Νοσοκομειακή Περίθαλψη My Health

Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Η νοσοκομειακή περίθαλψη το αμέσως επόμενο, αφού σας επιτρέπει να συνεχίσετε δυναμικά και δημιουργικά τη ζωή σας απολαμβάνοντας κορυφαία ιατρική φροντίδα.

Τα προγράμματα Ασφάλειας Υγείας My Health προσφέρουν υπηρεσίες Νοσοκομειακής Περίθαλψης σε εσάς και την οικογένειά σας. Σε συνδυασμό με τα προγράμματα εξωνοσοκομειακής φροντίδας My Primary Care και ιατρικής βοήθειας Med24, μπορείτε να έχετε ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρόληψης και προστασίας της υγείας σας.

Με το My Ηealth απολαμβάνετε:
  • Απευθείας πληρωμή των εξόδων νοσηλείας στα συνεργαζόμενα νοσηλευτήρια.
  • Μεγάλο εύρος επιλογών σε εκπιπτόμενα ποσά.
  • Ισχύς ανώτατου ορίου κάλυψης ανά νοσηλεία, όχι ανά έτος.
  • Κάλυψη νοσηλείας και στο εξωτερικό.
Selfcare app
Selfcare app
Ζητήστε μια δεύτερη ιατρική γνώμη από τη διεθνή ομάδα εξειδικευμένων ιατρών που διαθέτουμε.
 

Κάντε swipe για να δείτε περισσότερα

Επιλογή θέσης νοσηλείας
 
LUX ή Α
 
Β ή Γ
 
Α ή Β ή Γ
Επιλογή ποσοστού συμμετοχής της Εταιρίας
 
100% ή 80%
 
100% ή 80%
 
100%
Έξοδα νοσηλείας στην Ελλάδα
Έξοδα νοσηλείας στο εξωτερικό
Έξοδα νοσηλείας σε ΗΠΑ - Καναδά
-
-
Αμοιβή χειρουργού
Αμοιβή αναισθησιολόγου
Έξοδα ημερήσιας επέμβασης - θεραπείας
Απαλλαγή ανά νοσηλεία μόνο για προγράμματα 100%

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προ και Μετά νοσοκομειακά έξοδα
-
Έξοδα νοσοκόμας στο σπίτι
-
Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα
-
Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα χωρίς παραστατικά εξόδων
-
Χειρουργικό επίδομα
-
Επίδομα τοκετού
-
Επείγουσα ιατρική βοήθεια στην Ελλάδα
-
Επείγουσα ιατρική βοήθεια στο εξωτερικό
-
Επίδομα συμμετοχής ασφαλιστικού φορέα
Ετήσιο check-up
-
Κάρτα νοσηλείας
Εκπτώσεις εξαρτώμενων μελών
My Primary Care

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται  εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

 
-
My Primary Care Basic

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

 
-
Ιατρική Βοήθεια MED24

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Κατεβάστε χρήσιμα έντυπα για την ασφάλισή σας
Έαν επιπλέον έχετε και πρόγραμμα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης:
Ολοκληρωμένη Προστασία