Εδώ θα βρείτε ανακοινώσεις σχετικές με τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται και σας προσφέρει η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.