Ομαδική Ασφάλιση Ζωής

Η ζωή που θέλουμε είναι γεμάτη αλλαγές! Το δικό μας σπίτι, μία καινούρια δουλειά, τα πρώτα βήματα για τη δική μας οικογένεια. Μερικές φέρνουν επιπλέον ευθύνες, ενώ άλλες έχουν ως επακόλουθο την αλλαγή των οικονομικών μας προτεραιοτήτων.

Στην Allianz καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικές είναι οι στιγμές αυτές. Γι' αυτό σχεδιάζουμε προγράμματα, τυποποιημένα ή εξατομικευμένα, για να επιλέξετε εκείνο που θα εξασφαλίσει καλύτερα τους εργαζόμενους της επιχείρησής σας και τα μέλη των οικογενειών τους από οποιοδήποτε απρόοπτο γεγονός μπορεί να προκαλέσει δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση.

 

Κάντε swipe για να δείτε περισσότερα

Ασθένεια
15.000 €
10.000 €
5.000 €
Ατύχημα
30.000 €
20.000 €
10.000 €
Ασθένεια
15.000 €
10.000 €
5.000 €
Ατύχημα
15.000 €
15.000 €
15.000 €
 

Κάντε swipe για να δείτε περισσότερα

Ασθένεια
28 μικτοί μηνιαίοι μισθοί
18 μικτοί μηνιαίοι μισθοί
14 μικτοί μηνιαίοι μισθοί
Ατύχημα
56 μικτοί μηνιαίοι μισθοί
36 μικτοί μηνιαίοι μισθοί
28 μικτοί μηνιαίοι μισθοί
Ασθένεια
28 μικτοί μηνιαίοι μισθοί
18 μικτοί μηνιαίοι μισθοί
14 μικτοί μηνιαίοι μισθοί
Ατύχημα
28 μικτοί μηνιαίοι μισθοί
18 μικτοί μηνιαίοι μισθοί
14 μικτοί μηνιαίοι μισθοί
Πρόσκαιρη Ανικανότητα (Προαιρετική Κάλυψη)

ανώτατη μηνιαία παροχή

€3.000 

ανώτατη μηνιαία παροχή

€2.500 

ανώτατη μηνιαία παροχή

€2.000 

Eκτός από τα τυποποιημένα πακέτα Υγείας, Ζωής  και Σύνταξης, μπορούμε να σχεδιάσουμε προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης με τις καλύψεις και τα κεφάλαια εκείνα που ταιριάζουν ακριβώς στα δεδομένα, τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δικής σας επιχείρησης.