Allianz Global Pension Report 2023: «Εύθραυστο» το συμβόλαιο μεταξύ των γενεών

 • Η γήρανση του πληθυσμού συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, παρά την πανδημία
 • Τα συνταξιοδοτικά συστήματα διεθνώς θυμίζουν εργοτάξια χωρίς προοπτική ολοκλήρωσης– Μόνο λίγες χώρες είναι προετοιμασμένες για τις επερχόμενες δημογραφικές αλλαγές
 • Η αναθεώρηση του τομέα της εργασίας από την κοινωνία είναι κομβική για το συνταξιοδοτικό σύστημα του μέλλοντος
 • Το συνταξιοδοτικό σύστημα της Ελλάδας βαθμολογείται με 3,4  - που υποδηλώνει την ανάγκη για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις

 

Αθήνα, 27 Απριλίου 2023

 

Η Allianz δημοσιοποίησε τη δεύτερη έκδοση του Allianz Global Pension Report, στην οποία αναλύονται 75 συνταξιοδοτικά συστήματα ανά τον κόσμο, με βάση το δείκτη Allianz Pension Index (API). Ο δείκτης αποτελείται από τρεις πυλώνες: την ανάλυση των βασικών δημογραφικών και δημοσιονομικών συνθηκών, τον προσδιορισμό της βιωσιμότητας (π.χ. περίοδοι χρηματοδότησης και εισφορών) και της επάρκειας (π.χ. βαθμός διάχυσης, επίπεδο συντάξεων) του συνταξιοδοτικού συστήματος. Συνολικά, λαμβάνονται υπόψη 40 παράμετροι, με εύρος τιμών από 1 (πολύ καλό) έως 7 (πολύ κακό). Στο σταθμισμένο άθροισμα όλων των παραμέτρων, η αξιολόγηση του κάθε συστήματος αποτυπώνεται σε μία συνολική βαθμολογία.


Χωρίς επιβράδυνση

Η πανδημία του κορονοϊού έχει οδηγήσει στη μείωση του προσδόκιμου ζωής σε πολλές χώρες, ενώ σε ορισμένες χώρες καταγράφεται ακόμη και ένα (μικρό) baby boom.  Ωστόσο, πρόκειται μόνο για μια βραχυπρόθεσμη διακοπή στην αμείωτη και επιταχυνόμενη τάση γήρανσης του πληθυσμού, η οποία αποτυπώνεται στο παγκόσμιο ποσοστό εξαρτώμενων ατόμων τρίτης ηλικίας. Συγκεκριμένα, έως το 2050, το ποσοστό αναμένεται να αυξηθεί από 15,1% σήμερα σε 26,3%, ενώ το 2019 είχε προβλεφθεί πως θα άγγιζε μόλις το 25,3%. «Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία από την Κίνα, την Κορέα ή την Ιταλία, για παράδειγμα, υποδηλώνουν την επιτάχυνση της δημογραφικής αλλαγής», δηλώνει η Michaela Grimm, που συμμετείχε στη συγγραφή της έκθεσης. «Συγκεκριμένα, τα ποσοστά γεννήσεων αναπτύσσονται με μικρότερο ρυθμό απ’ όσο προβλεπόταν, παρά τις ενέργειες που εφαρμόζονται σε σχέση με την οικογενειακή πολιτική. Όμως, δεν πρέπει να μεμψιμοιρούμε. Πρέπει ν’ αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα. Το συμβόλαιο μεταξύ των γενεών έχει καταστεί εύθραυστο. Ειδικά οι νεότερες γενιές Y και Z καλούνται να προνοήσουν οι ίδιες, ακόμα περισσότερο, για τα γηρατειά. Η δυσάρεστη αλήθεια είναι ότι τα άτομα που ανήκουν σε αυτές τις γενιές πρέπει να εργάζονται περισσότερο, καθώς και να αποταμιεύουν περισσότερο και πιο εστιασμένα».

 

Στασιμότητα

Η μη σταθμισμένη, συνολική βαθμολογία για το σύνολο των συνταξιοδοτικών συστημάτων που μελετήθηκαν είναι 3,6, δηλαδή ελάχιστα ικανοποιητική. Σε σύγκριση με την τελευταία έκθεση της Allianz το 2020, η βαθμολογία αντιστοιχεί σε μικρή, μόνο, βελτίωση. Από τη μία πλευρά, μετά την πανδημία το κορονοϊού, τον πόλεμο και την ενεργειακή κρίση, το δημοσιονομικό περιθώριο για τις περισσότερες χώρες είναι ακόμη πιο περιορισμένο. Από την άλλη πλευρά, η ανάγκη για συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις είναι αναμφισβήτητη αλλά σπάνια ακολουθείται από ισχυρή δράση, με αποτέλεσμα να μην παρατηρείται πρόοδος. Στην πραγματικότητα, μόνο λίγες χώρες -όπως η Γαλλία ή η Κίνα- κατάφεραν να βελτιώσουν σημαντικά τη βαθμολογία τους μέσω μεταρρυθμίσεων. Η Γαλλία αποτελεί παράδειγμα του πολιτικού διλήμματος που απορρέει από τις συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, καθώς ανατρέπουν τα όσα γνωρίζουμε για την πολιτική οικονομία -αντί να αποφέρουν οφέλη στο παρόν και επιβολή μέτρων στο μέλλον, απαιτούν μέτρα σήμερα ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές περικοπές. Τα λίγα συνταξιοδοτικά συστήματα που αποδίδουν καλά επί του παρόντος –ιδίως στη Δανία, την Ολλανδία και τη Σουηδία, με συνολική βαθμολογία πολύ κάτω από το 3 (βλ. πίνακα)– έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: καθόρισαν την πορεία που ήταν αναγκαία για τη βιωσιμότητα του συστήματος  σε αρχικό στάδιο, όταν η ωρολογιακή βόμβα του δημογραφικού ακόμα χτυπούσε σιγανά. Ως εκ τούτου, μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες έχουν την ευκαιρία να σταθεροποιήσουν τα συνταξιοδοτικά τους συστήματα. Σε πολλές άλλες χώρες, ωστόσο, θα είναι αναγκαία η υλοποίηση επώδυνων μεταρρυθμίσεων.

 

Αναθεώρηση

Εκτός από τις τεχνικές λεπτομέρειες, όπως τα επίπεδα και οι περίοδοι εισφορών, υπάρχει ένα στοιχείο-κλειδί για βιώσιμα και επαρκή συνταξιοδοτικά συστήματα: η κοινωνική αξία της εργασίας. «Η αυτοματοποίηση, η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπουν την καθολική πρόσβαση στην εκπαίδευση και, συνεπώς, νέες ιδέες γύρω από την εργασία. Η κατάργηση της άκαμπτης διχοτόμησης μεταξύ απασχόλησης και συνταξιοδότησης αφορά επί του παρόντος μόνο έναν περιορισμένο αριθμό προνομιούχων. Το συνταξιοδοτικό σύστημα του μέλλοντος ξεκινά με την επανεξέταση της εκπαίδευσης και της εργασίας για όλους», δηλώνει ο Ludovic Subran, επικεφαλής οικονομολόγος της Allianz.

 

Ελλάδα και Κύπρος: Ανάγκη για μεταρρυθμίσεις

Με συνολική βαθμολογία 3,4, το συνταξιοδοτικό σύστημα της Ελλάδας τοποθετείται στη μέση της κατάταξης. Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έκανε σημαντικά βήματα για να δημιουργήσει πιο στέρεες βάσεις για το συνταξιοδοτικό της σύστημα. Ειδικότερα, η σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής βελτίωσε σημαντικά τη βαθμολογία στον πυλώνα της βιωσιμότητας. Η «αχίλλειος πτέρνα» του παραμένει η δημογραφική προοπτική, καθώς το ποσοστό εξαρτώμενων ατόμων τρίτης ηλικίας αναμένεται να αυξηθεί στο 64,7% έως το 2050. Μαζί με την Ισπανία και την Ιταλία, η Ελλάδα θα είναι μια από τις «γηραιότερες» χώρες της Ευρώπης. Επιπρόσθετα, η Ελλάδα καταγράφει όχι μόνο έναν από τους υψηλότερους δείκτες δημόσιου χρέους παγκοσμίως, αλλά και έναν από τους υψηλότερους δείκτες δημοσίων δαπανών για επιδόματα ηλικιωμένων, με αποτέλεσμα να απαιτούνται περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. Όσον αφορά στην επάρκεια, για παράδειγμα, δεδομένων των ήδη αρκετά ενισχυμένων παροχών του πρώτου δημόσιου πυλώνα, τα πιθανά μέτρα θα μπορούσαν να στοχεύουν στον δεύτερο και τρίτο πυλώνα (επαγγελματικές και ιδιωτικές αποταμιεύσεις) και σε βελτιωμένες ευκαιρίες απασχόλησης για τους ηλικιωμένους υπαλλήλους.

Το συνταξιοδοτικό σύστημα της Κύπρου καταγράφει χειρότερα αποτελέσματα, με συνολική βαθμολογία 3,9. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη να διευθετήσει τη βιωσιμότητα του συστήματος, για παράδειγμα ακολουθώντας το ελληνικό παράδειγμα της σύνδεσης της ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής.

 

Πίνακας: Τα καλύτερα συνταξιοδοτικά συστήματα παγκοσμίως με συνολική βαθμολογία κάτω από 3

Χώρα

Συνολική βαθμολογία

Βασικές συνθήκες (βαθμολογία)

Βιωσιμότητα (βαθμολογία)

Επάρκεια (βαθμολογία)

Δανία

2.2

3.0

2.5

1.4

Ολλανδία

2.6

2.9

3.4

1.7

Σουηδία

2.6

3.1

2.9

2.1

Νέα Ζηλανδία

2.8

3.1

3.4

2.1

ΗΠΑ

2.9

3.5

2.8

2.6

Ταϊβάν

2.9

4.0

2.8

2.4

Ισραήλ

2.9

2.8

3.5

2.5

Βέλγιο

3.0

3.9

3.0

2.4

Ελλάδα

3.4

5.0

3.0

3.0

Κύπρος

3.9

4.1

4.3

3.3

 

Μπορείτε να βρείτε την έκθεση εδώ

 • About Allianz
 • The Allianz Group is one of the world's leading insurers and asset managers with more than 122 million* private and corporate customers in more than 70 countries. Allianz customers benefit from a broad range of personal and corporate insurance services, ranging from property, life and health insurance to assistance services to credit insurance and global business insurance. Allianz is one of the world’s largest investors, managing around 683 billion euros** on behalf of its insurance customers. Furthermore, our asset managers PIMCO and Allianz Global Investors manage about 1.6 trillion euros of third-party assets. Thanks to our systematic integration of ecological and social criteria in our business processes and investment decisions, we are among the leaders in the insurance industry in the Dow Jones Sustainability Index. In 2022, over 159,000 employees achieved total revenues of 152.7 billion euros and an operating profit of 14.2 billion euros for the group.
 • * Including non-consolidated entities with Allianz customers.
 • ** As of Dec 31, 2022
 •  
 • These assessments are, as always, subject to the disclaimer provided below.
 •  
 • Cautionary note regarding forward-looking statements
 • This document includes forward-looking statements, such as prospects or expectations, that are based on management's current views and assumptions and subject to known and unknown risks and uncertainties. Actual results, performance figures, or events may differ significantly from those expressed or implied in such forward-looking statements.
 •  
 • Deviations may arise due to changes in factors including, but not limited to, the following: (i) the general economic and competitive situation in the Allianz’s core business and core markets, (ii) the performance of financial markets (in particular market volatility, liquidity, and credit events), (iii) adverse publicity, regulatory actions or litigation with respect to the Allianz Group, other well-known companies and the financial services industry generally, (iv) the frequency and severity of insured loss events, including those resulting from natural catastrophes, and the development of loss expenses, (v) mortality and morbidity levels and trends, (vi) persistency levels, (vii) the extent of credit defaults, (viii) interest rate levels, (ix) currency exchange rates, most notably the EUR/USD exchange rate, (x) changes in laws and regulations, including tax regulations, (xi) the impact of acquisitions including and related integration issues and reorganization measures, and (xii) the general competitive conditions that, in each individual case, apply at a local, regional, national, and/or global level. Many of these changes can be exacerbated by terrorist activities.
 •  
 • No duty to update
 • Allianz assumes no obligation to update any information or forward-looking statement contained herein, save for any information we are required to disclose by law.
 •  
 • Privacy Note
 • Allianz SE is committed to protecting your personal data. Find out more in our privacy statement
 •