Θωμάς Κωνσταντινίδης

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

 

Christoph Plein

Αντιπρόεδρος

 

Χρήστος – Όθωνας Γεωργίου

Μέλος

 

Γεώργιος Χρυσικός

Μέλος

 

Στέφανος Μαλαχιάς

Μέλος

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.