Πιστωτικές κάρτες 
Τώρα μπορείτε να πληρώνετε λιγότερα ασφάλιστρα και να τα εξοφλείτε έως και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις! 

Μάθετε περισσότερα
Νέος Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης Ευρωπαϊκής Πίστης-4
Το μοντέλο εξυπηρέτησής μας 
Ο Ασφαλιστικός μας Διαμεσολαβητής είναι πάντα δίπλα σας, για να σας βοηθά και για να σας καθοδηγεί, προκειμένου να σας εξασφαλίσει αυτό που επιθυμείτε, ιδιαίτερα τη δύσκολη στιγμή που θα τον χρειαστείτε.

Μάθετε περισσότερα

Γνωρίστε την Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. δραστηριοποιείται στη Διαχείριση Κεφαλαίων από το 1992.

Η εμπειρία που απορρέει από τη μακρόχρονη πορεία μας στην ελληνική αγορά, αποτελεί εγγύηση για την αποτελεσματική διαχείριση των επενδύσεων των πελατών μας. Με πάνω από 1,14 δισεκατομμύρια ευρώ σε κεφάλαια υπό διαχείριση και με περισσότερους από 15.000 ευχαριστημένους πελάτες, συνεχίζουμε να προσφέρουμε υψηλή ποιότητα επενδυτικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, με την υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων τύπου Πλήρους Εξουσιοδότησης Διαχείρισης (Discretionary) ή Συμβουλευτικής Διαχείρισης (Advisory), η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. δημιουργεί χαρτοφυλάκια επενδύσεων, τα οποία απευθύνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε επενδυτή ανάλογα με το προσωπικό του προφίλ. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνονται σε:
-Ιδιώτες
-Νομικά Πρόσωπα
-Εταιρίες
-Ταμεία
-Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
Περισσότερα

Δομή

Η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτελεί θυγατρική της ασφαλιστικής εταιρίας Allianz Ευρωπαϊκής Πίστης Μ.Α.Α.Ε. Επιπλέον, λειτουργεί ως αντιπρόσωπος της Allianz Global Investors & της PIMCO, των επενδυτικών βραχιόνων της Allianz διεθνώς, διοχετεύοντας την τοπική αγορά με πληροφόρηση, γνώση, προϊόντα και υπηρεσίες παγκοσμίου επιπέδου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Εξυπηρέτηση Πελατών

Εξυπηρέτηση Πελατών

Συμπληρώστε τη φόρμα ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο

Καλέστε μας

Ώρες λειτουργίας 8:30-16:30, Παρασκευή 15:30

Στείλτε μας email

Για όποια πληροφορία, στείλτε μας email στο aedak@allianz.gr

Πιστοποιημένοι πωλητές

Κατάλογος πιστοποιημένων προσώπων

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ
Χρήσιμες Πληροφορίες

Κεντρική Διεύθυνση

Αllianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ’
104 42 Αθήνα
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 942001000
Α.Φ.Μ: 094354938
Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο Κεντρικών Γραφείων: 210 37 17 700

Υποβολή παραπόνου

H Αllianz ΑΕΔΑΚ έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων έχοντας ως γνώμονα την παροχή υψηλής ποιότητας επενδυτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες (υφιστάμενους/ δυνητικούς) και συνεργάτες της.
Στόχος μας είναι η δίκαιη και αποτελεσματική διερεύνηση των παραπόνων σας με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τις λειτουργίες της Εταιρίας.

Η αποστολή του παραπόνου σας μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Εταιρίας:
Αllianz A.E.Δ.Α.Κ, Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ’, ΤΚ 104 42, Αθήνα,
υπ’όψη Υπευθύνου Διαχείρισης Παραπόνων 
2. Με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aedak@allianz.gr
3. Με τη συμπλήρωση της Έντυπης Φόρμας την οποία αποστέλλετε με έναν από τους παραπάνω τρόπους ή επιλέγοντας απευθείας την Ηλεκτρονική Φόρμα

Όποιον τρόπο κι αν επιλέξετε, η Εταιρία μας μέσω κατάλληλης διαδικασίας, επιβεβαιώνει την παραλαβή του παραπόνου σας και ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Παραπόνων προχωράει άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να λάβετε την γραπτή απάντηση της Εταιρίας εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.Εάν τυχόν χρειαστεί περαιτέρω χρόνος διερεύνησης, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Παραπόνων θα σας ενημερώσει άμεσα.

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την γραπτή επίλυση του παραπόνου σας, σας ενημερώνουμε ότι διαθέτετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στο Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή, οδός Μασσαλίας 1, 106 80, Αθήνα, τηλ. 210 33 76 700 για την εξώδικη επίλυση της διαφοράς σας. 

Η υποβολή έγγραφου παραπόνου στην Εταιρίας μας γίνεται δωρεάν και δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει την παραγραφή των έννομων αξιώσεων σας.

Κανονιστικό πλαίσιο

Η λειτουργία της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4099/2012, με τον οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί “Οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανωνύμων εταιριών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων”.

Επιπλέον, η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ., ως Α.Ε.Δ.Α.Κ. διευρυμένου σκοπού διέπεται από ορισμένες διατάξεις του Ν.4514/2018, με τον οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία 2014/65 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (Markets in Financial Instruments Directive, MiFID).

Απ./633/20.12.2012

Οργανωτικές απαιτήσεις Α.Ε.Δ.Α.Κ., σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων, περιεχόμενο σύμβασης μεταξύ θεματοφύλακα & εταιρίας διαχείρισης.

Απ. ΕΚ 1/452/1.11.2007

Κανονιστικό Πλαίσιο

Κανόνες Συμπεριφοράς ΕΠΕΥ

Πολιτικές

Η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. θεσπίζει και υιοθετεί πολιτικές που εξασφαλίζουν την τήρηση του θεσμικού πλαισίου, προάγουν τη διαφάνεια στη λειτουργία της και διασφαλίζουν τα συμφέροντα των πελατών της.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Πελατών

Πολιτική BMR

Πολιτική Αποδοχών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής & Δικαιωμάτων Ψήφου

Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων & Προσωπικών Συναλλαγών

Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID

H Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) καθορίζει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, για την εναρμόνιση των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων στην Ευρώπη.

Οι διατάξεις της MiFID αλλάζουν την οργάνωση των εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, διευκολύνουν τις συναλλαγές και προάγουν την εναρμόνιση των επενδυτικών αγορών στην Ευρώπη. Η σημαντικότερη αλλαγή που επιφέρει, όμως, είναι ότι κατοχυρώνει μεγαλύτερη διαφάνεια και προστασία για τους επενδυτές, κυρίως εκείνους που δεν έχουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Προσυμβατική ενημέρωση- Νομοθεσία MiFiD II 426 KB

Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 117 KB

Εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης κεφαλαιακής επάρκειας 309 KB

Πολιτική Συμμόρφωσης Δημοσιοποίησης 127 KB

Ενσωμάτωση Κινδύνων Βιωσιμότητας (SFDR)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών - SFDR (ΕΕ 2019/2088), η Εταιρία έχει δεσμευτεί για την υιοθέτηση μιας φιλοσοφίας βιώσιμων αποδόσεων των επενδύσεων και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, ενσωματώνοντας ESG κριτήρια, παράγοντες και στόχους (Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση), στην επενδυτική της φιλοσοφία, στην επενδυτική της διαδικασία, στις πολιτικές της και στην στρατηγική της, καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού κύκλου.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

ESG Επενδυτική Πολιτική

Κατηγοριοποίηση Αμοιβαίων Κεφαλαίων βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR)

Μη εξέταση δυσμενών επιπτώσεων των επενδυτικών αποφάσεων και των επενδυτικών συμβουλών στους παράγοντες αειφορίας αρχική δήλωση 10.03.2021

Οδηγίες Εγγραφής Allianz e-Investment

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εγγραφή σας, στην εφαρμογή Allianz e-Investments, μπορείτε να βρείτε οδηγίες εδώ.