Ασφάλεια Ζωής

Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας σημαίνει πολλά για εσάς. Από τη δημιουργία της δικής σας οικογένειας μέχρι την αγορά ενός σπιτιού ή αυτοκινήτου, κάθε απόφαση καθορίζει την καθημερινότητά σας και των αγαπημένων σας. 

Η ασφάλεια ζωής είναι μια πράξη ευθύνης και φροντίδας για το μέλλον τους. Με την απόκτηση ενός τέτοιου προγράμματος, μπορείτε να εξασφαλίσετε το αύριο της οικογένειάς σας, διατηρώντας το επίπεδο ζωής που έχετε δημιουργήσει γι' αυτούς αλώβητο. 

 • Ένα κεφάλαιο ή μηνιαίο εισόδημα στην οικογένειά σας
 • Την αποπληρωμή του υπολοίπου κεφαλαίου του δανείου σας
 • 'Ενα εισόδημα για εσάς σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εργαστείτε 
 • Επιδοματικές παροχές υγείας και πρωτοβάθμια περίθαλψη 
 

Κάντε swipe για να δείτε περισσότερα

Κεφάλαιο Ασφάλισης Ζωής
Καταβολή κεφαλαίου ασφάλισης στους δικαιούχους
Καταβολή κεφαλαίου ασφάλισης στους δικαιούχους
Καταβολή κεφαλαίου ασφάλισης στους δικαιούχους
Καταβολή υπολοίπου κεφαλαίου (π.χ. εξόφληση δανείου) στους δικαιούχους
Καταβολή μηνιαίου εισοδήματος στους δικαιούχους
Κεφάλαιο Λήξης

-

-
 
Καταβολή κεφαλαίου ασφάλισης στον κυρίως ασφαλιζόμενο

-

 


-
Συμμετοχή στα υπό διανομή κέρδη

-

Καταβολή συσσωρευμένων μερισμάτων:

- στη λήξη

- στην απώλεια ζωής

- στην αξία εξαγοράς

Καταβολή συσσωρευμένων μερισμάτων:

- στη λήξη

- στην απώλεια ζωής

- στην αξία εξαγοράς


-

-
Πληρωμή ασφαλίστρων
Μέχρι τη λήξη της ασφάλισης

- Ισοβίως ή

- Μέχρι την προκαθορισμένη λήξη πληρωμής ασφαλίστρων

Μέχρι τη λήξη της ασφάλισης
Μέχρι τη λήξη της ασφάλισης
Μέχρι 3 χρόνια πριν τη λήξη της ασφάλισης
Ετήσια αναπροσαρμογή ασφαλίστρου και κεφαλαίου ασφάλισης
-
Σταθερό, 5%
-
-
-
Δικαίωμα Εξαγοράς
-
-
-
Δικαίωμα Δανείου
-
-
-
Δικαίωμα Ελευθεροποίησης
-
-
-
Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω Απώλειας Ζωής του Συμβαλλόμενου
Προαιρετική κάλυψη.
Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Προαιρετική κάλυψη.
Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Προαιρετική κάλυψη.
Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Προαιρετική κάλυψη.
Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Προαιρετική κάλυψη.
Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του Συμβαλλόμενου
Προαιρετική κάλυψη.
Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Προαιρετική κάλυψη.
Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Προαιρετική κάλυψη.
Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Προαιρετική κάλυψη.
Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Προαιρετική κάλυψη.
Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
Κατεβάστε χρήσιμα έντυπα για την ασφάλισή σας
 • Απώλεια Εισοδήματος: Διασφαλίστε το εισόδημά σας σε περίπτωση που για κάποιο χρονικό διάστημα δεν μπορείτε να εργαστείτε λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.
 • Μόνιμη Ολική / Μερική Ανικανότητα: Σας εξασφαλίζει ένα κεφάλαιο σε περίπτωση που δεν είστε σε θέση να εργαστείτε λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.
 • Σύνταξη Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας: Εξασφαλίζει σε εσάς και στην οικογένειά σας σύνταξη σε περίπτωση που δεν είστε σε θέση να εργαστείτε λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.
 • Απώλεια Ζωής από ατύχημα: Εξασφαλίστε στην οικογένειά σας ένα ικανοποιητικό κεφάλαιο, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση απώλειας ζωής από τροχαίο ατύχημα.
 • Σοβαρές Ασθένειες: Εξασφαλίζει ένα κεφάλαιο για την αντιμετώπιση σημαντικών δαπανών υγείας, που ακολουθούν την εμφάνιση μιας σοβαρής ασθένειας. 
 • Επιδόματα Νοσηλείας ή / και Χειρουργού: Παροχή επιδόματος σε περίπτωση που νοσηλευτείτε σε οποιαδήποτε νοσοκομείο της Ελλάδας και του Εξωτερικού, χωρίς να προσκομίσετε αποδείξεις για τις δαπάνες νοσηλείας σας.
 • All SOS: Επείγουσα μεταφορά και 24ωρη τηλεφωνική ιατρική υποστήριξη εντός Ελλάδος, με τη συνεργασία της Mondial Assistance.
 • Διαγνωστικές Εξετάσεις: Δυνατότητα να πραγματοποιείτε Διαγνωστικές Εξετάσεις σε συμβεβλημένα με την Allianz  διαγνωστικά κέντρα.
 • Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες: Κάλυψη Ιατροφαρμακευτικών Δαπανών που μπορεί να προκύψουν από ένα ατύχημα σε εσάς ή την οικογένειά σας.
 • Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων: Συνέχιση της ασφάλισής σας ακόμα και σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας.