Η Allianz αποτελεί στρατηγικό εταίρο των πιο γνωστών brands της αγοράς αυτοκινήτου.

Σχεδιάζουμε εξατομικευμένες και ευέλικτες ασφαλιστικές λύσεις καλύπτοντας τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών της κάθε αυτοκινητοβιομηχανίας, με την υποστήριξη ενός έμπειρου και καταρτισμένου δικτύου πωλήσεων.

Για τη βέλτιστη κάλυψη των ασφαλιστικών καθώς και των επενδυτικών αναγκών των πελατών της, η Allianz ένωσε τις δυνάμεις της με την τράπεζα HSBC η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα και μέλος ενός ισχυρού διεθνούς ομίλου.

Τα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα για την HSBC παρέχονται μέσα από το δίκτυο των τραπεζικών της καταστημάτων, με τη στήριξη του άριστα καταρτισμένου προσωπικού της.