Η Allianz Ανακοινώνει τη σύναψη Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 72% της Ευρωπαϊκής Πίστης και την Εκκίνηση Δημόσιας Πρότασης για τις  Μετοχές της Ευρωπαϊκής Πίστης 

 

  • Η ενιαία εταιρεία θα αποτελέσει τον #1 πάροχο Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα
  • Ένδειξη ισχυρής δέσμευσης στην Ελληνική αγορά, ενισχύοντας την παρουσία της Allianz
  • Συναλλαγή αξίας 207 εκατομμυρίων ευρώ.

Μόναχο 11 Φεβρουαρίου, 2022

Η Allianz SE σήμερα ανακοίνωσε τη σύναψη ορισμένων Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Μετοχών (“SPAs”) προκειμένου να αποκτήσει το 72% της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων (“Ευρωπαϊκή Πίστη”), κορυφαίας ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα με ακαθάριστα ασφάλιστρα ύψους 223 εκατομμυρίων ευρώ (GWP), με δίκτυο 110 καταστημάτων και 5.667 συνεργατών12. Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου Allianz για την ανάπτυξη του δικτύου του αξιοποιώντας το μέγεθος και την τεχνογνωσία του.

Η Allianz θα καταβάλει 7,80 ευρώ ανά μετοχή3 ή περίπου 207 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να αποκτήσει όλες τις μετοχές της Ευρωπαϊκής Πίστης μέσω των SPAs και της συνδυασμένης Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης (ΠΔΠ).

Όταν ληφθούν οι εγκρίσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Allianz θα προχωρήσει στη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου που θα έχει εγκριθεί καθώς και την ΠΔΠ για τις μετοχές της Ευρωπαϊκής Πίστης στην ίδια τιμή. Κατά το χρονικό αυτό σημείο, οι μέτοχοι θα μπορέσουν να προσφέρουν τις μετοχές τους εντός της περιόδου αποδοχής της ΠΔΠ.

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

Η ενιαία εταιρεία που θα προκύψει από την συνένωση της Allianz Hellas με την Ευρωπαϊκή Πίστη, θα καταλάβει την πρώτη θέση στις Γενικές Ασφαλίσεις, θα αποτελέσει τον πέμπτο σε κατάταξη πάροχο ασφαλιστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα με βάση το GWP – και τον πέμπτο στους κλάδους ασφάλισης Ζωής & Υγείας4 - δίνοντας τη δυνατότητα στην εταιρεία να επιδιώξει περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελληνική αγορά και να επεκταθεί μέσω προσφορών νέων προϊόντων, καναλιών διανομής και πελατολογίου. Κατόπιν ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ο Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Πίστης θα αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην ενιαία εταιρεία.

“Αυτή είναι μια συναρπαστική ευκαιρία για την Allianz, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ελκυστική Ελληνική ασφαλιστική αγορά μαζί με μια εξαίρετη εταιρεία όπως η Ευρωπαϊκή Πίστη”, δήλωσε ο Sergio Balbinot, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Allianz SE. “ Μετά την χορήγηση όλων των ρυθμιστικών εγκρίσεων, ανυπομονώ να καλωσορίσω τους εργαζόμενους της Ευρωπαϊκής Πίστης στον Όμιλο Allianz. Μαζί, θα κατέχουμε βαθιά γνώση του κλάδου και θα βρισκόμαστε σε θέση επιτυχίας”.

 

ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Η απόκτηση της Ευρωπαϊκής Πίστης, της μεγαλύτερης ανεξάρτητης ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύει τη βαθιά δέσμευση της Allianz προς την Ελληνική αγορά. Ως θυγατρική ενός παγκοσμίου ηγέτη, η ενιαία εταιρεία θα επωφεληθεί από την αποδεδειγμένη γνώση και οικονομική ισχύ της Allianz.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τους:

 

Holger Klotz                            Τηλ. +49 89 3800 90921, e-mail: holger.klotz@allianz.com

Kirti Pandey                            Τηλ. +49 89 3800 16255, e-mail: kirti.pandey@allianz.com

Δήλωση αποποίησης ευθύνης:

Το παρόν δελτίο τύπου δεν αποτελεί πρόταση για αγορά κινητών αξιών. Η πρόταση θα λάβει χώρα αποκλειστικά σύμφωνα με τα έγγραφα της πρότασης, τα οποία θα περιέχουν τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις της πρότασης. Τα έγγραφα της πρότασης θα υπόκεινται σε έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η "Ε.Κ") και η πρόταση θα ανοίξει μόνο όταν η Ε.K δώσει την έγκρισή της. Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την πρόταση θα πρέπει να λαμβάνεται μόνο με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στα εν λόγω έγγραφα της πρότασης. Το παρόν δελτίο τύπου συντάχθηκε μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η διάδοση του παρόντος δελτίου τύπου, η πρόταση και η αποδοχή της ενδέχεται να υπόκεινται σε ειδικούς κανονισμούς ή περιορισμούς σε ορισμένες χώρες. Η πρόταση δεν απευθύνεται σε πρόσωπα που υπόκεινται σε τέτοιους περιορισμούς, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή με οποιονδήποτε τρόπο από χώρα όπου η πρόταση θα υπόκειτο σε τέτοιους περιορισμούς. Κατά συνέπεια, τα πρόσωπα που έχουν στην κατοχή τους το παρόν δελτίο τύπου πρέπει να ενημερωθούν για τους ενδεχόμενους ισχύοντες τοπικούς περιορισμούς και να συμμορφωθούν με αυτούς. Η Allianz αποκλείει πάσα προσωπική ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης των εφαρμοστέων νομικών περιορισμών από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Σχετικά με την Allianz

Ο Όμιλος Allianz είναι ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως παρόχους ασφαλιστικών υπηρεσιών και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με 120 εκατομμύρια5 ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες σε περισσότερες από 70 χώρες. Οι πελάτες της Allianz επωφελούνται από ένα μεγάλο εύρος προσωπικών και εταιρικών ασφαλιστικών υπηρεσιών, που εκτείνονται από ασφαλίσεις περιουσίας, ζωής και υγείας έως βοηθητικές υπηρεσίες, ασφαλίσεις πιστώσεων και ασφάλιση διεξαγωγής παγκόσμιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η Allianz είναι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές παγκοσμίως, καθότι διαχειρίζεται περίπου 802 δισεκατομμύρια ευρώ για λογαριασμό των ασφαλισμένων πελατών της. Επιπροσθέτως, οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων μας, οι PIMCO και Allianz Global Investors διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία τρίτων μερών αξίας 1.9 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Χάρη στη συστηματική ενσωμάτωση των οικολογικών, κοινωνικών κριτηρίων και των κριτηρίων εταιρικής διακυβέρνησης στις επιχειρηματικές μας διαδικασίες και στις επενδυτικές μας αποφάσεις, κατέχουμε την πρώτη θέση για τις ασφαλιστικές εταιρείες στο Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones, που παρουσιάστηκε στις 12.11.2021. Το 2020, πάνω από 150.000 εργαζόμενοι πέτυχαν συνολικά έσοδα 140 δισεκατομμυρίων ευρώ και λειτουργικά κέρδη 10,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον όμιλο.

Οι εκτιμήσεις αυτές υπόκεινται, όπως πάντα, στην δήλωση αποποίησης ευθυνών που προβλέπεται παρακάτω.

Προειδοποιητική σημείωση σχετικά με δηλώσεις που αφορούν το μέλλον

Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει δηλώσεις για το μέλλον, όπως προοπτικές ή προσδοκίες, οι οποίες βασίζονται στις τρέχουσες απόψεις και υποθέσεις της διοίκησης και υπόκεινται σε γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και αβεβαιότητες. Τα πραγματικά αποτελέσματα, τα στοιχεία επιδόσεων ή τα γεγονότα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από αυτά που εκφράζονται ή υπονοούνται σε αυτές τις δηλώσεις που αφορούν το μέλλον.

Αποκλίσεις ενδέχεται να υπάρξουν λόγω μεταβολών παραγόντων συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των ακολούθων: (i) την γενικότερη οικονομική και ανταγωνιστική κατάσταση στην βασική επιχειρηματική δραστηριότητα και στις βασικές αγορές της Allianz, (ii) την απόδοση των κεφαλαιαγορών (συγκεκριμένα την απρόβλεπτη φύση της αγοράς, την ρευστότητα και πιστωτικά γεγονότα), (iii) αντίξοη δημοσιότητα, ρυθμιστικές πράξεις ή δικαστική διαμάχη αναφορικά με τον Όμιλο Allianz, άλλες ευρέως γνωστές εταιρείες και γενικότερα την βιομηχανία οικονομικών υπηρεσιών, (iv) τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των ασφαλισμένων ζημιογόνων γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές, και την εξέλιξη του κόστους ζημίας, (v) τα επίπεδα και τις τάσεις θνησιμότητας και νοσηρότητας, (vi) τα επίπεδα συνέπειας, (vii) την έκταση των πιστωτικών αθετήσεων, (viii) τα επίπεδα των επιτοκίων, (ix) τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, κυρίως την συναλλαγματική ισοτιμία EUR/USD, (x) τις αλλαγές στους νόμους και τους κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών κανονισμών,  (xi) τις επιπτώσεις των εξαγορών, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών θεμάτων ενσωμάτωσης και μέτρων αναδιοργάνωσης, και (xii) τις γενικές συνθήκες ανταγωνισμού που, σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση, ισχύουν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή/και παγκόσμιο επίπεδο. Πολλές από αυτές τις αλλαγές μπορεί να επιδεινωθούν από τρομοκρατικές δραστηριότητες.

Ανυπαρξία καθήκοντος επικαιροποίησης

Η Allianz δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να επικαιροποιεί την οποιαδήποτε πληροφορία ή δήλωση που αφορά το μέλλον που εμπεριέχεται στο παρόν, με εξαίρεση τυχόν πληροφορία, η γνωστοποίηση της οποίας επιβάλλεται από τον νόμο.

Σημείωση Ιδιωτικότητας

Η  Allianz  SE  παραμένει  αφοσιωμένη  στην  προστασία  των  προσωπικών  σας  δεδομένων.  Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην δήλωση ιδιωτικότητας.

 

1 Έρευνα της εταιρείας

2 Σύμφωνα με τα δημόσια στοιχεία της Εταιρείας για το έτος 2020 P

3 Ανεξάρτητη Έκθεση Αποτίμησης που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Allianz

3 Ανακοίνωση Υποβολής Δημόσιας Πρότασης

4 Πηγές: Εκθέσεις SFCR για το έτος 2020 και δημόσια στοιχεία ανταγωνιστών. Sources: 2020 SFCR Reports and competitor public data. Για τυπικούς λόγους ανακοινώσεις εξαγορών & συγχωνεύσεων Generali Group/AXA Insurance και NN Group/MetLife.

5 Συμπεριλαμβανομένων μη-ενοποιημένων εταιρειών με τους πελάτες της Allianz.

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2022