Ασφάλεια Γραφείων-Ιατρείων

Το γραφείο ή το ιατρείο σας είναι κάτι παραπάνω από τον χώρο όπου ασκείτε το επάγγελμά σας. Εξασφαλίζει σε εσάς και την οικογένειά σας μια άνετη καθημερινότητα. Είναι σημαντικό λοιπόν, ο χώρος αυτός να σας εμπνέει ασφάλεια και σιγουριά.
  • Δωρεάν Τεχνική Υποστήριξη “My Business Care”
  • Αποζημίωση σε αξία καινούριου, χωρίς υπολογισμό παλαιότητας για κτίριο/πάγιο εξοπλισμό
 

Κάντε swipe για να δείτε περισσότερα

Πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, πτώση αεροσκαφών
Πυρκαγιά από δάσος
Καπνός
Καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, χαλάζι, βάρος χιονιού
Διαρροή σωληνώσεων
Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία
Η κάλυψη αφορα μόνο το περιεχόμενο
Κακόβουλη ενέργεια διαρρήκτη
Τρομοκρατικές ενέργειες
Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
Κακόβουλες ενέργειες
Ασφάλιση αντικειμένου από βραχυκύκλωμα
-
Αστική Ευθύνη για υλικές ζημιές προς τρίτους από πυρκαγιά
Γενική Αστική Ευθύνη και Αστική Ευθύνη Εργοδότη
-
Έξοδα μεταστέγασης
Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
Αμοιβές αρχιτεκτόνων μηχανικών
-
Θραύση υαλοπινάκων κτιρίου
H κάλυψη αφορά μονο το κτίριο
Θραύση επιγραφών σε Α’ κίνδυνο
-
Ληστεία - Hold up
-
Ημερήσια αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς
-
Κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Προαιρετική κάλυψη που αφορά μόνο το περιεχόμενο.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Πτώση δένδρων, στύλων
Πρόσκρουση Οχήματος
-
Ασφάλιση αντικειμένων σε εξωτερικό χώρο

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται  εφόσον ζητηθεί.

Σεισμός

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται  εφόσον ζητηθεί.

Διακοπή εργασιών

Προαιρετική κάλυψη που αφορά μονο το περιεχόμενο.

Παρέχεται  εφόσον ζητηθεί.

Απώλεια ενοικίου

Προαιρετική κάλυψη που αφορά μονο το κτίριο.

Παρέχεται  εφόσον ζητηθεί.

Υποστήριξη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Υποστήριξη υδραυλικών εγκαταστάσεων
Υποστήριξη κλειδαριών και απεγκλωβισμός ατόμου
Υποστήριξη υαλοπινάκων και κρυστάλλων
Εξασφάλιση επιχείρησης