Γενική Αστική Ευθύνη

Είναι πολλοί οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ομαλή και επιτυχημένη πορεία μιας επιχείρησης. Για εμάς στην Allianz, η ασφάλεια αποτελεί τον βασικότερο. 

Επιλέγοντας κάποιο από τα παρακάτω προγράμματα Γενικής Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων, έχετε κάλυψη Αστικής Ευθύνης για ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους της επιχείρησης κατά τη συνήθη λειτουργία της και με την αιτία της ζημιάς να οφείλεται σε αμέλεια ή παράλειψη δική σας, ή των προσώπων που έχετε στην υπηρεσία σας.

Αφορά επιχειρήσεις όπως: Εστιατόρια, Καφετέριες, Παιδότοποι, Κινηματογράφοι, Θέατρα, Γυμναστήρια / Αθλητικές εγκαταστάσεις, Σχολεία, Φροντιστήρια.
 
Αφορά επιχειρήσεις όπως: Γραφεία, Καταστήματα, Κομμωτήρια / Ινστιτούτα αισθητικής, Συνεργεία, Φανοποιεία, Σταθμοί αυτοκινήτων (Parking).
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις όπως: Ξενοδοχεία, Ενοικιαζόμενα δωμάτια, Camping, Κατασκηνώσεις.
Καλύπτει περιπτώσεις Κατασκευής Έργου, καθώς και Συντήρησης/Κατασκευής Ανελκυστήρων.
 Χώροι Μαζικής Εστίασης, Άθλησης, Εκπαίδευσης

Κάντε swipe για να δείτε περισσότερα

Γενική Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία του χώρου
Αστική Ευθύνη Συνεπεία Πυρκαγιάς, Έκρηξης, Βραχυκυκλώματος
Αστική Ευθύνη Συνεπεία Διάρρηξης/Διαρροής Σωληνώσεων
Πτώση φωτεινών επιγραφών
Αστική Ευθύνη από τη χρήση ανελκυστήρων, (προσωπικού και φορτίου) και ανυψωτικών μηχανημάτων
Aστική Ευθύνη από χρήση εσωτερικών μεταφορικών μέσων
Αστική Ευθύνη κατά τη διάρκεια φορτοεκφορτώσεων εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης
Τροφική Δηλητηρίαση
Εργασίες συντήρησης/ανακαίνισης
Κάλυψη Δαπανών για την απόκρουση αξιώσεων
Αστική Ευθύνη για τυχαία και αιφνίδια μόλυνση
Προσωπική Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου
Αστική Ευθύνη Εργοδότη

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Αστική Ευθύνη Ενοικιαστή

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Επαγγελματική Ευθύνη

-

-

-

-

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Κολυμβητική Δεξαμενή (Πισίνα)

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.


-

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τροφική Δηλητηρίαση για παραδόσεις σε ιδιωτικούς χώρους πελατών

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.


-

-

-
Κάλυψη εξωτερικών/βοηθητικών χώρων

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.


-

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Αστική Ευθύνη Συνεπεία Πυρκαγιάς, Έκρηξης, Βραχυκυκλώματος

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Ζημιές σε Αυτοκίνητα πελατών

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.


-
Επαγγελματικοί Χώροι

Κάντε swipe για να δείτε περισσότερα

Γενική Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία του χώρου
Αστική Ευθύνη Συνεπεία Πυρκαγιάς, Έκρηξης, Βραχυκυκλώματος
Αστική Ευθύνη Συνεπεία Διάρρηξης/Διαρροής Σωληνώσεων
Πτώση φωτεινών επιγραφών
Αστική Ευθύνη από τη χρήση ανελκυστήρων, (προσωπικού και φορτίου) και ανυψωτικών μηχανημάτων
Aστική Ευθύνη από χρήση εσωτερικών μεταφορικών μέσων
Αστική Ευθύνη κατά τη διάρκεια φορτοεκφορτώσεων εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης
Εργασίες συντήρησης/ανακαίνισης
Κάλυψη Δαπανών για την απόκρουση αξιώσεων
Αστική Ευθύνη για τυχαία και αιφνίδια μόλυνση
Προσωπική Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου
Αστική Ευθύνη Εργοδότη

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Αστική Ευθύνη Ενοικιαστή

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Επαγγελματική Ευθύνη

-

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.


-

-
Τροφική Δηλητηρίαση

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.


-

-
Αστική Ευθύνη Συνεπεία Πυρκαγιάς, Έκρηξης, Βραχυκυκλώματος

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Ζημιές σε Αυτοκίνητα πελατών

-

-

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Δοκιμαστικές Διαδρομές

-

-

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.


-
Τουριστικές Επιχειρήσεις

Κάντε swipe για να δείτε περισσότερα

Γενική Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία του χώρου
Αστική Ευθύνη Συνεπεία Πυρκαγιάς, Έκρηξης, Βραχυκυκλώματος

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Αστική Ευθύνη Συνεπεία Διάρρηξης/Διαρροής Σωληνώσεων

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Πτώση φωτεινών επιγραφών

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τροφική Δηλητηρίαση

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Κολυμβητική Δεξαμενή (Πισίνα)
Εργασίες συντήρησης/ανακαίνισης
Κάλυψη Δαπανών για την απόκρουση αξιώσεων
Αστική Ευθύνη Εργοδότη

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Αστική Ευθύνη Ενοικιαστή

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Ζημιές σε αυτοκίνητα πελατών

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Αστική Ευθύνη από χρήση εσωτερικών μεταφορικών μέσων

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Κλοπή αντικειμένων πελατών (εντός των δωματίων) μέχρι το 20% του ανώτατου ορίου κάλυψης των Υλικών Ζημιών

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.


-

-

-
Κλοπή αντικειμένων πελατών (εντός των δωματίων) μέχρι το 20% του ανώτατου ορίου κάλυψης των Υλικών Ζημιών

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.


-

-

-
Κλοπή αντικειμένων πελατών (παραδοτέα στο ξενοδοχείο) μέχρι το 20% του ανώτατου ορίου κάλυψης των Υλικών Ζημιών.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.


-

-

-
Κάλυψη εξωτερικών/βοηθητικών χώρων

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Ζημιές σε αντικείμενα τρίτων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο, διαχείριση ή φύλαξη του Ασφαλισμένου

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.


-

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Αστική Ευθύνη από τη χρήση ανελκυστήρων, (προσωπικού και φορτίου) και ανυψωτικών μηχανημάτων

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Αστική Ευθύνη Συνεπεία Πυρκαγιάς, Έκρηξης, Βραχυκυκλώματος

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Διάφορα

Κάντε swipe για να δείτε περισσότερα

Γενική Αστική Ευθύνη
Προσωπική Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Κάλυψη Δαπανών για την απόκρουση αξιώσεων

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Αστική Ευθύνη για τυχαία και αιφνίδια μόλυνση

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Αστική Ευθύνη από τη χρήση ανελκυστήρων (προσωπικού και φορτίου) και ανυψωτικών μηχανημάτων
-
-
Αστική Ευθύνη απο τη χρήση

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Αστική Ευθύνη κατά τη διάρκεια φορτοεκφορτώσεων

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Ο.Κ.Ω. (Οργανισμοί Κοινής Ωφωλείας

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.


-

-
Αστική Ευθύνη Εργοδότη

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Αστική Ευθύνη κατεδάφισης υπάρχοντος κτίσματος

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.


-

-
Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε όλες τις λύσεις που έχουμε σχεδιάσει για την Αστική Ευθύνη.