Σημαντική Ενημέρωση

Ενημέρωση για ψευδή πιστοποιητικά ασφάλισης

Το τελευταίο διάστημα έπεσε στην αντίληψη μας ότι έχουν κυκλοφορήσει πιστοποιητικά ασφάλισης τα οποία μολονότι φέρουν το σήμα της εταιρείας μας, ωστόσο δεν έχουν εκδοθεί από εμάς και ως εκ τούτου ουδεμία κάλυψη παρέχουν. Τα εν λόγω πιστοποιητικά ασφάλισης φέρονται να παρέχουν κάλυψη για δάνεια που εκδίδονται μέσω διαδικτύου. Διαβεβαιώνουμε ότι η Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη ουδέποτε έχει προβεί σε συνεργασία με οποιαδήποτε εταιρεία παρέχει δάνεια μέσω διαδικτύου και ουδέποτε έχει εκδώσει συμβόλαιο ασφαλιστικής κάλυψης για τα δάνεια αυτά. Κατά συνέπεια τα εν λόγω πιστοποιητικά ασφάλισης δεν είναι έγκυρα.

Η εταιρεία μας έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες δέουσας επιμέλειας για τη διερεύνηση του θέματος και θα προβεί στις νόμιμες ενέργειες ενάντια στην παράνομη χρήση της επωνυμίας της για τη διαφύλαξη του κύρους της και την προστασία των καταναλωτών.

Σε περίπτωση που έχετε στα χέρια σας πιστοποιητικό ασφάλισης που φέρει το λογότυπο της Allianz, το οποίο φέρει τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, ή σε οποιαδήποτε περίπτωση διατηρείτε κάποια αμφιβολία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα, στα παρακάτω στοιχεία:

Κέντρο Επικοινωνίας Allianz 

Δευτ. - Πεμ.: 8.30 - 16.30
Παρ.: 8.30 - 15.30
e-mail: customercontact@allianz.gr

Τηλ: 210 69 99 999