•       Η παγκόσμια παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 4,9% το 2022, με φόντο  τον παγκόσμιο πληθωρισμό ύψους 8,6%
  •      Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές, και οι τρεις κλάδοι ασφάλισης (Περιουσίας & Ατυχημάτων, Ζωής και Υγείας) παρουσίασαν ισχυρή ανάπτυξη
  •      Η ασφάλιση είναι βασικό εργαλείο απορρόφησης των κραδασμών κι εξομαλύνει την καμπύλη του οικονομικού κύκλου
  •     Τα ασφάλιστρα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 5,2% ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία, προσθέτοντας 4.190 δισ. ευρώ στην παγκόσμια παραγωγή ασφαλίστρων
  •     Το επιχειρηματικό μοντέλο των ασφαλιστικών  θα εξελιχθεί από καθαρή οικονομική αποζημίωση σε διαχείριση και πρόληψη κινδύνων

Αθήνα, Μάιος 19, 2023

 

Η Allianz δημοσίευσε την τελευταία έκθεση «Allianz Global Insurance Report», η οποία αναλύει την εξέλιξη των ασφαλιστικών αγορών παγκοσμίως1.

 

Ισχυρή ανάπτυξη

Σύμφωνα με την έκθεση, τα έσοδα από την παγκόσμια συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθαν σε σχεδόν 5,6 τρισ. ευρώ το 2022. Η ασφάλιση ζωής παραμένει ο μεγαλύτερος κλάδος (2,6 τρισ. ευρώ), ακολουθούν η ασφάλιση περιουσίας & ατυχημάτων (1,8 τρισ. ευρώ) και η ασφάλιση υγείας (1,1 τρισ. ευρώ). Το 2022, η παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 259 δισ. ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε αύξηση 4,9% , παρά τον παγκόσμιο πληθωρισμό ύψους 8,6%. Οι τρεις κλάδοι ασφάλισης, ωστόσο, παρουσίασαν διαφορετική πορεία μεταξύ τους. Ενώ η ασφάλιση περιουσίας & ατυχημάτων σημείωσε ισχυρή αύξηση 8,7%, η ασφάλιση υγείας αυξήθηκε με πιο μέτριο ρυθμό της τάξης του 4,9%, ενώ η ασφάλιση ζωής κατέγραψε μικρή ανάπτυξη της τάξης του 2,4%, με τη συμπίεση των πραγματικών εισοδημάτων των νοικοκυριών να επηρεάζει την ιδιωτική αποταμίευση.

1 Όλα τα στοιχεία βασίζονται στις συναλλαγματικές ισοτιμίες του 2022.

Καταγράφηκε άνοδος των ασφαλίστρων περιουσίας & ατυχημάτων σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, 77,5 δισ. ευρώ (+9,9%), περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας αύξησης το 2022, προήλθε μόνο από τη Βόρεια Αμερική, με έσοδα από ασφάλιστρα ύψους 860 δισ. ευρώ και την περιοχή να παραμένει μακράν η μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως. Η Ασία σημείωσε, επίσης, υγιή ανάπτυξη 8,4% πέρυσι (+31 δισ. ευρώ). Με συνολικά έσοδα από ασφάλιστρα σχεδόν 403 δισ. ευρώ, η Ασία ξεπέρασε την Ευρώπη για πρώτη φορά (+4% ή 15 δισ. ευρώ με 397 δισ. ευρώ).

 

Οι αγορές του κλάδου ασφάλισης ζωής υπέστησαν πλήγμα πέρυσι, ιδιαίτερα στη Δυτική Ευρώπη, καθώς τα έσοδα από ασφάλιστρα μειώθηκαν κατά 2,7% το 2022 (-21 δισ. ευρώ με 740 δισ. ευρώ). Στο ίδιο επίπεδο κυμαίνεται και η Ασία, η οποία δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες και σημείωσε μέτρια άνοδο 3,6% (+33 δισ. ευρώ με 952 δισ. ευρώ). Στις ασφαλίσεις περιουσίας & ατυχημάτων, η Βόρεια Αμερική αποτέλεσε τον κύριο μοχλό ανάπτυξης το 2022, με +7,8%, ή 61 δισ. ευρώ με 840 δισ. ευρώ. Η ηγετική θέση της Αμερικής είναι ακόμη πιο έντονη στις ασφαλίσεις υγείας, καθώς η αγορά των ΗΠΑ αντιπροσωπεύει περίπου τα 2/3 των συνολικών εσόδων από ασφάλιστρα παγκοσμίως.

 

Η θέση της Ελλάδας

Η ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 0,2 δισ. ευρώ (4,8%) το 2022, «αγγίζοντας» τα 5,2 δισ. ευρώ σε ό,τι αφορά τα συνολικά έσοδα από ασφάλιστρα. Σε αντίθεση με τις περισσότερες γειτονικές χώρες, όπου η δραστηριότητα στον κλάδο Ζωής  μειώθηκε, και οι τρεις  κλάδοι ασφάλισης παρουσίασαν ισχυρή ανάπτυξη στην Ελλάδα. Τα έσοδα από τα ασφάλιστρα ζωής αυξήθηκαν κατά 2,4%, στα 2,4 δισ. ευρώ, οι ασφαλίσεις περιουσίας & ατυχημάτων αυξήθηκαν κατά 6,5%, στα 2,4 δισ. ευρώ, ενώ και η σχετικά περιορισμένη -ακόμη- αγορά της ασφάλισης υγείας αυξήθηκε κατά 9,9%, στα 0,4 δισ. ευρώ.

 

Στήριγμα σε περίοδο αναταράξεων

Σε οικονομικούς όρους, η πορεία εντός ενός πληθωριστικού περιβάλλοντος θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση τα επόμενα χρόνια. Πέντε διαρθρωτικοί παράγοντες θα καθορίσουν τον πληθωρισμό: τα δημογραφικά στοιχεία, η απο-παγκοσμιοποίηση, η απεξάρτηση από τον άνθρακα, η ψηφιοποίηση και το χρέος. Συνολικά, αυτοί οι πέντε παράγοντες ενδέχεται να αυξήσουν σημαντικά τον ετήσιο πληθωρισμό έως και 1 ποσοστιαία μονάδα. «Η ασφάλιση αποδεικνύει την αξία της σε περιόδους αναταράξεων με υψηλό πληθωρισμό και μικρή ανάπτυξη», δήλωσε ο Ludovic Subran, επικεφαλής οικονομολόγος της Allianz. «Ο ασφαλιστικός κλάδος δεν μπορεί να αναιρέσει τον πληθωρισμό, αλλά μπορεί να εξομαλύνει τον αντίκτυπό του με την πάροδο του χρόνου, λειτουργώντας ως μαξιλάρι ασφαλείας. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την Eurostat, ο πληθωρισμός στις ατομικές ασφαλίσεις περιουσίας & ατυχημάτων, όπως οι ασφάλιση οχημάτων και κατοικίας ακολούθησαν τον ονομαστικό πληθωρισμό με μεγάλο περιθώριο πέρυσι. Η ασφάλιση εξομαλύνει την καμπύλη του οικονομικού κύκλου για τους πελάτες της».

 

Ανάδειξη της συνέχειας

Παρά τον υψηλότερο πληθωρισμό –ή, ίσως, ακριβώς εξαιτίας του – τα ασφάλιστρα αναμένεται να αυξηθούν κατά 5,2% την επόμενη δεκαετία, προσθέτοντας 4.190 δισ. ευρώ στο παγκόσμιο απόθεμα ασφαλίστρων. Το 2033, τα έσοδα από ασφάλιστρα θα φτάσουν τα 4,3 τρισ. ευρώ στον κλάδο ζωής, τα 3,1 τρισ. ευρώ στον κλάδο περιουσίας & ατυχημάτων και τα 2,3 τρισ. ευρώ στον κλάδο υγείας.

 

Με 1,726 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης θα αφορά τον κλάδο ζωής. Ωστόσο, η ετήσια ανάπτυξη (+4,7%) την επόμενη δεκαετία είναι πιθανό να υστερεί αρκετά σε σχέση με τη γενική οικονομική ανάπτυξη (+5,2%). Έτσι, η ασφαλιστική διείσδυση θα μειωθεί κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, στο 2,8%. Η Ασία θα παραμείνει η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης για τον κλάδο ζωής παγκοσμίως, με την ετήσια ανάπτυξη (εκτός της Ιαπωνίας) να αναμένεται να ανέλθει στο 7,5%. Η περιοχή αναμένεται να αντιπροσωπεύει το ήμισυ της αύξησης ασφαλίστρων σε απόλυτη τιμή (866 δισ. ευρώ), περισσότερο από τη Βόρεια Αμερική (377 δισ. ευρώ) και την Ευρώπη (276 δισ. ευρώ) μαζί.

 

Στον κλάδο περιουσίας & ατυχημάτων, τα πρόσθετα ασφάλιστρα θα ανέλθουν σε 1,282 δισ. ευρώ έως το 2033. Αυτό αντιπροσωπεύει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5,0%, περίπου σε συμφωνία με την προηγούμενη δεκαετία (5,1%) και τη γενική οικονομική ανάπτυξη (5,2%). Συνεπώς, η ασφαλιστική διείσδυση θα μειωθεί ελαφρά μόνο κατά 1 ποσοστιαία μονάδα (σε 2,0%). Όπως και στον κλάδο ζωής, η Ασία (πλην της Ιαπωνίας) είναι ο ξεκάθαρος πρωταθλητής ανάπτυξης μεταξύ των μεγάλων περιοχών με ετήσιο ποσοστό +8,1%. Σε απόλυτες τιμές, ωστόσο, η σημασία της περιοχής είναι μικρότερη από ό,τι στον κλάδο ζωής: «μόνο» περίπου το 35% της αναμενόμενης αύξησης των ασφαλίστρων (448 δισ. ευρώ) αποδίδεται στην Ασία, έναντι 357 δισ. ευρώ στη Βόρεια Αμερική και 168 δισ. ευρώ στην Ευρώπη.

 

Στην Ελλάδα, τα ασφάλιστρα αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,6% ποσοστιαίες μονάδες ετησίως, με το συνολικό μέγεθος της αγοράς να «αγγίζει» τα 7,7 δισ. ευρώ το 2033. Οι κλάδοι ζωής και περιουσίας & ατυχημάτων αναμένεται να παραμείνουν σταθεροί, με μέγεθος αγοράς 3,2 δις. ευρώ ο καθένας. Η υγεία θα παραμείνει ο μικρότερος κλάδος (1,2 δις. Ευρώ), αλλά θα είναι ο πιο δυναμικός, καθώς είναι πιθανό να αναπτυχθεί περισσότερο από τρεις φορές πιο γρήγορα σε σχέση με το σύνολο της αγοράς (+11,4% ετησίως).

 

Η σημασία του μετασχηματισμού

Λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές και τους νέους και αυξανόμενους κινδύνους, αυτή η πρόβλεψη για την ασφαλιστική παραγωγή, η οποία υποδηλώνει – περισσότερο ή λιγότερο – μία συνέχεια, μπορεί να αποτελεί έκπληξη. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο για την «επιφάνεια» της ανάπτυξης ασφαλίστρων, καθώς οι υποκείμενες αλλαγές είναι περισσότερο σημαντικές.

 

Η τεχνολογία θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστών. Τα οικοσυστήματα, για παράδειγμα, θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην πρόσβαση των πελατών, προσφέροντας όχι μόνο εξατομικευμένα προϊόντα, αλλά ολοκληρωμένες λύσεις για τις ανάγκες τους, είτε πρόκειται για μετακίνηση, διαβίωση, ταξίδια και περιουσία, είτε για υγεία. Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει μοναδικές δυνατότητες στην ανάλυση δεδομένων, φέρνοντας επανάσταση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας -από την ανάληψη κινδύνου έως τη διαχείριση αποζημιώσεων.

 

«Διατηρώντας την κοινωνική της συνάφεια, η ασφαλιστική βιομηχανία αντιμετωπίζει μια θεμελιώδη αλλαγή στο επιχειρηματικό της μοντέλο», δήλωσε η Patricia Pelayo Romero,  μία από τους συγγραφείς της έκθεσης. «Η πρόταση αξίας των ασφαλιστικών θα εξελιχθεί, από απλή οικονομική αποζημίωση, σε διαχείριση κινδύνου και ολιστικές προσφορές υπηρεσιών για πρόληψη και μετριασμό των κινδύνων. Αυτό συνεπάγεται πως, για να καλύψουμε τα μεγάλα κενά προστασίας – στις φυσικές καταστροφές, τον κυβερνοχώρο, την υγεία ή τις συντάξεις –, ενδέχεται να μην αρκεί η κινητοποίηση περισσότερων ασφαλίστρων, καθιστώντας την πρόληψη των κινδύνων από την αρχή ολοένα και πιο σημαντική».

 

 

Ασφάλιστρα*

 

Ευρώ (δισ.)

CAGR**

 

2021

2022

2033

2023-33 (%)

Δυτ. Ευρώπη

1,323

1,324

1,860

3.1

Ελλάδα

5.0

5.2

7.7

3.6

Β. Αμερική

2,268

2,442

3,908

4.4

Ιαπωνία

283

308

391

2.2

Ασία, εκτός της Ιαπωνίας

1,149

1,194

2,788

8.0

Κίνα

605

633

1,486

8.1

Υπόλοιπες χώρες

281

294

806

9.6

Παγκοσμίως

5,304

5,563

9,753

5.2

           

*βάσει των συναλλαγματικών ισοτιμιών του 2022

**Σύνθετος ρυθμός ετήσιας ανάπτυξης

 

 

Μπορείτε να βρείτε τον διαδραστικό χάρτη «Allianz Global Insurance Map» στην ιστοσελίδα μας:

https://www.allianz.com/en/economic_research/research-data/global-insurance-map.html

 

Μπορείτε να βρείτε την έκθεση στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.allianz.com/en/economic_research.html

 

 

About Allianz

The Allianz Group is one of the world's leading insurers and asset managers with more than 122 million* private and corporate customers in more than 70 countries. Allianz customers benefit from a broad range of personal and corporate insurance services, ranging from property, life and health insurance to assistance services to credit insurance and global business insurance. Allianz is one of the world’s largest investors, managing around 683 billion euros** on behalf of its insurance customers. Furthermore, our asset managers PIMCO and Allianz Global Investors manage about 1.6 trillion euros of third-party assets. Thanks to our systematic integration of ecological and social criteria in our business processes and investment decisions, we are among the leaders in the insurance industry in the Dow Jones Sustainability Index. In 2022, over 159,000 employees achieved total revenues of 152.7 billion euros and an operating profit of 14.2 billion euros for the group.

* Including non-consolidated entities with Allianz customers.

** As of Dec 31, 2022

These assessments are, as always, subject to the disclaimer provided below.

Cautionary note regarding forward-looking statements

This document includes forward-looking statements, such as prospects or expectations, that are based on management's current views and assumptions and subject to known and unknown risks and uncertainties. Actual results, performance figures, or events may differ significantly from those expressed or implied in such forward-looking statements.

 

Deviations may arise due to changes in factors including, but not limited to, the following: (i) the general economic and competitive situation in the Allianz’s core business and core markets, (ii) the performance of financial markets (in particular market volatility, liquidity, and credit events), (iii) adverse publicity, regulatory actions or litigation with respect to the Allianz Group, other well-known companies and the financial services industry generally, (iv) the frequency and severity of insured loss events, including those resulting from natural catastrophes, and the development of loss expenses, (v) mortality and morbidity levels and trends, (vi) persistency levels, (vii) the extent of credit defaults, (viii) interest rate levels, (ix) currency exchange rates, most notably the EUR/USD exchange rate, (x) changes in laws and regulations, including tax regulations, (xi) the impact of acquisitions including and related integration issues and reorganization measures, and (xii) the general competitive conditions that, in each individual case, apply at a local, regional, national, and/or global level. Many of these changes can be exacerbated by terrorist activities.

 

No duty to update

Allianz assumes no obligation to update any information or forward-looking statement contained herein, save for any information we are required to disclose by law.

 

Privacy Note

Allianz SE is committed to protecting your personal data. Find out more in our privacy statement