Προσωπικό Ατύχημα Ομάδων

Έχοντας πολυετή πείρα στην Ομαδική Ασφάλιση, έχουμε σχεδιάσει πλήρη πακέτα ασφαλιστικών καλύψεων ατυχήματος για ομάδες άνω των 10 ατόμων με κοινά χαρακτηριστικά, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:
  • Υπάλληλοι / εργαζόμενοι εταιριών
  • Μέλη συλλόγων
  • Μέλη αθλητικών σωματίων, ακαδημιών και ερασιτεχνικών ομάδων
  • Μαθητές σχολείων
  • Παιδιά σε κατασκηνώσεις και σε ημερήσια απασχόληση (camp)
  •  
 

Κάντε swipe για να δείτε περισσότερα

Απώλεια Ζωής
Μόνιμη / Ολική Μερική Ανικανότητα
Πρόσκαιρη Ανικανότητα
-
-
Ιατροφαρμακευτικά και λοιπά έξοδα από ατύχημα
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια
-
-
Νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα
Προαιρετική Κάλυψη.
Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

-
Νοσοκομειακή περίθαλψη από ασθένεια
-
-
Νοσοκομειακό Επίδομα
Ακύρωση ή συντόμευση ταξιδιού
-
-
Ασφάλιση αποσκευών
-
-
Επαναπατρισμός σορού ή έξοδα κηδείας στο εξωτερικό
-
-
Προσωπική αστική ευθύνη
-
-
Κατεβάστε χρήσιμα έντυπα για την ασφάλισή σας