Πιστωτικές κάρτες 
Τώρα μπορείτε να πληρώνετε λιγότερα ασφάλιστρα και να τα εξοφλείτε έως και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις! 

Μάθετε περισσότερα
Νέος Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης Ευρωπαϊκής Πίστης-4
Το μοντέλο εξυπηρέτησής μας 
Ο Ασφαλιστικός μας Διαμεσολαβητής είναι πάντα δίπλα σας, για να σας βοηθά και για να σας καθοδηγεί, προκειμένου να σας εξασφαλίσει αυτό που επιθυμείτε, ιδιαίτερα τη δύσκολη στιγμή που θα τον χρειαστείτε.

Μάθετε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Κ

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων επενδύεται σε μετοχές, ενώ μπορεί να επενδυθεί και σε τίτλους σταθερού εισοδήματος κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς. Σε κάθε περίπτωση αποτελούν τοποθετήσεις υψηλού επενδυτικού κινδύνου.
Περισσότερα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επενδυτικό προφίλ

Βαθμός Κινδύνου

Βαθμός Επενδυτικού Κινδύνου: Αυξημένος

Χρονικός Ορίζοντας

Χρονικός Επενδυτικός Ορίζοντας: Μακροπρόθεσμος (+3 έτη)

Στόχευση

Απευθύνεται σε επενδυτές που προσδοκούν σημαντικά κέρδη από υπεραξία και μερισματικές αποδόσεις, αναλαμβάνοντας και τον ανάλογο βαθμό επενδυτικού κινδύνου.

Allianz Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού

Επενδύει κυρίως σε επιλεγμένες εταιρίες μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, τις μετοχές των οποίων διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη κέρδους στο κεφάλαιο.

Χρήσιμες Πληροφορίες & Έντυπα

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)
Σενάρια επίδοσης
Προηγούμενες επιδόσεις
Ποσοστιαία Σύνθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Fact Sheet

Allianz Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών ΕΜΕΑ

Επενδύει σε επιλεγμένες εταιρίες που διαπραγματεύονται σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια αναδυόμενων χωρών. Ειδικότερα, το Αμοιβαίο επενδύει σε χρηματιστήρια χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη κέρδους στο κεφάλαιο.

Χρήσιμες Πληροφορίες & Έντυπα

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)
Σενάρια επίδοσης
Προηγούμενες επιδόσεις
Ποσοστιαία Σύνθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Fact Sheet

Allianz Μετοχών Εσωτερικού

Επενδύει κυρίως σε επιλεγμένες εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης, τις μετοχές των οποίων διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Τμήμα του ενεργητικού δύναται να τοποθετηθεί και σε εταιρίες μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη κέρδους στο κεφάλαιο.

Χρήσιμες Πληροφορίες & Έντυπα

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)
Σενάρια επίδοσης
Προηγούμενες επιδόσεις
Ποσοστιαία Σύνθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Fact Sheet

Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)

Επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ελληνικών μετοχών, με έμφαση σε εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη (κερδοφορία, κεφαλαιακή διάρθρωση, ρευστότητα) και ικανοποιητική προοπτική ανάπτυξης.

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υψηλής απόδοσης από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ελληνικών μετοχών, προερχόμενης πρωτίστως από υπεραξίες κεφαλαίου και δευτερευόντως από μερίσματα.

Χρήσιμες Πληροφορίες & Έντυπα

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)
Σενάρια επίδοσης
Προηγούμενες επιδόσεις
Ποσοστιαία Σύνθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Fact Sheet

Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I)

Επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ελληνικών μετοχών, με έμφαση σε εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη (κερδοφορία, κεφαλαιακή διάρθρωση, ρευστότητα) και ικανοποιητική προοπτική ανάπτυξης.

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου η επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων πρωτίστως από υπεραξίες και δευτερευόντως από εισόδημα.

Χρήσιμες Πληροφορίες & Έντυπα

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)
Σενάρια επίδοσης
Προηγούμενες επιδόσεις
Ποσοστιαία Σύνθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Fact Sheet

Ευρωπαϊκή Πίστη Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)

Επενδύει κυρίως σε μετοχές επιλεγμένων εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης, που έχουν καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος. Επειδή επενδύει σε μετοχικές αξίες με νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα αποτίμησης (ευρώ), οι διακυμάνσεις της αξίας αυτών των επενδύσεων έναντι του νομίσματος αποτίμησης, επηρεάζουν αντίστοιχα την αξία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η επιλογή των μετοχών γίνεται με αυστηρά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια (κερδοφορία, προοπτικές ανάπτυξης, κλπ).

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υψηλής απόδοσης από τη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου διεθνών μετοχών, προερχόμενης κυρίως από υπεραξίες κεφαλαίου και δευτερευόντως από μερίσματα.

Χρήσιμες Πληροφορίες & Έντυπα

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)
Σενάρια επίδοσης
Προηγούμενες επιδόσεις
Ποσοστιαία Σύνθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Fact Sheet

Ευρωπαϊκή Πίστη Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2)

Επενδύει κυρίως σε μετοχές επιλεγμένων εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης, που έχουν καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος. Επειδή επενδύει σε μετοχικές αξίες με νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα αποτίμησης (ευρώ), οι διακυμάνσεις της αξίας αυτών των επενδύσεων έναντι του νομίσματος αποτίμησης, επηρεάζουν αντίστοιχα την αξία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η επιλογή των μετοχών γίνεται με αυστηρά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια (κερδοφορία, προοπτικές ανάπτυξης, κλπ).

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υψηλής απόδοσης από τη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου διεθνών μετοχών, προερχόμενης κυρίως από υπεραξίες κεφαλαίου και δευτερευόντως από μερίσματα. 

Χρήσιμες Πληροφορίες & Έντυπα

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)
Σενάρια επίδοσης
Προηγούμενες επιδόσεις
Ποσοστιαία Σύνθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Fact Sheet


Ευρωπαϊκή Πίστη European Value Fund (R)

Επενδύει σε ένα γεωγραφικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών που εκδίδονται από εκδότες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ευρώπη, η επιλογή του οποίου γίνεται με αυστηρά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια (κερδοφορία, προοπτικές ανάπτυξης, κλπ.). Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να προβαίνει σε χρήση παραγώγων τόσο για την κάλυψη κινδύνων ή και για την κάλυψη των επενδυτικών του στόχων, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοσή του.

Σκοπός του Αμοιβαίου Kεφαλαίου είναι η επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων πρωτίστως από υπεραξίες και δευτερευόντως από εισόδημα (μερίσματα).

Χρήσιμες Πληροφορίες & Έντυπα

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)
Σενάρια επίδοσης
Προηγούμενες επιδόσεις
Ποσοστιαία Σύνθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Fact Sheet

Allianz Europe Equity SRI

Επενδύει σε ευρωπαϊκές αγορές μετοχών σύμφωνα με τη στρατηγική βιώσιμων και υπεύθυνων επενδύσεων (στρατηγική SRI τύπου Α).

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων έναντι του δείκτη αναφοράς μέσω της ενεργής διαχείρισης.

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)

Allianz Europe Equity SRI A EUR

Γνωστοποιήσεις Κανονισμού Αειφορίας (SFDR)

Allianz Europe Equity SRI

 

Allianz Global Equity Unconstrained

Επενδύει σε παγκόσμιες αγορές μετοχών με στόχο τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου μετοχών εστιάζοντας στην επιλογή μετοχών.

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου.

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KID)

Allianz Global Equity Unconstrained AT EUR
Allianz Global Equity Unconstrained AT USD
 
Γνωστοποιήσεις Κανονισμού Αειφορίας (SFDR)
 

Allianz European Equity Dividend

Επενδύει σε μετοχές εταιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σημαντικές μερισματικές αποδόσεις.

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη αποδόσεων μακροπρόθεσμα και απευθύνεται σε επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν τον κίνδυνο που συνεπάγεται η επένδυση σε μετοχικούς τίτλους.

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)

Allianz European Equity Dividend AT EUR

 

Allianz Euroland Equity Growth

Επενδύει στις αγορές μετοχών της Ευρωζώνης και κυρίως σε μετοχές εταιριών, οι οποίες παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης με βάση τις τρέχουσες τιμές τους. Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου.

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)

Allianz Euroland Equity Growth AT EUR

Γνωστοποιήσεις Κανονισμού Αειφορίας (SFDR)

Allianz Euroland Equity Growth

Allianz Food Security

Επενδύει σε παγκόσμιες αγορές μετοχών με εστίαση σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας.

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η μεσοπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου.

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)

Allianz Food Security EUR

Γνωστοποιήσεις Κανονισμού Αειφορίας (SFDR)

Allianz Food Security

Allianz GEM Equity

Επενδύει σε παγκόσμιες αναδυόμενες αγορές μετοχών, με ενδεχόμενη μερισματική απόδοση άνω του μέσου όρου της αγοράς.

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου.

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KID)

Allianz GEM Equity AT EUR

Allianz GEM Equity AT USD

Allianz Global Sustainability

Επενδύει σε επιλεγμένες εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης που αποσκοπούν στη δημιουργία οικονομικής αξίας με ευαισθησία παράλληλα προς θέματα κοινωνικής ευθύνης, περιβάλλοντος και οικολογίας.

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KID)

Allianz Global Sustainability A EUR

Allianz Global Sustainability A USD

Γνωστοποιήσεις Κανονισμού Αειφορίας (SFDR)

Allianz Global Sustainability

Allianz Total Return Asian Equity

Επενδύει σε μετοχές που διαπραγματεύονται σε χρηματαγορές της Δημοκρατίας της  Κορέας, της Ταϊβάν, της Ταϊλάνδης, του Χονγκ Κονγκ, της Μαλαισίας, της Ινδονησίας, των Φιλιππίνων, της Σιγκαπούρης, ή/και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΛΔΚ).

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου και εισοδήματος.

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KID)

Allianz Total Return Asian Equity A EUR

Allianz Total Return Asian Equity A USD

Allianz US Equity Fund

Επενδύει σε μετοχές των Η.Π.Α. και στόχος του είναι η επίτευξη συνολικής υψηλής μακροχρόνιας απόδοσης, μέσα από την εφαρμογή επενδυτικής πολιτικής επιλογής μετοχών με ελκυστικά θεμελιώδη μεγέθη, σε συνδυασμό με ποσοτικές μεθόδους διαχείρισης. Απευθύνεται σε επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν τον σχετικό επενδυτικό κίνδυνο.

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)

Allianz US Equity Fund A USD

Ενδιαφέρεστε να επενδύσετε σε Αμοιβαία Κεφάλαια;
Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τη φόρμα ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο

Καλέστε μας

Ώρες λειτουργίας 8:30-16:30, Παρασκευή 15:30

Στείλτε μας email

Για οποιαδήποτε πληροφορία, στείλτε μας email στο:

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ