Ομαδική Ασφάλιση Υγείας

Ο υψηλός ιατρικός πληθωρισμός και η αδυναμία πλήρους κάλυψης των εξόδων από τα κρατικά ταμεία ασφάλισης, καθιστούν ολοένα και πιο δυσβάστακτο το κόστος των υπηρεσιών υγείας για τους εργαζομένους. 

Στην Allianz, σας προσφέρουμε προγράμματα, τυποποιημένα ή εξατομικευμένα, με ευέλικτα χαρακτηριστικά για να επιλέξετε εκείνο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες των εργαζομένων σας, αλλά και στον προϋπολογισμό σας.

Έχετε τη δυνατότητα:
  • Επιλογής προγράμματος, με γνώμονα τη θέση νοσηλείας
  • Προσθήκης πρόσθετης κάλυψης εξόδων εξωνοσοκομειακής περίθαλψης
  • Προσθήκης κάλυψης εξαρτωμένων μελών
  • Επιλογής διαφορετικών προγραμμάτων για διαφορετικές ομάδες εργαζομένων
Καθορίστε το επίπεδο κάλυψης που επιθυμείτε για τους εργαζομένους σας, επιλέγοντας ανάμεσα σε τρεις λύσεις.

Κάντε swipe για να δείτε περισσότερα

Ανώτατο ετήσιο όριο
20.000 €
12.000 €
8.000 €
Θέση Νοσηλείας
Α' Θέση έως € 300
B' Θέση έως € 250
Γ' Θέση έως € 200
Θέση Νοσηλείας στο εξωτερικό ή τη Μ.Ε.Θ
500 €
400 €
300 €
Ποσοστό συμμετοχής Allianz
80%
80%
80%
Έξοδα νοσηλείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Μέχρι το ανώτατο όριο ανά νοσηλεία
Μέχρι το ανώτατο όριο ανά νοσηλεία
Μέχρι το ανώτατο όριο ανά νοσηλεία
Αμοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου σε Συμβεβλημένα Νοσοκομεία
Χειρουργός έως 4.500 € Αναισθησιολόγος έως 1.000 €
Χειρουργός έως 4.500 € Αναισθησιολόγος έως 1.000 €
Χειρουργός έως 4.500 € Αναισθησ. έως 1.000 €
Νοσοκομειακό επίδομα
60 €
50 €
40 €
Χειρουργικό επίδομα

Ανώτατο όριο

2.000€

Ανώτατο όριο

1.200€

Ανώτατο όριο

800€

Φυσιολογικός Τοκετός & Καισαρική Τομή
600 €
400 €
200 €
Αποβολή
200 €
150
100 €
Ανώτατο ετήσιο όριο
2.000 €
1.000 €
500 €
Ποσοστό συμμετοχής Allianz
80%
80%
80%
Ετήσιο εκπιπτόμενο ποσό
100€
80€
60€
Ιατρικές επισκέψεις εντός δικτύου
100%
100%
100%
Ιατρικές επισκέψεις εκτός δικτύου
Ποσοστό κάλυψης εξόδων 80% με ανώτατο ποσό αποζημίωσης ανά επίσκεψη 80 €
Ποσοστό κάλυψης εξόδων 80% με ανώτατο ποσό αποζημίωσης ανά επίσκεψη 60 €
Ποσοστό κάλυψης εξόδων 80% με ανώτατο ποσό αποζημίωσης ανά επίσκεψη 50 €
Φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις & φυσικοθεραπείες
80%
80%
80%
Χρήση Συμβεβλημένου Δικτύου Διαγνωστικών Κέντρων
Απευθείας πληρωμή
Απευθείας πληρωμή
Απευθείας πληρωμή
Eκτός από τα τυποποιημένα πακέτα Υγείας, Ζωής και Σύνταξης, μπορούμε να σχεδιάσουμε προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης με τις καλύψεις και τα κεφάλαια εκείνα που ταιριάζουν ακριβώς στα δεδομένα, τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δικής σας επιχείρησης.