Η Allianz SE έλαβε την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης

Η Allianz Ελλάδος ανακοινώνει σήμερα ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης ΑΕΓΑ από την Allianz SE.

Στις 24 Ιουνίου 2022, η Επιτροπή Ανταγωνισμού με ομόφωνη απόφαση έκρινε ότι η συναλλαγή δεν εγείρει σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους αγορές που καλύπτονται από τη συναλλαγή.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έγκριση διατίθενται στον ιστότοπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2022