Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Η επαγγελματική σας καθημερινότητα μπορεί να είναι γεμάτη απρόοπτα, πόσο μάλλον όταν ασκείτε ένα επάγγελμα που απαιτεί, εκτός από γνώσεις, προσήλωση και ευθύνη.

Όσο καλά και αν κάνετε τη δουλειά σας, θα υπάρξουν στιγμές που θα αντιμετωπίσετε προκλήσεις και λάθη τα οποία ενδέχεται να σας κοστίσουν ακριβά. 

Επιλέγοντας κάποια από τις λύσεις που σας προσφέρουμε στην Allianz, προστατεύεστε από απαιτήσεις τρίτων που ισχυρίζονται πως ζημιώθηκαν από την εργασία σας.

  • Αρχιτέκτονες / Μηχανικούς
  • Λογιστές
  • Φαρμακοποιούς
  • ΚΤΕΟ
  • Tour Operators / Γραφεία Γενικού Τουρισμού
  • Εταιρίες Πιστοποιήσεων
Σχεδιασμένο για επαγγελματίες αρχιτέκτονες ή μηχανικούς που ασχολούνται με τη μελέτη και επίβλεψη έργων, και επιθυμούν προστασία έναντι τρίτων για ατύχημα ή υλικές ζημιές που προκύψουν από αμέλεια ή παραλείψεις δικές τους ή του προσωπικού τους. 
 
 
Προστασία για τους επαγγελματίες λογιστές έναντι των πελατών τους για τυχόν λάθη ή παραλείψεις κατά την παροχή λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών.
 
Σχεδιασμένο για Φαρμακοποιούς που επιθυμούν προστασία έναντι τρίτων, για ατύχημα ή υλικές ζημιές που προκύψουν από αμέλεια ή παραλείψεις δικές τους ή του προσωπικού τους από την άσκηση της δραστηριότητάς τους.
 
 
Ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και καλύπτει ενέργειες ή παραλείψεις του ασφαλιζομένου, ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του και σχετίζονται με τη λειτουργία των χώρων της επιχείρησης και την εκτέλεση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Με την ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων / Tour Operators, καλύπτεστε για την Αστική σας Ευθύνη έναντι των ταξιδιωτών, για ατύχημα ή υλικές ζημιές που τυχόν συμβούν κατά τη διάρκεια οργανωμένων ταξιδιών που αναλαμβάνετε υπό την ιδιότητα του Tour Operator.

Ένα πρόγραμμα που προσφέρει κάλυψη για περιπτώσεις αμέλειας, λαθών ή και παραλείψεων κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Οι φορείς πιστοποίησης και ελέγχου θα πρέπει, πέρα από την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών, να έχουν συνάψει και ασφαλιστήριο συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης.

 

Κάντε swipe για να δείτε περισσότερα

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
Κάλυψη Δαπανών για την απόκρουση αξιώσεων
Γενική Αστική Ευθύνη

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Αστική Ευθύνη Ενοικιαστή

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προσωπική Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Αστική Ευθύνη Συνεπεία Πυρκαγιάς, Έκρηξης, Βραχυκυκλώματος

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Αστική Ευθύνη για τυχαία και αιφνίδια μόλυνση

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Αστική Ευθύνη απο τη χρήση μεταφορικών μέσων

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Αστική Ευθύνη κατά τη διάρκεια φορτοεκφορτώσεων

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Εργασίες συντήρησης/ανακαίνισης

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Πτώση Φωτεινών Επιγραφών

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Αστική Ευθύνη Εργοδότη

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Απώλεια Εγγράφων

-

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.


-

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Κάντε swipe για να δείτε περισσότερα

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
Κάλυψη Δαπανών για την απόκρουση αξιώσεων
Γενική Αστική Ευθύνη

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Αστική Ευθύνη Ενοικιαστή

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προσωπική Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Αστική Ευθύνη Συνεπεία Πυρκαγιάς, Έκρηξης, Βραχυκυκλώματος

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Αστική Ευθύνη για τυχαία και αιφνίδια μόλυνση

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Αστική Ευθύνη απο τη χρήση μεταφορικών μέσων

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Αστική Ευθύνη κατά τη διάρκεια φορτοεκφορτώσεων

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Εργασίες συντήρησης/ανακαίνισης

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Πτώση Φωτεινών Επιγραφών

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Αστική Ευθύνη Εργοδότη

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Απώλεια Εγγράφων

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.


-

-
Eπαναπατρισμός συνεπεία Πτώχευσης
-
-
Επαναπατρισμός συνεπεια Αφερεγγυότητας
-
-
Οικονομικές απώλειες
-
-