Ασφάλεια Εταιρικού Οχήματος

Έχετε δική σας επιχείρηση και χρησιμοποιείτε εταιρικό αυτοκίνητο για τη δική σας μετακίνηση ή τη μετακίνηση των υπαλλήλων σας; Για τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα της επιχείρησής σας καθώς και τα αυτοκίνητα μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing), προσφέρουμε πλήρεις καλύψεις για να επιλέξετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Δείτε παρακάτω τις καλύψεις που σας προσφέρονται αναλυτικά.

 

Κάντε swipe για να δείτε περισσότερα

Αστική Ευθύνη προς τρίτους
Καλύπτουμε την Αστική σας Ευθύνη προς τρίτους, για τις σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε αυτούς από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου σας.
Αστική Ευθύνη κατά τη μεταφορά του αυτοκινήτου
Παρέχουμε δωρεάν την κάλυψη Αστικής σας Ευθύνης προς τρίτους, κατά τη μεταφορά του αυτοκινήτου σας εντός πορθμείου ή οχηματαγωγού.
Αστική Ευθύνη από ρυμουλκούμενο όχημα
Παρέχουμε δωρεάν την κάλυψη Αστικής σας Ευθύνης προς τρίτους, σε περίπτωση που ρυμουλκείτε τροχόσπιτο, τρέιλερ κ.λπ.
Αστική Ευθύνη από μετάδοση Πυρκαγιάς
Καλύπτουμε τις ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους, από πυρκαγιά που ξεκίνησε από το αυτοκίνητό σας.
Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα, αποζημιώνουμε τις υλικές ζημιές που θα υποστεί το αυτοκίνητό σας, με ανώτατο όριο ευθύνης τα 100.000€.
Πυρκαγιά, Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές Ενέργειες και Στάσεις-Απεργίες
Σας αποζημιώνουμε για τις ζημιές του αυτοκινήτου σας στην τρέχουσα εμπορική του αξία, από πυρκαγιά, ή έκρηξη, τρομοκρατικές ενέργειες καθώς και κατά τη διάρκεια στάσεων – απεργιών.
Ολική Κλοπή
Σε περίπτωση Ολικής Κλοπής του αυτοκινήτου σας, σας αποζημιώνουμε στην τρέχουσα εμπορική του αξία κατά την ημερομηνία της κλοπής, 90 μετά την υποβολή μήνυσης κατά αγνώστου στην Αστυνομική Αρχή και της σχετικής δήλωσης στην Εταιρία.
Μερική Κλοπή

Σας αποζημιώνουμε για κλοπή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου σας στην τρέχουσα εμπορική τους αξία, για την κλοπή των συστημάτων ήχου και εικόνας για αξία μέχρι 500 € καθώς και για τις ζημιές που θα προκληθούν στο αυτοκίνητό σας κατά την προσπάθεια αφαίρεσης των εξαρτημάτων. 

Επιπλέον, σας αποζημιώνουμε για τις ζημιές που θα προκληθούν στο αυτοκίνητό σας κατά τη διάρκεια κλοπής του εφόσον έχετε επιλέξει την κάλυψη "Ίδιες Ζημιές".

Κλοπή Αξεσουάρ
Σας αποζημιώνουμε για την κλοπή των συστημάτων ήχου και εικόνας, καθώς και συσκευών τηλεπικοινωνίας του αυτοκινήτου σας, τρέχουσας εμπορικής αξίας άνω των 500€.
Ίδιες ζημιές
Σας αποζημιώνουμε για τις ζημιές του αυτοκινήτου σας, που προκλήθηκαν από πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή, στην τρέχουσα εμπορική του αξία, ακόμα και αν αυτές προκληθούν από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, με δυνατότητα επιλογής της απαλλαγής της Εταιρίας για κάθε ζημιά (1.000€, 1.500€) ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Θραύση Κρυστάλλων

Αποζημιώνεστε για τις ζημιές στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου σας από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία ακόμα και κατά την απόπειρα κλοπής του, καθώς και στην ηλιοροφή του αυτοκινήτου σας για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας (εφόσον αυτή προβλέπεται από τον εργοστασιακό του εξοπλισμό).

Έχετε τη δυνατότητα επιλογής κεφαλαίου κάλυψης 1.800€ και 3.000€.

Θραύση Κρυστάλλων - Υπηρεσίες All Glass
Καλύπτουμε τη Θραύση στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου σας, από οποιαδήποτε αιτία περιλαμβανομένης της απόπειρας κλοπής, με χαμηλότερο κόστος ασφάλισης και με αποκατάσταση των ζημιών από τις εξειδικευμένες και με διεθνή αναγνώριση εταιρίες εμπορίας και τοποθέτησης κρυστάλλων για κάθε τύπο αυτοκινήτου ‘’Carglass’’ και "Glassdrive", χωρίς να εκταμιεύσετε χρήματα.
Φυσικά Φαινόμενα

Σας αποζημιώνουμε για τις ζημιές του αυτοκινήτου σας στην τρέχουσα εμπορική του αξία, από πλημμύρα, ανεμοθύελλα, καταιγίδα, σεισμό, έκρηξη ηφαιστείου, ή άλλη φυσική διαταραχή, με δυνατότητα να συμπεριλάβετε τις ζημιές που θα προκληθούν από χαλαζόπτωση.

 

Οδική βοήθεια από Ατύχημα – Αll Help
Η υπηρεσία All Help αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σας ακινητοποιηθεί λόγω τροχαίου του ατυχήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται: Φωτογράφηση, Δήλωση ατυχήματος, οργάνωση της Άμεσης Μεταφοράς του αυτοκινήτου σε συνεργείο επιλογής σας, Μεταφορά των επιβαινόντων του αυτοκινήτου στον τόπο προορισμού τους και παροχή Αυτοκινήτου Αντικατάστασης για 24 ώρες στις επόμενες 15 ημέρες του ατυχήματος.
Ολοκληρωμένη Οδική Βοήθεια
Σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σας (μέχρι 3,5 τ.) ακινητοποιηθεί λόγω τροχαίου ατυχήματος, ή βλάβης, ή απώλειας κλειδιών, ή ζημιάς στα ελαστικά, ή από απόπειρα κλοπής, επεμβαίνει η Allianz Assistance, είτε ταξιδεύετε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρώπη.
Ενοικίαση Αυτοκινήτου

Σε περίπτωση απώλειας του αυτοκινήτου σας λόγω Ολικής Κλοπής του, σας παρέχουμε αμέσως μετά την υποβολή μήνυσης στην Αστυνομική Αρχή και της δήλωσης Κλοπής του στην Εταιρία, ενοικιαζόμενο όχημα αντίστοιχης φορολογήσιμης ιπποδύναμης, με ανώτατο όριο τα 1600cc για 90 ημέρες.

Σε περίπτωση ολικής καταστροφής ζημιάς του αυτοκινήτου σας από Πυρκαγιά, Ιδίες Ζημιές ή Φυσικά Φαινόμενα, σας χορηγούμε παρέχουμε αμέσως μετά την υποβολή δήλωσης στην εταιρία, ενοικιαζόμενο όχημα αντίστοιχης φορολογήσιμης ιπποδύναμης, με ανώτατο όριο τα 1600 cc μέχρι αποζημίωσή σας και μέχρι 30 ημέρες.

Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού – Ιδιοκτήτη
Σε περίπτωση ατυχήματός σας, που συμβεί ενώ βρίσκεστε μέσα στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο, ως ιδιοκτήτης ή ως οδηγός, έχετε τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρία (3) προγράμματα (15.000€, 30.000€, 50.000€).
Νομική Προστασία
Παρέχουμε κάλυψη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη στον ιδιοκτήτη ή νόμιμο κάτοχο του αυτοκινήτου εφόσον εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα ως οδηγός, επιβαίνων ή πεζός καθώς επίσης στον οδηγό και στους επιβαίνοντες του ασφαλισμένου αυτοκινήτου.
Εγγύηση Αξίας

Σας αποζημιώνουμε σε περίπτωση ολικής καταστροφής του αυτοκινήτου σας, από Πυρκαγιά, Φυσικά Φαινόμενα, Ίδιες Ζημιές ή Ολικής Κλοπής για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ της αξίας που είχατε αγοράσει το αυτοκίνητό σας και της τρέχουσας εμπορικής του αξίας τη στιγμή της ζημιάς.

 

Πράσινη Κάρτα

Εάν επιθυμείτε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό με το αυτοκίνητό σας, η Allianz φροντίζει να σας προμηθεύσει, για να ταξιδέψετε νόμιμα εκτός των συνόρων της Ελληνικής επικράτειας, δωρεάν την πράσινη κάρτα για την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης προς τρίτους.

Eπίσης, εάν στο Πρόγραμμά σας περιλαμβάνονται και οι παροχές Πυρκαγιά, Φυσικά Φαινόμενα, Θραύση Κρυστάλλων και Ίδιες ζημιές, επεκτείνονται σε χώρες που ισχύει η Πράσινη κάρτα. 

Νομική Προστασία
Παρέχουμε κάλυψη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη στον ιδιοκτήτη ή νόμιμο κάτοχο του αυτοκινήτου εφόσον εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα ως οδηγός, επιβαίνων ή πεζός καθώς επίσης στον οδηγό και στους επιβαίνοντες του ασφαλισμένου αυτοκινήτου.
Εγγύηση Αξίας

Σας αποζημιώνουμε σε περίπτωση ολικής καταστροφής του αυτοκινήτου σας, από Πυρκαγιά, Φυσικά Φαινόμενα, Ίδιες Ζημιές ή Ολικής Κλοπής για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ της αξίας που είχατε αγοράσει το αυτοκίνητό σας και της τρέχουσας εμπορικής του αξίας τη στιγμή της ζημιάς.