Αστική Ευθύνη Διευθυντών & Στελεχών

Η ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών απευθύνεται σε εσάς που εργάζεστε ως διευθυντής ή ανώτερο στέλεχος και επιθυμείτε κάλυψη της προσωπικής σας ευθύνης έναντι τρίτων, μελών του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντών και στελεχών μιας επιχείρησης, κατά την άσκηση των διοικητικών και διευθυντικών σας καθηκόντων.

Η κάλυψη αυτή προστατεύει προσωπικά τους «διευθύνοντες» της εταιρίας από απευθείας αξιώσεις εναντίον τους, είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά, ως αποτέλεσμα αδικοπραξίας (wrongful act).

Εάν το επιθυμείτε, η κάλυψη μπορεί να επεκταθεί ώστε να αποζημιώνει την εταιρία για ποσά που κατέβαλε σε κάποιον διευθύνοντα, εξαιτίας εναντίον του απαίτησης ως αποτέλεσμα αδικοπραξίας. Η επέκταση αυτή αναφέρεται ως “company reimbursement”.