Δείτε το Ημερήσιο Δελτίο Θέσης και Τιμών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Βρείτε σε καθημερινή βάση απολογιστικά στοιχεία για τα βασικά οικονομικά μεγέθη, τις τιμές κλεισίματος των κυριότερων κεφαλαιαγορών, καθώς και τις τιμές και αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Μέσα από το Μηνιαίο Δελτίο Κεφαλαιαγορών - Capital Markets Monthly επιχειρείται μια γενική τοποθέτηση στην οικονομική επικαιρότητα από εξειδικευμένα στελέχη της Allianz Global Investors, καθώς και η παράθεση με σαφή και έγκυρο τρόπο των προοπτικών των επιμέρους αγορών και κλάδων. 
Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τα Αμοιβαία κεφάλαια που διαθέτουν οι διαχειριστές μας, όπως Εξαμηνιαίες και Ετήσιες Εκθέσεις.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.