Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας στο υποστατικό σας (Κατοικία ή Επιχείρηση).
 
 • Ειδοποιήστε αμέσως την αστυνομία, εφόσον πρόκειται για ζημιά από κακόβουλες πράξεις, κλοπή ή ληστεία.
 • Ανατρέξτε στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας και ελέγξτε αν καλύπτεται η όχι η ζημιά σας μέσα από τους γενικούς και ειδικούς όρους και εξαιρέσεις.
 • Αναγγείλετε την ζημιά σας στην εταιρία μας ακολουθώντας την διαδικασία αναγγελίας όπως περιγράφεται στα παρακάτω βήματα.
 • Μην προχωρήσετε σε καμία επιδιόρθωση ή αποκατάσταση της ζημιάς χωρίς πρώτα να μας ειδοποιήσετε και να μας δώσετε την ευκαιρία να επιθεωρήσουμε τη ζημιά. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να προβούμε σε αποζημίωση χωρίς τον έλεγχο των συνθηκών της ζημιάς, τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών και αποδεικτικών συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, γραπτών υπολογιζόμενων εξόδων/ προσφορών επισκευής και μαρτυριών όσον αφορά την ιδιοκτησία ή την αξία.
 • Μην αναλάβετε οποιαδήποτε έξοδα και μην πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε πληρωμή, διακανονισμό, διευθέτηση ή αποδοχή ευθύνης σε σχέση με οποιαδήποτε απαίτηση χωρίς την γραπτή συγκατάθεσή μας.
 • Ειδικότερα για πολύτιμα αντικείμενα, συγκεντρώστε και προσκομίστε μας τιμολόγια, αποδείξεις, βεβαιώσεις ή/και οποιαδήποτε άλλα υποστηρικτικά έγγραφα για οποιοδήποτε αντικείμενο/τεμάχιο, του οποίου η αξία προσδιορίζεται στο συμβόλαιό σας.
 • Λάβετε εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα για ελαχιστοποίηση της απώλειας ή της ζημιάς.

Η αναγγελία της ζημιάς γίνεται από τον Ασφαλισμένο μέσω αποστολής email στο τμήμα διαχείρισης ζημιών της Εταιρίας μας. Στο email αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω υποχρεωτικά στοιχεία:

 • Φόρμα Αποζημίωσης (Κατοικίας  ή Επιχείρησης)
 • Φωτογραφίες της ζημιάς/ επηρεασθέντων ασφαλισμένων αντικειμένων

Με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση της αποζημίωσής σας, μπορείτε επιπλέον να στείλετε τα παρακάτω αποδεικτικά/ δικαιολογητικά στοιχεία, τα οποία είναι χρήσιμα για τον διακανονισμό των ζημιών και ενδεχομένως ζητηθούν από εσάς σε μετέπειτα στάδιο διαχείρισης της ζημιάς:

 • Αντίγραφο Βιβλίου/ Δελτίου Συμβάντων Αστυνομίας (σε περίπτωση κλοπής)
 • Αντίγραφο Δελτίου/ Αναφορά Πυροσβεστικής (σε περίπτωση Φωτιάς)
 • Προσφορές επισκευής της ζημιάς από τεχνικούς (σε κάθε περίπτωση)
 • Τεχνική έκθεση/ πόρισμα/ γνωμάτευση από τεχνικούς συμβούλους (σε κάθε περίπτωση)
 • Τον Αριθμό ΙΒΑΝ τραπέζης σας (σε περίπτωση αποζημίωσης)
  Αποδεικτικό στο οποίο θα αναγράφεται ο δικαιούχος αποζημίωσης και κάτοχος αριθμού ΙΒΑΝ και η Τράπεζα (φωτοτυπία βιβλιαρίου ή βεβαίωση τραπέζης)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ασφαλισμένου/ δικαιούχου αποζημίωσης

H αποστολή όλων των παραπάνω δικαιολογητικών θα γίνεται επίσης στo email  nonmotorclaims.cyprus@allianz.gr

Εμείς θα επιβεβαιώσουμε την παραλαβή τους και θα έρθουμε το συντομότερο δυνατόν σε επαφή μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την εξέλιξη της διαχείρισης της ζημιάς σας.

Μόλις παραλάβουμε τα δικαιολογητικά σας, ανοίγουμε τον Φάκελο Ζημιάς σας. Σε αυτό το σημείο γίνεται ο έλεγχος της κατάστασης του συμβολαίου σας και ορίζεται Πραγματογνώμονας για τον επί τόπου έλεγχο της ζημιάς.
Ο Πραγματογνώμονας που έχουμε διορίσει έρχεται σε επαφή μαζί σας για να κανονίσετε την επίσκεψη στο χώρο σας. Μόλις διενεργηθεί η αυτοψία της ζημιάς, ο Πραγματογνώμονας αποστέλει σε εμάς το ενημερωτικό σημείωμα.
Σε αυτό το σημείο ο ασφαλισμένος καλείται να προωθήσει, είτε στην εταιρία μας είτε στον Πραγματογνώμονα, τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τη ζημιά και τα οποία δεν μας έχει στείλει στο πρώτο στάδιο της αποζημίωσης (Αναγγελία Ζημιάς).  Παράλληλα, ο Πραγματογνώμονας στέλνει σε εμάς την τελική έκθεσή του.    

Μετά την εξέταση όλων των στοιχείων και της έκθεσης αυτοψίας φτάνουμε στην ολοκλήρωση του διακανονισμού της ζημιάς, με αποτέλεσμα την καταβολή αποζημίωσης ή την απόρριψή της.

Στην περίπτωση καταβολής αποζημίωσης θα ζητηθεί στον ασφαλισμένο να προσκομίσει εξοφλητική απόδειξη και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, εάν δεν μας τα έχει ήδη κοινοποιήσει στο στάδιο Αναγγελίας Ζημιάς. 

Τέλος, αν το ασφαλιστήριό σας είναι συνδεδεμένο με δάνειο το οποίο σας έχει χορηγηθεί από κάποια τράπεζα, τότε εκτός των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με την δανείστρια τράπεζά σας ή αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης δανείων, ώστε να σας χορηγήσουν βεβαίωση εκχώρησης δικαιωμάτων αποζημίωσης, βάσει του σχετικού όρου ενυπόθηκου /ενεχυρούχου δανείστριας.