Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη

Βάσει της αρχής της κοινοτικής οδηγίας 2004/35/EK και του Ελληνικού Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 148/29.09.2009, ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει», προέκυψε η ανάγκη για διαμόρφωση πλαισίου για την Περιβαλλοντική Ευθύνη με σκοπό την πρόληψη και την αποκατάσταση τυχόν ζημιάς.

Πέρα όμως από νομική υποχρέωση, στην Allianz πιστεύουμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος οφείλει να αποτελεί βασική αρχή της φιλοσοφίας κάθε επιχείρησης. 

Γι’ αυτό, δημιουργήσαμε το πρόγραμμα Ασφάλισης Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Το πρόγραμμα καλύπτει από μία μεγάλη βιομηχανία έως και μια μικρή επιχείρηση, για τις ευθύνες τους ως προς την αποκατάσταση των ζημιών σε ένα Φυσικό Περιβάλλον, ως συνέπεια απρόσμενης, απρόβλεπτης, ή ακούσιας απελευθέρωσης ρυπογόνων ουσιών από τις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις.