Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη

Χωρίς πρόληψη δεν υπάρχει υγεία. Στην Allianz πιστεύουμε στη σιγουριά του «πριν», για ένα ασφαλές και ανέμελο «μετά».

Πάντα με την πρόληψη στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας, σας παρέχουμε προγράμματα Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.  

Μέλος ενός κορυφαίου Ομίλου με ισχυρή και σταθερή κεφαλαιακή θέση.
Ανάμεσα στους 5 κορυφαίους οργανισμούς Ζωής & Υγείας Παγκοσμίως.
Περισσότερα από 125 χρόνια, εξασφαλίζουμε στους πελάτες μας τη σιγουριά που χρειάζονται για να πάνε μπροστά.