Συνταξιοδοτικά & Αποταμιευτικά Προγράμματα

Οι δημογραφικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το τρέχον ασφαλιστικό σύστημα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για σύγχρονες συνταξιοδοτικές και αποταμιευτικές λύσεις, που μπορούν να παρέχουν σιγουριά για το μέλλον.

Η διασφάλιση του μελλοντικού βιοτικού σας επιπέδου, αλλά και η οικονομική ανεξαρτησία, σάς εξασφαλίζουν μια ζωή σύμφωνα με τους δικούς σας όρους. Γνωρίστε τα προγράμματά Σύνταξης και Αποταμίευσης που έχουμε σχεδιάσει.

 

Κάντε swipe για να δείτε περισσότερα

Εγγυημένη Σύνταξη Εγγυημένο Εισόδημα
 
Καταβολή μηνιαίας εγγυημένης σύνταξης ισόβια ή για προκαθορισμένη διάρκεια
 
Καταβολή εγγυημένου μηνιαίου εισοδήματος για προκαθορισμένη διάρκεια
 
Άμεση ή με περίοδο αναμονής καταβολή εγγυημένου μηνιαίου εισοδήματος για προκαθορισμένη διάρκεια
 
-
Εγγυημένο Κεφάλαιο Λήξης
 
Παρέχεται εναλλακτικά της μηνιαίας σύνταξης και δεν υπολείπεται των καθαρών καταβληθέντων ασφαλίστρων
 
Παρέχεται εναλλακτικά του μηνιαίου εισοδήματος και δεν υπολείπεται των καθαρών καταβληθέντων ασφαλίστρων
 
-
 
Παρέχεται
Συμμετοχή στα Υπό Διανομή Κέρδη
Απώλεια Ζωής

Πριν την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης:

• επιστροφή καταβληθέντων ασφαλίστρων

• καταβολή συσσωρευμένων μερισμάτων

Κατά τη διάρκεια καταβολής ισόβιας σύνταξης:

• αν έχει επιλεγεί μεταβίβαση της σύνταξης σε άλλο πρόσωπο,   παρέχεται ασφάλισμα στο πρόσωπο αυτό.

• σε διαφορετική περίπτωση, δεν παρέχεται ασφάλισμα

Κατά τη διάρκεια καταβολής σύνταξης προκαθορισμένης διάρκειας:

• καταβολή της αξίας εξαγοράς του Συμβολαίου τη δεδομένη στιγμή

Πριν την ημερομηνία έναρξης καταβολής μηνιαίου εισοδήματος:

• επιστροφή καταβληθέντων ασφαλίστρων

• καταβολή συσσωρευμένων μερισμάτων

Κατά την περίοδο καταβολής του μηνιαίου εισοδήματος:

• καταβολή της αξίας εξαγοράς του Συμβολαίου τη δεδομένη στιγμή

Πριν την ημερομηνία έναρξης καταβολής μηνιαίου εισοδήματος:

• επιστροφή καταβληθέντων ασφαλίστρων

• καταβολή συσσωρευμένων μερισμάτων

Κατά την περίοδο καταβολής του μηνιαίου εισοδήματος:

• καταβολή της αξίας εξαγοράς του Συμβολαίου τη δεδομένη στιγμή

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος:

• επιστροφή καταβληθέντων ασφαλίστρων

• καταβολή συσσωρευμένων μερισμάτων

Ετήσια αναπροσαρμογή ασφαλίστρου
0%, 3%, 5%
0%, 3%, 5%
-
-
Εφάπαξ - Extra καταβολή ασφαλίστρου
-
-
Δικαίωμα Εξαγοράς
Δικαίωμα Δανείου
-
Δικαίωμα Ελευθεροποίησης
-
Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω Απώλειας Ζωής του Συμβαλλομένου

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.


-

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του Συμβαλλομένου

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.


-

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Κατεβάστε χρήσιμα έντυπα για την ασφάλισή σας