Πιστωτικές κάρτες 
Τώρα μπορείτε να πληρώνετε λιγότερα ασφάλιστρα και να τα εξοφλείτε έως και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις! 

Μάθετε περισσότερα
Νέος Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης Ευρωπαϊκής Πίστης-4
Το μοντέλο εξυπηρέτησής μας 
Ο Ασφαλιστικός μας Διαμεσολαβητής είναι πάντα δίπλα σας, για να σας βοηθά και για να σας καθοδηγεί, προκειμένου να σας εξασφαλίσει αυτό που επιθυμείτε, ιδιαίτερα τη δύσκολη στιγμή που θα τον χρειαστείτε.

Μάθετε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Τι θα σας προσφέρουμε

Ευελιξία

Επενδύσετε ευέλικτα και γρήγορα στην εγχώρια αλλά και τη διεθνή αγορά

Εξειδίκευση

Εμπιστευτείτε τη διαχείριση της επένδυσής σας στους ειδικούς

Διαφάνεια

Παρακολουθείτε εύκολα και με διαφάνεια την πορεία της επένδυσης σας

Κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια

Προσφέρουν ικανοποιητική προσδοκώμενη απόδοση. Απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε επενδυτές με μέσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια

Επενδύουν το ενεργητικό τους σε όλα τα προϊόντα της Κεφαλαιαγοράς και της Χρηματαγοράς. Απευθύνεται σε επενδυτές που προσδοκούν σημαντικά κέρδη.

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Έχουν υψηλή προσδοκώμενη απόδοση και απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Επαγγελματική διαχείριση χαρτοφυλακίου και πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων σε διεθνές επίπεδο

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πως μπορώ να επενδύσω

Επενδυτική διαδικασία

Η συμμετοχή σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μια εύκολη και αυστηρά καθορισμένη, από τον νόμο, διαδικασία που απαιτεί τα τρία παρακάτω βήματα:
-Υποβολή Αίτησης
-Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους επενδυτές
-Καταβολή του ποσού προς επένδυση στον θεματοφύλακα

Υποβολή Αίτησης

Ο υποψήφιος μεριδιούχος συμπληρώνει και υποβάλει προς την εταιρία διαχείρισης την Αίτηση Απόκτησης Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στην οποία εκτός από τα στοιχεία των δικαιούχων συμπληρώνει και τα ποσά που επιθυμεί να επενδύσει στο εκάστοτε αμοιβαίο κεφάλαιο.

Παράλληλα με την υποβολή της αίτησης απόκτησης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων διεξάγεται και η διαδικασία ελέγχου καταλληλόλητας με την συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων της Εταιρίας, με την οποία εκτιμάται εάν το αμοιβαίο κεφάλαιο που έχει επιλέξει ο υποψήφιος μεριδιούχος είναι κατάλληλο για τα επενδυτικά χαρακτηριστικά του. 

Οδηγίες για την συμπλήρωση του Εντύπου Ελέγχου Καταλληλότητας
Πίνακας Μεταβλητότητας - Αποδόσεις
Πολιτική Προμηθειών Α/Κ Allianz
Πολιτική Προμηθειών Α/Κ Ευρωπαϊκή Πίστη 
Τραπεζικοί Λογαριασμοί ΑΚ Ευρωπαϊκή Πίστη

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους επενδυτές

Το έντυπο “Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών” περιέχει πληροφορίες για τα ουσιώδη στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου, ώστε οι υποψήφιοι μεριδιούχοι να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη φύση και τους κινδύνους του. Δίνεται στον υποψήφιο μεριδιούχο πριν από την υπογραφή της αίτησης για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.

Καταβολή του ποσού προς επένδυση στον θεματοφύλακα

H συμμετοχή σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την καταβολή του προς επένδυση ποσού στο λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου που τηρείται στην τράπεζα. Οι σχετικοί αριθμοί λογαριασμών περιλαμβάνονται στην αίτηση συμμετοχής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Κατά τη διαδικασία συμμετοχής, η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. θα σας ζητήσει στοιχεία που πιστοποιούν επαρκώς την ταυτότητά και τα εισοδήματά σας.

Για το σκοπό αυτό θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα έντυπα της Εταιρίας κατά περίπτωση και να μας προσκομίσετε έγγραφα για την επαλήθευση των στοιχείων σας.

Χρήσιμα Έντυπα:
Αίτηση Απόκτησης Μεριδίων ΑΚ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ»
Αίτηση Απόκτησης Μεριδίων ΠΤΚ ΑΚ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ»
Αίτηση Απόκτησης Μεριδίων AGI
Αίτηση Απόκτησης Μεριδίων PIMCO
Έντυπο για την ταυτοποίηση στοιχείων Πελατών
Καρτέλα Πελάτη
Έντυπο KYC
Έντυπο αυτοπιστοποίησης φορολογικής κατοικίας & στοιχείων δικαιούχου
Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης επενδυτικού προφίλ

Πώς γίνεται;

Η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή και μπορεί να είναι μερική ή ολική.

  1. Ο μεριδιούχος συμπληρώνει και υποβάλλει στην εταιρία διαχείρισης την “Αίτηση εξαγοράς”.
  2. Η εταιρία διαχείρισης, το αργότερο εντός πέντε ημερών, καταθέτει το χρηματικό ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του μεριδιούχου ή εκδίδει και αποστέλλει επιταγή με το πόσο της εξαγοράς.

Χρήσιμα Έντυπα

Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.  δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης συλλογικών και ατομικών χαρτοφυλακίων από το 1992, προσφέροντας μια ευρεία επιλογή επενδυτικών λύσεων μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων, με βασική της φιλοσοφία την προσαρμογή στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ, θυγατρική της ασφαλιστικής Εταιρίας Allianz Ευρωπαϊκής Πίστης διαχειρίζεται και διαθέτει στην τοπική αγορά δεκατέσσερα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία καλύπτουν πλήρως το φάσμα των επενδυτικών αναγκών της εγχώριας αγοράς.

Allianz Global Investors

Η Allianz Global Investors (AGI), εταιρία του ομίλου Allianz, είναι μια από τις πέντε κορυφαίες εταιρίες διαχείρισης κεφαλαίων σε όλο τον κόσμο. Οι πελάτες, της εμπιστεύονται περιουσιακά στοιχεία που αγγίζουν τα €533bn.

PIMCO

Η Pacific Investment Management Company (PIMCO), με ιστορία από το 1971 στη διαχείριση κεφαλαίων, αποτελεί εταιρία του Ομίλου Allianz από το 2000. Παρέχει επενδυτικές λύσεις και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες σε όλο τον κόσμο, με κεφάλαια υπό διαχείριση γύρω στα $1,86 trillion.

Α-Ζ

Α.Ε.Δ.Α.Κ. (Allianz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων)    
Εταιρία που έχει ως σκοπό τη διαχείριση ενός η περισσοτέρων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΟΣΕΚΑ).
  
Α.Ε.Ε.Μ.Κ. (Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου)
Η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του δικού της χαρτοφυλακίου και δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτου.
 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ    
Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος μιας Α.Ε.Δ.Α.Κ., μπορεί να είναι μία άλλη Α.Ε.Δ.Α.Κ., μια Τράπεζα, Ασφαλιστική Εταιρία, ΕΠΕΥ, ή Χρηματιστηριακή Εταιρία. Ο Αντιπρόσωπος είναι υπεύθυνος για να εξηγήσει τι ακριβώς είναι κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο, τι κόστος (προμήθειες, αμοιβές κ.λπ.) έχει για τον μεριδιούχο, ενώ οφείλει να παραδίδει στον επενδυτή το έντυπο Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) και να θέτει στη διάθεση του κοινού, Κανονισμούς και Ενημερωτικά δελτία των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαθέτει.
 
ΑΠΟΔΟΣΗ
Το κέρδος το οποίο δίνουν τα Αμοιβαία Κεφάλαια στους επενδυτές και μετριέται ως η διαφορά στην τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου, συν τυχόν μερίσματα που διανέμει το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε χρόνο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Είναι το έντυπο που περιλαμβάνει ενδεδειγμένες πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά του ΟΣΕΚΑ ούτως ώστε οι επενδυτές να είναι σε θέση να κατανοούν τη φύση και τους κινδύνους του προσφερόμενου επενδυτικού προϊόντος και, ως εκ τούτου, να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις έχοντας πλήρη γνώση.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ονομάζεται η συνολική περιουσία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές. Η αξία του ενεργητικού μεταβάλλεται τόσο από την διακύμανση της αξίας των επενδύσεων, όσο και από τις συμμετοχές και εξαγορές της κάθε ημέρας.
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Το Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία που επιτρέπουν στους επενδυτές να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την προτεινόμενη επένδυση και ειδικότερα, όσον αφορά στους σχετικούς κινδύνους.

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΟΣΕΚΑ
Η ετήσια έκθεση περιέχει ισολογισμό ή κατάσταση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, αναλυτικό λογαριασμό των εσόδων και των δαπανών της χρήσης, έκθεση για τις δραστηριότητες της χρήσης καθώς και κάθε σημαντική πληροφορία που επιτρέπει στους επενδυτές να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του ΟΣΕΚΑ. Η ετήσια έκθεση τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη κάθε χρήσης και η εξαμηνιαία έκθεση εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου.

ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ    
Η διαδικασία ""ανάληψης” χρημάτων από Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η εξαγορά μπορεί να είναι μερική (συγκεκριμένο ποσό, μέρος του συνολικού κεφαλαίου) ή ολική και απαιτεί συμπλήρωση αίτησης. Δικαίωμα στην εξαγορά έχουν όλοι οι συμμεριδιούχοι ξεχωριστά (κοινός λογαριασμός).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Το Εποπτικό Όργανο των Εταιριών Διαχειρίσεως, των Εταιριών Επενδύσεων και των ΑΕΠΕΥ. Είναι το αντίστοιχο της Τράπεζας της Ελλάδος για τις Τράπεζες. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί την άδεια λειτουργίας στις Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τις Ε.Ε.Χ. και ελέγχει τη λειτουργία τους.
 

Η-Μ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΟΣΕΚΑ   
Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ ανατίθεται από την εταιρία διαχείρισης, κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε έναν θεματοφύλακα. Ο θεματοφύλακας ευθύνεται για την ταμειακή παρακολούθηση και διαχείριση των κινήσεων των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρίας διαχείρισης.

ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ
Η καθαρή τιμή προκύπτει από τη διαίρεση της αξίας του ενεργητικού του Α/Κ κάθε ημέρας με τον συνολικό αριθμό μεριδίων εκείνης της ημέρας. Η καθαρή τιμή χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η απόδοση των επενδύσεων αλλά και οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς.
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ο Κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου περιέχει τον επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου, το είδος των επενδύσεων στα οποία μπορεί να επενδύεται το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, τις τυχόν κατηγορίες των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ, τις προμήθειες, τα έξοδα και τις αμοιβές καθώς και τον τρόπο υπολογισμού των εν λόγω προμηθειών, εξόδων και αμοιβών και τους όρους συμμετοχής στον ΟΣΕΚΑ και της εξαγοράς των μεριδίων του.
 
ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Είναι τα κέρδη τα οποία πραγματοποιεί το Α/Κ από την πώληση μετοχών, ομολόγων ή και συναλλάγματος σε υψηλότερη τιμή από αυτή που αγοράστηκαν.
    
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Όλες οι επενδύσεις έχουν κάποιο κίνδυνο. Ο κίνδυνος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πιθανότητα να μην επιτευχθεί η προσδοκώμενη απόδοση την οποία ανέμενε ο επενδυτής. Στα μετοχικά Α/Κ, η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη λόγω της φύσεως της επένδυσης, ενώ στα Ομολογιακά Α/Κ και στα Α/Κ Χρηματαγοράς είναι μικρότερη.

ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ
Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται ανά πάσα στιγμή σε ίσης αξίας ονομαστικά μερίδια. Έτσι, αν κανείς θέλει να μάθει την αξία του κεφαλαίου του σήμερα πρέπει να πολλαπλασιάσει τον αριθμό μεριδίων που κατέχει με την τιμή εξαγοράς του ΑΚ. Τα μερίδια ΟΣΕΚΑ δύναται να διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες (classes), οι οποίες παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα.
 
ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΣ
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει ένα ή περισσότερα μερίδια ΟΣΕΚΑ.
   
ΜΕΡΙΣΜΑ
Οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους και μερίσματα, δύναται να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της χρήσης. Ο όρος “δύναται” σημαίνει ότι ο κανονισμός του Α/Κ μπορεί να ορίζει διαφορετικά.

Ν-Σ

ΟΣΕΚΑ
Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ).

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Μικρό ποσοστό του κατατεθειμένου κεφαλαίου που παρακρατείται κατά τη συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και το οποίο καλύπτει διάφορα έξοδα διάθεσης. Κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία του Α/Κ και το ύψος της καθορίζεται στον Κανονισμό του Α/Κ, αναγράφεται δε από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. και στην αίτηση συμμετοχής στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 
Ποσοστό του ρευστοποιούμενου ποσού το οποίο παρακρατείται κατά την έξοδο από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και ποικίλλει ανάλογα με την κατηγορία του Α/Κ. Καθορίζεται από τον Κανονισμό του Α/Κ και αναγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

ΣΥΜΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΙ
Όσοι συμμετέχουν στα ίδια μερίδια Α/Κ. Έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους συνδικαιούχους κοινού λογαριασμού σε τράπεζες. Ο κάθε συμμεριδιούχος μπορεί να εξαγοράσει μερίδια.
 
ΣΥΜΜΕTOXH
Όσοι συμμετέχουν στα ίδια μερίδια Α/Κ. Έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους συνδικαιούχους κοινού λογαριασμού σε τράπεζες. Ο κάθε συμμεριδιούχος μπορεί να εξαγοράσει μερίδια.
 
Συμμετοχή είναι η είσοδος ενός προσώπου σε ΟΣΕΚΑ. Η τιμή συμμετοχής είναι η τιμή διάθεσης του μεριδίου την ημέρα συμμετοχής.
 

Τ-Ω

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
Η τιμή διάθεσης είναι η καθαρή τιμή προσαυξημένη κατά την προμήθεια διάθεσης.
 
ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΟΣΕΚΑ
Η τιμή εξαγοράς είναι η καθαρή τιμή μειωμένη κατά την προμήθεια εξαγοράς.
Ενδιαφέρεστε να επενδύσετε σε Αμοιβαία Κεφάλαια;
Τρόποι επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώστε τη φόρμα ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο

Καλέστε μας

Ώρες λειτουργίας 8:30-16:30, Παρασκευή 15:30

Στείλτε μας email

Για οποιαδήποτε πληροφορία, στείλτε μας email στο:

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ