Ασφάλεια Επιχείρησης All Business

Θωρακίστε αποτελεσματικά την επιχείρησή σας, επιλέγοντας ένα από τα προγράμματα Ασφάλειας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που σας προσφέρουμε.
  • Τρία διαθέσιμα προγράμματα για να επιλέξετε, ανάλογα με τις ανάγκες σας 
  • Κάλυψη από ΠυρκαγιάΣεισμόΚαιρικά ΦαινόμεναΠολιτικές ταραχές.
  • Τεχνική Υποστήριξη “My Business Care” χωρίς κόστος
  • Αποζημίωση σε αξία καινούριου, χωρίς υπολογισμό παλαιότητας για κτίριο/πάγιο εξοπλισμό
 

Κάντε swipe για να δείτε περισσότερα

Πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, πτώση αεροσκαφών
Πυρκαγιά από δάσος
Καπνός
Καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, χαλάζι, βάρος χιονιού

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.


-
Διαρροή σωληνώσεων

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται  εφόσον ζητηθεί.


-
Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία
Η κάλυψη αφορα μόνο το περιεχόμενο

Προαιρετική κάλυψη που αφορά μονο το περιεχόμενο.

Παρέχεται  εφόσον ζητηθεί.


-
Κακόβουλη ενέργεια διαρρήκτη

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται  εφόσον ζητηθεί.


-
Τρομοκρατικές ενέργειες

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται  εφόσον ζητηθεί.


-
Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται  εφόσον ζητηθεί.


-
Κακόβουλες ενέργειες

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται  εφόσον ζητηθεί.


-
Ασφάλιση αντικειμένου από βραχυκύκλωμα
-
-
Αστική Ευθύνη για υλικές ζημιές προς τρίτους από πυρκαγιά
Γενική Αστική Ευθύνη και Αστική Ευθύνη Εργοδότη
-
-
Έξοδα μεταστέγασης
Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
Αμοιβές αρχιτεκτόνων μηχανικών
H κάλυψη αφορά μονο το κτίριο
Η κάλυψη αφορά μόνο το κτίριο
Η κάλυψη αφορά μόνο το κτίριο
Θραύση υαλοπινάκων κτιρίου
-
-
Θραύση επιγραφών σε Α’ κίνδυνο
-
-
Ληστεία - Hold up
 H κάλυψη αφορά μονο το περιεχόμενο
-
-
Ημερήσια αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς
 H κάλυψη αφορά μονο το περιεχόμενο
-
-
Κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 H κάλυψη αφορά μονο το περιεχόμενο
-
-
Πτώση δένδρων, στύλων
Πρόσκρουση Οχήματος
Ασφάλιση αντικειμένων σε εξωτερικό χώρο

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται  εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται  εφόσον ζητηθεί.


-
Σεισμός

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται  εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται  εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται  εφόσον ζητηθεί.

Διακοπή εργασιών

Προαιρετική κάλυψη που αφορά μονο το περιεχόμενο.

Παρέχεται  εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη που αφορά μονο το περιεχόμενο.

Παρέχεται  εφόσον ζητηθεί.


-
Απώλεια ενοικίου

Προαιρετική κάλυψη που αφορά μονο το κτίριο.

Παρέχεται  εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη που αφορά μονο το κτίριο.

Παρέχεται  εφόσον ζητηθεί.


-
Υποστήριξη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Υποστήριξη υδραυλικών εγκαταστάσεων
Υποστήριξη κλειδαριών και απεγκλωβισμός ατόμου
Υποστήριξη υαλοπινάκων και κρυστάλλων
Εξασφάλιση επιχείρησης