Πιστωτικές κάρτες 
Τώρα μπορείτε να πληρώνετε λιγότερα ασφάλιστρα και να τα εξοφλείτε έως και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις! 

Μάθετε περισσότερα
Νέος Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης Ευρωπαϊκής Πίστης-4
Το μοντέλο εξυπηρέτησής μας 
Ο Ασφαλιστικός μας Διαμεσολαβητής είναι πάντα δίπλα σας, για να σας βοηθά και για να σας καθοδηγεί, προκειμένου να σας εξασφαλίσει αυτό που επιθυμείτε, ιδιαίτερα τη δύσκολη στιγμή που θα τον χρειαστείτε.

Μάθετε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α/Κ

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρέχει στους πελάτες της επαγγελματική διαχείριση χαρτοφυλακίου και πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων σε διεθνές επίπεδο, μέσω της υπηρεσίας Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου.
Περισσότερα

Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών

Η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρέχει στους πελάτες της συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν προτάσεις επενδυτικής στρατηγικής και προτεινόμενες επενδύσεις, με βάση το επενδυτικό τους προφίλ.

Σε ποιους απευθύνεται;
Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης είναι συμβατές για εκείνους τους πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να διαχειρίζονται το χαρτοφυλάκιό τους, είτε μόνοι τους είτε με τον επιλεγμένο από αυτούς διαχειριστή, ενώ ταυτόχρονα επιθυμούν να επωφεληθούν από τις επαγγελματικές συμβουλές και την εμπειρία των διαχειριστών μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Discretionary Asset Management

Σε ποιους απευθύνεται;
Οι υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου απεριορίστου εντολής (Discretionary Asset Management) απευθύνονται σε Ιδιώτες ή Θεσμικούς πελάτες και συγκεκριμένα σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Eταιρίες, Ταμεία και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς που αναζητούν επαγγελματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους από έμπειρους διαχειριστές, με πλήρη διαφάνεια των επενδύσεών τους, αλλά δεν επιθυμούν να έχουν την ευθύνη και τη φροντίδα της διαρκούς παρακολούθησης.

Τι προσφέρει;
Η υπηρεσία της διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου διαφοροποιείται έναντι άλλων μορφών επαγγελματικής διαχείρισης, οι οποίες προσφέρονται υπό τη μορφή τυποποιημένων προϊόντων στο ευρύ επενδυτικό κοινό και υπερέχει έναντι άλλων μορφών επαγγελματικής διαχείρισης λόγω των εξής πλεονεκτημάτων:
- Εξατομικευμένα χαρτοφυλάκια σχεδιασμένα σύμφωνα με το επενδυτικό προφίλ και τους επενδυτικούς στόχους του κάθε πελάτη.
- Λιγότεροι περιορισμοί στις επενδύσεις σε σχέση με τα αμοιβαία κεφαλαία, πάντα σε συμφωνία με τον πελάτη.
- Διαφάνεια και άμεση πληροφόρηση για τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου και την εκτέλεση των συναλλαγών.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ