Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Μπορεί η επιχείρησή σας να παράγει ή να διαθέτει στην αγορά το πιο πετυχημένο και δημοφιλές προϊόν. Όμως η κακή χρήση του ή τυχόν δυσάρεστες συνέπειες που προκύψουν από αυτή, είναι πέρα από τον έλεγχό σας και δύσκολο να προβλεφθούν. Χρειάζεται λοιπόν να προστατέψετε την εικόνα και το όνομα της επιχείρησης σας, με ένα σύγχρονο πρόγραμμα ασφάλειας.
  • Προστασία των οικονομικών αποτελεσμάτων
  • Κάλυψη σε άγνωστο νομικό περιβάλλον
  • Προστιθέμενη αξία για το προφίλ σας

Η ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Προϊόντος απευθύνεται σε επιχειρήσεις παραγωγής, διακίνησης και διάθεσης διάφορων προϊόντων όπως:

• Τρόφιμα

• Ποτά

• Εξαρτήματα μηχανημάτων

• Είδη οικιακής/επαγγελματικής/βιομηχανικής χρήσης 

Αφορά την αστική ευθύνη της επιχείρησής σας έναντι τρίτων και καταναλωτών για αξιώσεις/ζημιές (σωματικές βλάβες/θάνατο και/ή υλικές ζημιές), οι οποίες προκύπτουν από οποιοδήποτε ελάττωμα των προϊόντων που διατέθηκαν παγκοσμίως.
Ελαττωματικό είναι ένα προϊόν που δεν παρέχει την ασφάλεια που δικαιούται κανείς να αναμένει, σε κάθε περίσταση για την οποία προορίζεται.