Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.  δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης συλλογικών και ατομικών χαρτοφυλακίων από το 1992, προσφέροντας μια ευρεία επιλογή επενδυτικών λύσεων μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων, με βασική της φιλοσοφία την προσαρμογή στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ, θυγατρική της ασφαλιστικής Εταιρίας Allianz Ευρωπαϊκής Πίστης διαχειρίζεται και διαθέτει στην τοπική αγορά επτά αμοιβαία κεφάλαια τα οποία καλύπτουν πλήρως το φάσμα των επενδυτικών αναγκών της εγχώριας αγοράς.

Allianz Global Investors 

Η Allianz Global Investors (AGI), εταιρία του ομίλου Allianz, είναι μια από τις πέντε κορυφαίες εταιρίες διαχείρισης κεφαλαίων σε όλο τον κόσμο. Οι πελάτες, της εμπιστεύονται περιουσιακά στοιχεία που αγγίζουν τα €577 δις. 

PIMCO

Η Pacific Investment Management Company (PIMCO), με ιστορία από το 1971 στη διαχείριση κεφαλαίων, αποτελεί εταιρία του Ομίλου Allianz από το 2000. Παρέχει επενδυτικές λύσεις και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες σε όλο τον κόσμο, με κεφάλαια υπό διαχείριση γύρω στα 2 τρις. 
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.