Πιστωτικές κάρτες 
Τώρα μπορείτε να πληρώνετε λιγότερα ασφάλιστρα και να τα εξοφλείτε έως και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις! 

Μάθετε περισσότερα
Νέος Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης Ευρωπαϊκής Πίστης-4
Το μοντέλο εξυπηρέτησής μας 
Ο Ασφαλιστικός μας Διαμεσολαβητής είναι πάντα δίπλα σας, για να σας βοηθά και για να σας καθοδηγεί, προκειμένου να σας εξασφαλίσει αυτό που επιθυμείτε, ιδιαίτερα τη δύσκολη στιγμή που θα τον χρειαστείτε.

Μάθετε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Κ
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια

Τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν το ενεργητικό τους κυρίως σε τίτλους σταθερού εισοδήματος κεφαλαιαγοράς και μετέπειτα χρηματαγοράς.

Επίσης, μπορούν να επενδύουν μέχρι το 10% του ενεργητικού τους σε μετοχές.
Περισσότερα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επενδυτικό προφίλ

Βαθμός Κινδύνου

Αυξημένος Βαθμός Επενδυτικού Κινδύνου

Χρονικός Ορίζοντας

Μεσομακροπρόθεσμος Χρονικός Επενδυτικός Ορίζοντας

Στόχευση

Απευθύνονται σε επενδυτές που στοχεύουν σε αποδόσεις υψηλότερες του πληθωρισμού, αναλαμβάνοντας τον ανάλογο βαθμό επενδυτικού κινδύνου

Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας

πρώην Allianz Διαχείρισης Διαθεσίμων

Επενδύει σε ομόλογα κρατών και εταιριών που έχουν την καταστατική τους έδρα στις χώρες της Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης κυρίως από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ομολόγων βραχυχρόνιας και μεσοχρόνιας διάρκειας.

Χρήσιμες Πληροφορίες & Έντυπα

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)
Σενάρια επίδοσης
Προηγούμενες επιδόσεις
Ποσοστιαία Σύνθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Fact Sheet

Allianz Α/Κ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας

Επενδύει σε ομόλογα κρατών και εταιριών που έχουν την καταστατική τους έδρα στις χώρες της Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι κυρίως η εξασφάλιση εισοδήματος.

Χρήσιμες Πληροφορίες & Έντυπα

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)
Σενάρια επίδοσης
Προηγούμενες επιδόσεις
Ποσοστιαία Σύνθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Fact Sheet

Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)

Επενδύει σε ένα χαρτοφυλάκιο εταιρικών και κυβερνητικών ομολόγων ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. Τα κέρδη και οι πρόσοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου επανεπενδύονται.

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων κυρίως από εισόδημα (τοκομερίδια) και δευτερευόντως από υπεραξίες.

Χρήσιμες Πληροφορίες & Έντυπα

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)
Σενάρια επίδοσης
Προηγούμενες επιδόσεις
Ποσοστιαία Σύνθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Fact Sheet

Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income σε Eur (R)

Επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών ομόλογων που εκδίδουν εταιρίες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα και τίτλων σταθερού εισοδήματος του Ελληνικού Δημοσίου.

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων από κεφαλαιακά κέρδη και εισόδημα (τοκομερίδια). 

Χρήσιμες Πληροφορίες & Έντυπα

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)
Σενάρια επίδοσης
Προηγούμενες επιδόσεις
Ποσοστιαία Σύνθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Fact Sheet

Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income σε Eur (I)

Επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών ομόλογων που εκδίδουν εταιρίες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα και τίτλων σταθερού εισοδήματος του Ελληνικού Δημοσίου.

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου η επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων από κεφαλαιακά κέρδη και εισόδημα (τοκομερίδια). 

Χρήσιμες Πληροφορίες & Έντυπα

Κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)
Σενάρια επίδοσης
Προηγούμενες επιδόσεις
Ποσοστιαία Σύνθεση
Πίνακας Επενδύσεων
Fact Sheet


Allianz Euro Bond

Επενδύει κυρίως σε Ευρωπαϊκά ομόλογα, που έχουν επιλεχθεί από τον κορυφαίο διαχειριστή ομολόγων στον κόσμο, την AGI.

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KID)

Allianz Euro Bond A EUR

Allianz Euro Bond AT EUR

Γνωστοποιήσεις Κανονισμού Αειφορίας (SFDR)

Allianz Euro Bond

PIMCO Dynamic Bond Fund

Ένα Α/Κ με ευέλικτη προσέγγιση στις παγκόσμιες ευκαιρίες και τη διαχείριση κινδύνων μέσω ομολόγων.

Το PIMCO Dynamic Bond Fund  έχοντας την ευελιξία - χωρίς τους συνήθεις περιορισμούς - ενός δείκτη αναφοράς, μπορεί να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά τους κινδύνους και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της παγκόσμιας αγοράς ομολόγων.

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KID)

Pimco Dynamic Bond Fund EUR

Pimco Dynamic Bond Fund USD

PIMCO Total Return Bond Fund

Αποτελεί το μεγαλύτερο αμοιβαίο κεφάλαιο σε όλο τον κόσμο.

Στοχεύει στη δημιουργία συνολικής απόδοσης, δηλαδή απόδοσης από τόκους, αλλά και από υπεραξίες κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την PIMCO γι’ αυτό και το διαχειρίζονται κορυφαία στελέχη της. Έχει μία ευέλικτη προσέγγιση στις παγκόσμιες ευκαιρίες και τη διαχείριση κινδύνων μέσω ομολόγων.

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KID)

Pimco Dynamic Bond Fund EUR

Pimco Dynamic Bond Fund USD

PIMCO Global Real Return Fund

To PIMCO Global Real Return Fund στοχεύει στη δημιουργία ""πραγματικής"" απόδοσης, μέσω της διατήρησης και αύξησης του ποσού της αρχικής επένδυσης. Ως θετική πραγματική απόδοση ορίζεται η απόδοση που υπερβαίνει τον πληθωρισμό.

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KID)

PIMCO Global Real Return Fund EUR
PIMCO Global Real Return Fund USD

Γνωστοποιήσεις Κανονισμού Αειφορίας (SFDR)

PIMCO Global Real Return Fund

PIMCO Global Bond Fund

Τo PIMCO Global Bond Fund επενδύει σε ομόλογα σε όλο τον κόσμο, που έχουν εκδοθεί από εταιρίες ή κυβερνήσεις, με αποτίμηση σε μια σειρά από διεθνή νομίσματα.

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KID)

PIMCO Global Bond Fund EUR
PIMCO Global Bond Fund USD

PIMCO High Yield Bond Fund

Επενδύει σε τίτλους σταθερού εισοδήματος που έχουν εκδοθεί από εταιρίες σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι λόγω του υψηλότερου κινδύνου που εμπεριέχουν, μπορούν να προσφέρουν σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις. Τα ομόλογα αυτά διαθέτουν αξιολόγηση από την Standard & Poor's χαμηλότερη από ΒΒΒ.

PIMCO High Yield Bond Fund EUR

PIMCO High Yield Bond Fund USD

PIMCO Global Investment Grade Credit Fund

PIMCO Diversifired Income Fund

Στοχεύει στη δημιουργία συνολικής απόδοσης μέσω της ενεργητικής διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου που επενδύει σε ένα ευρύ φάσμα τίτλων σταθερού εισοδήματος των διεθνών αγορών. Προσφέρει μεγάλη διαφοροποίηση επενδύοντας τόσο σε εταιρικά ομόλογα ""επενδυτικής διαβάθμισης"" όσο και σε ομόλογα αναδυόμενων αγορών. 

PIMCO Diversified Income Fund EUR

PIMCO Diversified Income Fund USD

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Ενδιαφέρεστε να επενδύσετε σε Αμοιβαία Κεφάλαια;
Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τη φόρμα ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο

Καλέστε μας

Ώρες λειτουργίας 8:30-16:30, Παρασκευή 15:30

Στείλτε μας email

Για οποιαδήποτε πληροφορία, στείλτε μας email στο: