Ασφάλεια Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι πλέον μια αναγκαιότητα για τη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια, η επιχειρηματική κοινότητα επενδύει σημαντικά κεφάλαια για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, στοχεύοντας σε σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία, τον καταναλωτή, τις αγορές ενέργειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
  • Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις σε στέγες κατοικιών ή σε αγροτεμάχια και/ή οικόπεδα, με συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο μέχρι €100.000
  • Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις σε αγροτεμάχια και/ή οικόπεδα, με συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο από €100.001 μέχρι €1.000.000
 

Κάντε swipe για να δείτε περισσότερα

Πυρκαγιά, άμεση πτώση κεραυνού
Ευρεία έκρηξη
Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες
Ζημιά πυρκαγιάς/έκρηξης λόγω βραχυκυκλώματος μηχανημάτων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Ζημιά λόγω βραχυκυκλώματος, (ζημιά ιδίου βραχυκυκλωθέντος μηχανήματος) υπέρτασης, επαγωγικών ρευμάτων, μηχανημάτων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα
Χιόνι, χαλάζι, παγετός
Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
Κλοπή με διάρρηξη και/ή αναρρίχηση και/ή ληστεία, ζημιές στον εξοπλισμό
Απομάκρυνση συντριμμάτων
Έξοδα/αμοιβές αρχιτεκτόνων
Αστική Ευθύνη έναντι γειτόνων ή/και τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς και/ή έκρηξης
Κακόβουλος Βλάβη
Τρομοκρατικές ενέργειες
Πυρκαγιά από δάσος
Σεισμός και/ή πυρκαγιά από σεισμό
Απώλεια κερδών
Πλήρης κάλυψη μηχανικών βλαβών και απώλειας κερδών λόγω των μηχανικών λαβών
Γενική Αστική Ευθύνη
Για Φωτοβολταϊκά αξίας άνω του €1.000.000, η Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη προσφέρει ασφάλιση σύμφωνα με τις ατομικές σας ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του κινδύνου.