Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της Allianz Ευρωπαϊκής Πίστης και το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς και θέλουμε να αισθάνεστε ασφαλής κατά την περιήγησή σας. Για το λόγο αυτό, μεριμνούμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας και της χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας μας (εφεξής «Πολιτική»).

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο παρόν ιστότοπος και οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν απευθύνονται αποκλειστικά σε ενηλίκους.

Αν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε να μην προχωρήσετε σε περαιτέρω σελίδες του ιστότοπου της Εταιρίας.

Η παρούσα Πολιτική μπορεί να επικαιροποιείται με αλλαγές. Ως εκ τούτου, σας προτρέπουμε να τη συμβουλεύεστε σε τακτική βάση. Στο τέλος της παρούσας Πολιτικής αναγράφεται η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης.

H Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη, (εφεξής "Εταιρία" ή "Εμείς") δεσμευόμαστε να διαφυλάξουμε τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από άτομα που χρησιμοποιούν τον ιστοχώρο της Εταιρίας. Κατά συνέπεια, η παρούσα Πολιτική έχει συνταχθεί για να περιγράψει το πώς και τι είδους δεδομένα θα συλλέγουμε από τους χρήστες της ιστοσελίδας και τους σκοπούς για τους οποίους η Εταιρία δύναται να συλλέγει, να διαβιβάσει ή να γνωστοποιήσει τα δεδομένα. Επιπρόσθετα, στην Πολιτική περιγράφονται εύλογα μέτρα προστασίας που λαμβάνουμε για να παραμένουν τα δεδομένα σας ασφαλή. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα μας "Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων"

Η Πολιτική ισχύει για όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει η Εταιρία από τη χρήσης της ιστοσελίδας της. Δεν ισχύει για τις πληροφορίες που λαμβάνονται με άλλους τρόπους ή για τις ιστοσελίδες του διαδικτύου με τις οποίες συνδέεται ο ιστότοπος της Εταιρία και οι οποίες ελέγχονται από τρίτους οι οποίοι δεν σχετίζονται με την Εταιρία (εφεξής "Τοποθεσίες τρίτων"). Παρακαλούμε να διαβάζετε τις πολιτικές προσωπικού απορρήτου στις σελίδες τις οποίες επισκέπτεστε, καθώς η Εταιρία δεν ευθύνεται και δεν έχει καμία επιρροή στο περιεχόμενο ή τις πρακτικές διαφύλαξης απορρήτου  των τοποθεσιών τρίτων.

Οι όροι της Πολιτικής υπόκεινται σε τυχόν πρόσθετους όρους οι οποίοι προκύπτουν από αποποιήσεις ευθύνης ή άλλους συμβατικούς όρους που έχουν συναφθεί με την Εταιρία, όπως δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων των πελατών ή εφαρμογή ισχυόντων νόμων και κανονισμών.

Κατά τη χρήση της παρεχόμενης φόρμας για την αποστολή/καταχώρηση παραπόνου, σας ζητούνται στοιχεία ταυτοποίησης, όπως όνομα, επώνυμο, αριθμός συμβολαίου/μητρώου πελάτη και στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση, τηλέφωνο και email. Εκτός αυτών υπάρχει ελεύθερο κείμενο και δυνατότητα αποστολής συνημμένων αρχείων προς τεκμηρίωση του παραπόνου σας. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο επειδή η Εταιρία έχει εκ της νομοθεσίας την υποχρέωση να εξετάσει τα παράπονά σας και να σας απαντήσει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, καθώς και το έννομο συμφέρον να λάβει γνώση τυχόν προβλημάτων, παραπόνων και καταγγελιών, προκειμένου να υπερασπιστεί τη θέση της, να αντιμετωπίσει σχετικά περιστατικά, να ικανοποιήσει τους πελάτες/συνεργάτες της ή/και τρίτους, να διορθώσει σφάλματα και δυσλειτουργίες και να αναπτυχθεί επιχειρηματικά. (Άρθρο 6, παρα. 1, στοιχεία γ & στ ΓΚΠΔ)
Κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται από την Ιστοσελίδα μας, έχετε τη δυνατότητα να απευθύνετε οποιοδήποτε ερώτημα στους συνεργάτες μας καταχωρώντας κάποια βασικά στοιχεία ταυτοποίησης, δηλαδή το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως το email, τον αριθμό τηλεφώνου (προαιρετικά και εφόσον επιθυμείτε να σας καλέσουμε για πιο άμεση επικοινωνία) και ελεύθερο κείμενο με το οποίο μπορείτε να διατυπώσετε το οποιοδήποτε ερώτημά σας. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο επειδή η Εταιρία έχει το έννομο συμφέρον να διατηρεί ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τους πελάτες/συνεργάτες ή/και τρίτους, να απαντά σε ερωτήματα και να αναπτύσσεται επιχειρηματικά. (Άρθρο 6, παρα. 1, στοιχείο στ ΓΚΠΔ)
Στην ενότητα «Καριέρα» και σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται εκεί, υπάρχει δυνατότητα λήψης βιογραφικών σημειωμάτων  μαζί με ό,τι υλικό κρίνει απαραίτητο ο υποψήφιος για να ενισχύσει την υποψηφιότητά του. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται ύστερα από αίτησή του υποψηφίου, καθώς και επειδή η Εταιρία έχει το έννομο συμφέρον να βρίσκει τους πλέον κατάλληλους υποψήφιους για την κάλυψη  θέσεων εργασίας διατηρώντας τα υψηλά επαγγελματικά πρότυπα που έχει θέσει και να αξιολογεί την καταλληλότητά των υποψηφίων για την πλήρωση της  αντίστοιχης θέσης εργασίας (Άρθρο 6, παρα. 1, στοιχεία β & στ ΓΚΠΔ). Η Εταιρία θα τηρήσει τα δεδομένα αυτά για όσο χρόνο απαιτείται για την κάλυψη της θέσης εργασίας και για 1 έτος μετά μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. (Άρθρο 6, παρα. 1, στοιχείο α ΓΚΠΔ)
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. όνομα, φύλο, e-mail, αριθμός τηλεφώνου, αριθμό συμβολαίου, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ  κλπ), που παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας για να κάνετε χρήση των πρόσθετων υπηρεσιών μας μέσω της αίτησης εγγραφής σας σε αυτές. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση του σκοπού της χρήσης από εσάς των πρόσθετων υπηρεσιών της Allianz ύστερα από αίτημά σας και για την εξυπηρέτηση της μεταξύ μας ασφαλιστικής σύμβασης. (Άρθρο 6, παρα. 1, στοιχείο β ΓΚΠΔ)

Κατά τη χρήση της Online Πληρωμής Ασφαλίστρων που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας μας, έχετε τη δυνατότητα να εξοφλήσετε τα ασφάλιστρά σας μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, καταχωρώντας τον εικοσαψήφιο κωδικό πληρωμής σας. Η ολοκλήρωση της πληρωμής πραγματοποιείται μέσω του eurobank e-commerce. Τα στοιχεία πληρωμής συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση του σκοπού της εξόφλησης του συμβολαίου σας.

 

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, έχετε τη δυνατότητα να λάβετε στο email σας το αποδεικτικό συναλλαγής ενώ αν είστε ο συμβαλλόμενος, έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να καταχωρήσετε/επικαιροποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τις προτιμήσεις ΓΚΠΔ καθώς και να λάβετε το συμβόλαιό σας ηλεκτρονικά (διαθέσιμο προς το παρόν μόνο για προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου). Για να το κάνετε αυτό, απαιτείται η ταυτοποίησή σας μέσω του αριθμού φορολογικού μητρώου σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας και προτιμήσεων/συγκαταθέσεων ΓΚΠΔ, θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση της μεταξύ μας ασφαλιστικής σύμβασης καθώς και την πραγματοποίηση ενεργειών marketing ή διεξαγωγής έρευνας εφόσον μας έχετε δώσει σχετική συγκατάθεση.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστοχώρο της Εταιρίας, ο web server μας καταγράφει αυτόματα στοιχεία σχετικά με την επίσκεψή σας (για παράδειγμα, τη διεύθυνση IP σας, την ιστοσελίδα από την οποία μπορεί να μας επισκέπτεστε, τον τύπο προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τις σελίδες του ιστοχώρου της Εταιρίας που επισκέπτεστε, την ημερομηνία και τη διάρκεια της επίσκεψής σας). Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο επειδή η Allianz έχει το έννομο συμφέρον να βελτιώσει τον ιστότοπο και τη λειτουργία του, τα προϊόντα / υπηρεσίες της, τις σχέσεις της με τους πελάτες και τις εμπειρίες τους, καθώς και για την προστασία της επιχείρησης, μέσω της αντιμετώπισης προβλημάτων, της ανάλυσης δεδομένων, των δοκιμών, της συντήρησης του συστήματος, της υποστήριξης, της σύνταξης αναφορών και της τήρησης δεδομένων (Άρθρο 6, παρα. 1, στοιχείο στ ΓΚΠΔ). Σε περίπτωση που τα δεδομένα αυτά συλλέγονται μέσω της χρήσης cookies, τότε αυτά θα συλλεχθούν είτε με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα έννομα συμφέροντα της Allianz (απολύτως αναγκαία cookies) είτε με τη ρητή συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6, παρα. 1, στοιχείο α ΓΚΠΔ). Για περισσότερες πληροφορίες βλ. παρακάτω την ενότητα Cookies.

Σημειωτέον, θα σας ζητηθούν περαιτέρω προσωπικά δεδομένα κατά την περιήγησή σας σε επιμέρους περιοχές της Ιστοσελίδας, που έχουν  σχεδιαστεί για να σας παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία και να σας παράσχουν ψηφιακές υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση και για κάθε διακριτή υπηρεσία, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου κάθε ενότητας.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, εκτός αν κρίνουμε ευλόγως ότι θα χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε για άλλον λόγο και αυτός ο λόγος είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό. Εάν επιθυμείτε να λάβετε εξηγήσεις σχετικά με το κατά πόσο η επεξεργασία για το νέο σκοπό είναι συμβατή με τον αρχικό σκοπό, επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για άσχετο σκοπό, θα σας ειδοποιήσουμε για να εξηγήσουμε τη νομική βάση που μας επιτρέπει να το κάνουμε.

Αναφορικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, σας παρακαλούμε να διαβάσετε την επισκεφθείτε την ενότητα «Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» καθώς και την ενότητα του προϊόντος που σας ενδιαφέρει.

Η Εταιρία χρησιμοποιεί τεχνολογία παρακολούθησης (tracking) όπως τα cookies ή ετικέτες (tags) για τη συλλογή πληροφοριών, όπως περιγράφεται πιο πάνω (βλ. "Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς και για ποιο σκοπό;"),  για να καταλάβουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Η τεχνολογία αυτή μας βοηθά στη διαχείριση και τη βελτίωση της  χρηστικότητας της ιστοσελίδας της Εταιρίας. Για παράδειγμα, μέσω της ανίχνευσης επαφών μεταξύ του υπολογιστή σας και του ιστοτόπού μας κατά το παρελθόν, μπορούμε να εντοπίσουμε τα πιο δημοφιλή τμήματα του ιστοχώρου της Εταιρίας.

Με εξαίρεση τα απολύτως αναγκαία Cookies, όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνολογίες μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Επιπλέον των ρυθμίσεων cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας, μπορείτε να επίσης να διαχειριστείτε τις τεχνολογίες εντοπισμού μέσω του προγράμματος περιήγησής σας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας αντανακλούν  την επιθυμία σας να προειδοποιείστε για ή / και να αποδεχθείτε τεχνολογίες παρακολούθησης (όπως τα cookies), όπου αυτό είναι δυνατόν. Οδηγίες για τη χρήση των συγκεκριμένων δυνατοτήτων του προγράμματος περιήγησής σας, συνήθως μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο ή στο αρχείο βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας.

Η άρνηση χρήσης ή απενεργοποίηση των τεχνολογιών ανίχνευσης μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από την ιστοσελίδα της Εταιρίας ή ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας της Εταιρίας μπορεί να μη λειτουργούν πλέον σωστά.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε ένα ασφαλές, λειτουργικό και φιλικό προς το χρήστη ιστότοπο.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετράτε τις σελίδες του.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας, μέσω του εργαλείου ρυθμίσεων cookies. 

Μπορείτε, επιπλέον να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας μέσω του φυλλομετρητή σας. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies, επιπρόσθετα της επιλογής σας από το εργαλείο ρυθμίσεων cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν κάποιες υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες ανάλογα με το φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε, ώστε να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες:

 

 
Μπορείτε να επιλέξετε και να αλλάξετε ελεύθερα τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies και να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας για τη χρήση συγκεκριμένων cookies οποιαδήποτε στιγμή, μέσω του εργαλείου ρυθμίσεων cookies ακολουθώντας τον σύνδεσμο:

Απολύτως απαραίτητα cookies (Strictly Necessary)

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Συνήθως εγκαθίστανται ύστερα από ενέργειά σας που αφορά ένα αίτημα για υπηρεσίες, όπως η ρύθμιση των προτιμήσεων απορρήτου σας ή η συμπλήρωση φορμών. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αποκλείει ή να σας ειδοποιεί σχετικά με αυτά τα cookies. Σε αυτήν την περίπτωση ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας μπορεί να μην λειτουργούν.

Cookies επιδόσεων (Performance)

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες. Για παράδειγμα, ποιες ενότητες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από την ιστοσελίδα μας. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν αναγνωρίζουν την ταυτότητά σας. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.

Λειτουργικά cookies (Functionality)

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στην ιστοσελίδα μας να αποθηκεύει και να «θυμάται» τις επιλογές σας όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή την περιοχή σας, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες υπηρεσίες/λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από εσάς, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies ενδέχεται να είναι ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σας σε άλλες ιστοσελίδες. Μπορούν να οριστούν από εμάς ή από τρίτους παρόχους υπηρεσιών των οποίων τις υπηρεσίες έχουμε προσθέσει στις σελίδες μας. Αν απορρίψετε τη χρήση των ως άνω cookies, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας και να περιοριστεί η πρόσβασή σας στο σύνολο του περιεχομένου αυτής.

Cookies Στόχευσης (Targeting)

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται μέσω της τοποθεσίας μας από συνεργάτες μας για την προβολή διαφημιστικού περιεχομένου που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας και την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Χρησιμοποιούνται επίσης για να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των κανάλια μάρκετινγκ που χρησιμοποιούμε. Αυτά τα cookies λειτουργούν αναγνωρίζοντας με μοναδικό τρόπο το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή σας. Αν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, δεν θα απολαμβάνετε τις στοχευμένες διαφημίσεις μας σε διαφορετικούς ιστότοπους.

Adobe Analytics

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Adobe Analytics cookies για να διαφοροποιεί αιτήματα από διαφορετικά προγράμματα περιήγησης και για να αποθηκεύει χρήσιμες πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή αργότερα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη συσχέτιση πληροφοριών περιήγησης με αρχεία πελατών Τα Analytics χρησιμοποιούν cookies για να κατηγοροποιήσουν ανώνυμα νέους επισκέπτες, να βοηθούν στην ανάλυση δεδομένων ροής επισκέψεων και να παρακολουθούν την ιστορική δραστηριότητα στον ιστότοπο, όπως απόκριση σε συγκεκριμένες καμπάνιες ή τη διάρκεια του κύκλου πωλήσεων.

Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την λειτουργία του ιστοτόπου και την υλοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας, η Εταιρία δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες  εταιρείες, όπως εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων ή σε άλλες εταιρείες του Ομίλου. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δεσμεύεται ότι οι συνεργάτες της τελούν υπό τον έλεγχο και ενεργούν μόνον κατ’ εντολή της, έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.

Κατά τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε διεθνές και τοπικό επίπεδο διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς συνάπτοντας συμβάσεις στις οποίες ορίζεται ότι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων θα διατηρούν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας τους. Τέλος μπορεί επίσης να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες σας που συλλέγουμε από την ιστοσελίδα μας σε Δημόσιες Αρχές, Υπηρεσίες και Οργανισμούς στα πλαίσια εκπλήρωσης των σχετικών νομίμων υποχρεώσεων της Εταιρίας.

Η Εταιρία έχει εφαρμόσει όλα τα εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας της, έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής.
Όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από και προς το www.allianz.gr προστατεύoνται από εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και πρόσβαση σε αυτά μπορεί να δοθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (π.χ. δικαστική εντολή, υποψία εγκληματικής συμπεριφοράς, η παραβίαση των κανονιστικών υποχρεώσεων) και μόνο σε συγκεκριμένα πρόσωπα σε συγκεκριμένες λειτουργικές θέσεις (π.χ. Νομική Υπηρεσία, Κανονιστική Συμμόρφωση, Λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων). Κάθε βήμα της διαδικασίας, καθώς και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται, είναι συνδεδεμένα σε μια σειρά βημάτων ελέγχου. Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απορρίπτονται μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας διατήρησης.
Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρία τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής (της διάρκειας), τα δεδομένα διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρίας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε το δικαίωμα:

  • Πρόσβασης και ενημέρωσης για τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται για εσάς, την προέλευσή τους, τους σκοπούς και τα όρια της επεξεργασίας, τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας, του εκτελούντος την επεξεργασία και των τρίτων στους οποίους μπορεί αυτά να αποκαλυφθούν. Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος Πρόσβασης
  • Διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων ώστε να είναι πάντα ακριβή. Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος Διόρθωσης
  • Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία μας αν η επεξεργασία και διατήρησή τους δεν είναι πλέον απαραίτητη. Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος Διαγραφής
  • Περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα όταν έχετε αμφισβητήσει την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, για την περίοδο που θα απαιτηθεί για να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους. Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος Περιορισμού
  • Να αποκτήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και δικαίωμα διαβίβασης αυτών σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος Φορητότητας
  • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή να μας πείτε να σταματήσουμε την επεξεργασία τους (π.χ. για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ή για την συμμετοχή σας σε έρευνα ικανοποίησης πελατών). Μόλις μας ενημερώσετε σχετικά με το αίτημα σας αυτό, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός αν επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
  • Να αντιτίθεστε σε απόφαση η οποία λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά. Αίτηση Άσκησης Δικαιώματος Εναντίωσης

Σε περίπτωση περιστατικού απώλειας προσωπικών δεδομένων σας, θα σας ενημερώσουμε, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής αίτησης/επιστολής/e-mail στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Η καταχρηστική άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, ιδίως μέσω αδικαιολογήτως επαναλαμβανόμενων αιτημάτων ή συμπεριφοράς η οποία δύναται να κριθεί κακόπιστη και η οποία συνεπάγεται για εμάς διαχειριστική δαπάνη, δύναται να σας επιβαρύνει με το αντίστοιχο κόστος.

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκρινόμαστε στην άσκηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από την λήψη του, ώστε στα πλαίσια αυτού του χρονικού διαστήματος είτε να προχωρούμε στην ικανοποίησή του αιτήματός σας, είτε να σας αναφέρουμε τους λόγους που δε μας το επιτρέπουν.

Για τις περιπτώσεις όπου η συγκατάθεσή σας αποτελεί την νομική βάση για τη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα ανάκλησης αυτής σε οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας ενδεχομένως και κατά περίπτωση να συνεπάγεται την άμεση διακοπή της συμβατικής μας σχέσης, δεδομένου ότι πλέον δε θα νομιμοποιούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Για την ανάκληση της συγκατάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας. Όσον αφορά την ανάκληση της συγκατάθεσής σας για τη χρήση cookies, θα πρέπει να διαγράψετε τα cookies που έχει εγκαταστήσει ο ιστότοπός μας, ώστε το εργαλείο ρυθμίσεων cookies να αρχικοποιηθεί και μέσω του εργαλείου να μην αποδεχθείτε τη χρήση cookies. Από αυτή τη ρύθμιση εξαιρούνται τα απολύτως αναγκαία cookies.

Επιπροσθέτως έχετε δικαίωμα υποβολής παραπόνου ή/και καταγγελίας, είτε απ’ ευθείας στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας μας, είτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, όπως αναλύονται στην παρούσα ενημέρωση για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, με αποστολή σχετικού αιτήματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας μας, στο e-mail: customercontact@allianz.gr στο τηλέφωνο 2106999999, στην ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι.

Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο e-mail: contact@dpa.gr, στο τηλέφωνο 2106475600, στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.

Τελευταία ενημέρωση: 05/06/2019
Δείτε πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης όταν επισκέπτεστε τα κεντρικά μας γραφεία.