Αστική Ευθύνη Ιδιωτών

Αστική Ευθύνη Ιδιωτών

Καθημερινά μπορεί να έρθετε αντιμέτωποι με καταστάσεις, που καθιστούν είτε εσάς είτε κάποιον από την οικογένειά σας υπεύθυνο για τη βλάβη κάποιου τρίτου. Στην Allianz μπορείτε να είστε ήσυχοι για την ευθύνη σας απέναντί τους, επιλέγοντας ένα πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης. 

Τι ορίζει η Αστική Ευθύνη;

Πρόκειται για την περίπτωση που κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο από αμέλεια, την οποία και υποχρεούται να αποκαταστήσει.

Από το Αστικό Δίκαιο πηγάζει η Αστική Ευθύνη για αποκατάσταση της ζημιάς, που προκάλεσε κάποιος σε τρίτο παράνομα και υπαίτια.

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία μας στις Ασφαλίσεις Περιουσίας & Ατυχημάτων, μάς επιτρέπουν να σχεδιάζουμε λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Εξερευνήστε τα προγράμματά μας.

Η χρήση του ποδηλάτου αποτελεί πια μέρος της σύγχρονης καθημερινότητας. Οι δρόμοι όμως κρύβουν κινδύνους για τους οποίους πρέπει να είστε καλά προετοιμασμένοι. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης για τους εν κινήσει ποδηλάτες! 
Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες που σας βαραίνουν ως Διαχειριστή Πολυκατοικίας είναι πολύ σημαντικές! Αυτό καθιστά αναγκαία την προστασία σας από κίνδυνους που “απειλούν” την εκτέλεση του έργου σας.
Εάν κατασκευάζετε ή κάνετε ανακαίνιση στο σπίτι ή την επιχείρησή σας, με το ασφαλιστικό αυτό πρόγραμμα προστατεύεστε από αναπάντεχες ζημιές σε τρίτους από τις εργασίες κατασκευής, ανακαίνισης ή συντήρησης.
Όσο οι ευθύνες του οικογενειάρχη πολλαπλασιάζονται, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για ένα πρόγραμμα, που καλύπτει εσάς και την οικογένειά σας απέναντι σε σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές προς τρίτους. 
Προστατευτείτε ως ιδιοκτήτης κατοικίας ή κτιρίου, ενοικιαζόμενου ή εξοχικού, για ατυχήματα που θα συμβούν σε τρίτους (επισκέπτες / ενοίκους της κατοικίας σας) και για τα οποία θα θεωρηθείτε υπεύθυνος ως ιδιοκτήτης.
Για πολλούς από εσάς ο τετράποδος φίλος σας δεν είναι απλά το κατοικίδιο σας, αλλά μέλος της οικογένειάς σας. Προστατευτείτε στην περίπτωση που το κατοικίδιό σας, σκύλος ή γάτα, προκαλέσει κάποιο ατύχημα σε τρίτους.
Η καθημερινή ζωή των νέων που σπουδάζουν ή δουλεύουν στο εξωτερικό προσωρινά αποτελεί μια πολύτιμη εμπειρία. Σε μια τόσο διαφορετική καθημερινότητα μπορεί να ελλοχεύουν κίνδυνοι, απέναντι στους οποίους οι νέοι μπορούν να θωρακιστούν χάρη στην Allianz.  
 

Κάντε swipe για να δείτε περισσότερα

Γενική Αστική Ευθύνη
Κάλυψη Δαπανών για την απόκρουση αξιώσεων
Αστική Ευθύνη για τυχαία και αιφνίδια μόλυνση
Αστική Ευθύνης Συνεπεία Πυρκαγιάς, Έκρηξης, Βραχυκυκλώματος

-

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.


-

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Κάλυψη στο εξωτερικό

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.


-

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Αστική Ευθύνη από τη χρήση ανελκυστήρων προσωπικού και φορτίου και ανυψωτικών μηχανημάτων

-

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.


-

-
Πτώση Φωτεινών Επιγραφών
-
-
-
-
Αστική Ευθύνη Εργοδότη

-

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.


-

-
Αστική Ευθύνη Ενοικιαστή

-

-

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.


-

-
Κολυμβητική Δεξαμενή (Πισίνα)

-

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται εφόσον ζητηθεί.


-

-
Κατεβάστε χρήσιμα έντυπα για την ασφάλισή σας