αρπαγή των από κύματα
 • Σεισμό, ηφαιστιογενή έκρηξη ή κεραυνό
 • Είσοδο υδάτων στο πλοίο ή στο πλωτό μεταφορικό μέσο, κοντέινερ, ξυλοκιβώτιο ή τόπο αποθήκευσης
 • Ολική απώλεια δέματος απολεσθέντος στην θάλασσα ή πεσόντος κατά την φορτοεκφόρτωση
Institute Cargo Clause (C)

Καλύπτεται η απώλεια ή ζημιά σας από:

 • Πυρκαγιά ή έκρηξη
 • Προσάραξη, πρόσκρουση, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου ή πλωτού μέσου
 • Ανατροπή ή εκτροχίαση του χερσαίου μεταφορικού μέσου
 • Σύγκρουση ή επαφή του πλοίου, πλωτού μέσου ή οχήματος
 • Εκφόρτωση του φορτίου σε λιμάνι κινδύνου
 • Γενική αβαρία
 •  Απόρριψη των εμπορευμάτων στη θάλασσα