Καριέρα στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη

Η Allianz είναι το ιδανικό περιβάλλον για αυτούς που τολμούν. Εδώ, ενισχύεται πολύπλευρα η επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων μας και μέσω αυτών στοχεύουμε στην ενδυνάμωση της ηγετικής μας θέσης παγκοσμίως.
Πιστεύουμε στη δύναμη της διαφορετικότητας και στον αμοιβαίο σεβασμό και την υποστήριξη. Δεσμευόμαστε στη διατήρηση ενός περιβάλλοντος, όπου οι άνθρωποί μας αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια, και εργαζόμαστε διαρκώς για έναν εργασιακό χώρο όπου μπορείτε να εκπληρώσετε τις επαγγελματικές σας επιδιώξεις και να πετύχετε τους στόχους σας. Για εμάς, το να μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες είναι εξίσου σημαντικό με τις ικανότητές σας.
Προάγουμε τη συνεργασία και προτρέπουμε τους ανθρώπους μας να ανταλλάσσουν απόψεις και βέλτιστες πρακτικές. Παράλληλα, ενισχύουμε τις ομάδες καθορίζοντας τους στόχους και δείχνοντας τον δρόμο.    
Για να παράγουμε καινοτομία, επιδιώκουμε να αξιοποιούμε όλες τις ευκαιρίες λαμβάνοντας με υπευθυνότητα ρίσκα και υιοθετώντας πρωτοποριακές πρακτικές. 
Για να αξιοποιούνται πλήρως οι ικανότητες των ανθρώπων μας, εξασφαλίζουμε ένα περιβάλλον όπου όλοι ενεργούμε με ακεραιότητα, τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, λέμε την αλήθεια, λειτουργούμε με διαφάνεια και προασπίζουμε τη διαφορετικότητα
Για τους πελάτες μας, που βρίσκονται στο κέντρο όλων των ενεργειών μας. Γι’ αυτό, ενισχύουμε διαρκώς τις τεχνικές και λειτουργικές γνώσεις μας και προσπαθούμε να πέτυχουμε το βέλτιστο σε όλους τους τομείς εξυπηρέτησης.
Εκτός από ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα, οι εργαζόμενοί μας μπορούν να επιλέξουν τις εκπαιδεύσεις τους αξιοποιώντας καινοτόμα μέσα που επιτρέπουν την πρόσβαση σε νέες γνώσεις οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε, και από οποιαδήποτε συσκευή. Επιπλέον, στηρίζουμε ενεργά τη δια βίου μάθηση με προγράμματα ενίσχυσης μεταπτυχιακών σπουδών και απόκτησης επαγγελματικών προσόντων.
Η υγεία των ανθρώπων είναι υψίστης σημασίας ζήτημα και για αυτό συμμετέχουμε σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες του Ομίλου, όπως το Allianz World Run. Επιπρόσθετα, προσφέρονται προγράμματα υποστήριξης για την  πρόληψη του εργασιακού άγχους μέσω εξειδικευμένων επαγγελματιών.
Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να βρίσκουν την ιδανική ισορροπία επαγγελματικού και προσωπικού χρόνου. Το πετυχαίνουμε αρχικά μέσω της κουλτούρας μας, που εστιάζει τόσο στην απόδοση όσο και στον άνθρωπο και αποτελεί σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής μας. Εφαρμόζουμε επίσης, πολιτικές που προσφέρουν επιπλέον ημέρες αδείας για ανάρρωση η αναψυχή.
Καλλιεργούμε την ομαδικότητα όχι μόνο εργασιακά αλλά και στο πλαίσιο κοινωνικοποίησης και διασκέδασης, με τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τους εργαζομένους μας και τις οικογένειές τους.

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας, να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη υφιστάμενων και μελλοντικών θέσεων εργασίας, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Οι Εταιρίες της Allianz στην Ελλάδα  (Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μ.Α.Α.Ε, Allianz ΑΕΔΑΚ και Allianz ΕΠΕ), θα διατηρήσουν το βιογραφικό σας στα αρχεία τους για περίοδο δώδεκα (12) μηνών και θα αξιολογούν το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία των Εταιριών της Allianz στην Ελλάδα. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη.

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία μας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@allianz.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την διαδικασία αξιολόγησης, ενημερωθείτε για την «Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υποψήφιων συνεργατών» της Allianz εδώ.