Για περισσότερα από  25 χρόνια, η Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη δραστηριοποιείται στην Κυπριακή αγορά προσφέροντας υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλισης.

Οι τομείς δράσης και τα προϊόντα της Εταιρίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών αναγκών όπως ασφάλεια αυτοκινήτου, κατοικίας, προσωπικού ατυχήματος και πλήθος άλλων εξειδικευμένων ασφαλίσεων.

Με στόχο να ενισχύσει την εξυπηρέτηση των πελατών της και να αναπτύξει περαιτέρω την “παγκόσμια οικογένεια” της Allianz, η Εταιρία στην ίδρυση υποκαταστήματος στην Κύπρο. Πρόθεση της Allianz είναι να ενισχύσει και να επεκτείνει την παρουσία της στην Κύπρο, ενδυναμώνοντας την επαφή και το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της.

Σε αυτή τη μακρόχρονη παρουσία στην Κυπριακή αγορά, η Allianz επενδύει στην πελατοκεντρικότητα και την πληρότητα των παροχών.Η διαρκής υποστήριξη της Allianz SE ενισχύει την υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων της για σταθερή και κερδοφόρο ανάπτυξη.