Main navigation back
Allianz - Στρατηγική Allianz

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τα Κεντρικά μας Γραφεία βρίσκονται:

Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ΄ 
104 42 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 69 05 500
(καθημερινά 08:30 - 16:30 / Παρασκευή 15:30)

Τηλέφωνο: 210 69 99 999
(καθημερινά 08:30 - 16:30 | Παρασκευή 15:30)

Fax: 210 69 97 574

Φόρμα Επικοινωνίας

customercontact@allianz.gr

Συνεργάτες
Βρείτε τον κοντινότερο σε εσάς:

Δίκτυο Συνεργατών

  • Κεντρ. Γραφεία
  • Εξυπηρέτηση
  • Δίκτυο

Στρατηγική Ομίλου Allianz

Παρά τις αναταραχές των τελευταίων ετών, αποδείξαμε για άλλη μια φορά ότι η ισορροπημένη στρατηγική μας, η οποία βασίζεται στο ισχυρό επιχειρηματικό μας μοντέλο και εμπορικό σήμα, ήταν καθοριστική για την έξοδο μας από τις δυσκολίες και την οικοδόμηση της ισχυρότερης χρηματοοικονομικής κοινότητας στον κόσμο.

Η Στρατηγική του Ομίλου Allianz επικεντρώνεται στα παρακάτω σημεία:

  • 1. Κερδοφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη

  • 2. Ισορροπημένο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο

  • 3. Ισχυρή κεφαλαιοποίηση

  • 4. Διαχείριση Επενδύσεων παγκόσμιας κλάσης

  • 5. Σύγχρονο και άρτιο πλαίσιο αντιμετώπισης κινδύνου

1. Κερδοφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη

Επιδιώκουμε κερδοφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη στους τρεις επιχειρηματικούς τομείς που δραστηριοποιούμαστε:

•    Γενικές Ασφαλίσεις,
•    Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας, 
•    Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων.


2. Ισορροπημένο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο

Οι τομείς δραστηριότητάς και οι θυγατρικές μας, αλληλοσυμπληρώνονται και εμπλουτίζουν η μία την άλλη, κυρίως εξυπηρετώντας τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών μας. Αξιοποιούμε τις συνέργειες που προκύπτουν σε επίπεδο ομίλου, από το ισχυρό εμπορικό μας σήμα, την κατανομή των κεφαλαίων μας, τις βέλτιστες πρακτικές, όπως επίσης από τη χρήση κοινών πόρων και τις κοινές επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας. 

3. Ισχυρή κεφαλαιοποίηση

Στοχεύουμε στην προστασία του κεφαλαίου των επενδυτών μας και στη στήριξη της δραστηριότητας μας με κεφάλαια επαρκή να αντιμετωπίσουν τυχόν απροσδόκητα γεγονότα και να προστατεύσουν την ευημερία των πελατών μας.

4. Διαχείριση Επενδύσεων παγκόσμιας κλάσης

Η ποιοτική ανάπτυξη και η ισχυρή κεφαλαιοποίηση, βασίζονται στην υγιή και βιώσιμη επενδυτική στρατηγική. Μια στρατηγική που μπορεί να δημιουργήσει σταθερές αποδόσεις και να αποζημιώσει σε περιόδους χαμηλών επιτοκίων ή πληθωριστικών πιέσεων.

5. Σύγχρονο και άρτιο πλαίσιο αντιμετώπισης κινδύνου

Η πολιτική, οι διαδικασίες και τα συστήματα μας για την αντιμετώπιση κινδύνων, διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις μας στους τομείς των επενδύσεων, της ανάληψης ασφαλιστικού κινδύνου και των λειτουργιών μας λαμβάνονται εντός του πλαισίου που με προσοχή έχουμε θέσει.

Ηγετικές Αξίες ομίλου Allianz

Οι Ηγετικές Αξίες υιοθετήθηκαν με στόχο τη βελτίωση της ηγεσίας της Allianz και την επιτάχυνση της ανάπτυξης μιας πολιτικής υψηλής απόδοσης, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα στελέχη αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο τους θεμελιώδεις στόχους μας. Οι στόχοι αυτοί, μεταδίδουν σε κάθε διευθυντικό στέλεχος στον Όμιλο ένα σαφές πλαίσιο δράσης που συνδέει τους επιχειρηματικούς στόχους με την επιθυμητή συμπεριφορά ηγεσίας. 

Η αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας μέσω των Ηγετικών Αξιών, θα μας βοηθήσει να επικοινωνήσουμε ανοιχτά και να δημιουργήσουμε κλίμα εμπιστοσύνης τόσο με τους πελάτες όσο και με το ανθρώπινο δυναμικό μας. Με αυτό τον τρόπο, θα εξασφαλίσουμε την ηγεσία που απαιτείται για τη επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων.

Ευθυγράμμιση Στρατηγικής & Επικοινωνίας
Δουλεύουμε μαζί για το σχεδιασμό και την επιτυχή εφαρμογή της επιχειρησιακής στρατηγικής. Μία από τις κύριες ευθύνες μας είναι να επικοινωνήσουμε τη στρατηγική μας στους εταίρους μας.

Προώθηση κουλτούρας υψηλής απόδοσης
Θέτουμε και συμφωνούμε σαφείς στόχους που είναι ευθυγραμμισμένοι με τη στρατηγική μας. Παρέχουμε βοήθεια, καθοδηγούμε το ανθρώπινο δυναμικό μας και ανταμείβουμε την εξαιρετική απόδοση.

Εστίαση στους πελάτες μας
Εξασφαλίζουμε τη συνεχή προσήλωση στους πελάτες μας. Αναπτύσσουμε ισχυρές πελατειακές σχέσεις και επιδιώκουμε κερδοφόρο ανάπτυξη συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αύξηση της αξίας των μετόχων μας. Αυτό απαιτεί από εμάς κορυφαία ποιότητα σε όλα τα προϊόντα, στις λειτουργίες, στις διαδικασίες και στις συμπεριφορές μας.

Ανάπτυξη των ανθρώπων
Επενδύουμε στους ανθρώπους μας. Επιλέγουμε και αναπτύσσουμε στελέχη σύμφωνα με υψηλά πρότυπα. Επενδύουμε στη διαφορετικότητα και ενθαρρύνουμε μία κουλτούρα που σέβεται, εκτιμά και επωφελείται της διαφορετικότητας των ανθρώπων. Είμαστε διαφανείς στον τρόπο που δημιουργούμε ευκαιρίες σταδιοδρομίας, γιατί τις βασίζουμε στα προσωπικά επιτεύγματα και στις ικανότητες των ανθρώπων.

Χτίζουμε πάνω στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και ανατροφοδότηση
Χτίζουμε την επιτυχία μας πάνω στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στη δικαιοσύνη, στην ακεραιότητα και στην ειλικρινή επικοινωνία. Ενθαρρύνουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας να καινοτομεί, να αναγνωρίζει επιχειρηματικές ευκαιρίες, να μοιράζεται γνώση και ιδέες και να παρέχει εποικοδομητική ανατροφοδότηση.

Δείτε Περισσότερα

Η Allianz στην Ελλάδα
 

Allianz - Allianz Ελλάδος

Η Allianz Ελλάδος δραστηριοποιείται στους κλάδους της ιδιωτικής ασφάλισης, της διαχείρισης κεφαλαίων καθώς και της προώθησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής.

Η Allianz στον Κόσμο
 

Allianz - Όμιλος Allianz

Γνωρίστε έναν από τους κορυφαίους Ομίλους παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στον κόσμο. 

 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Ομίλου

Allianz - Εταιρική Κοινωνική ευθύνη Oμίλου Allianz

Η Allianz πιστεύει στη δύναμη του να μοιράζεσαι μοναδικές στιγμές! Μάθετε περισσότερα για τις συνεργασίες που μας κάνουν περήφανους παγκοσμίως.