Η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. δραστηριοποιείται στη Διαχείριση Κεφαλαίων από το 1992.
Η εμπειρία που απορρέει από τη μακρόχρονη πορεία μας στην ελληνική αγορά, αποτελεί εγγύηση για την αποτελεσματική διαχείριση των επενδύσεων των πελατών μας. Με πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ σε κεφάλαια υπό διαχείριση και με περισσότερους από 15.000 ευχαριστημένους πελάτες, συνεχίζουμε να προσφέρουμε υψηλή ποιότητα επενδυτικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, με την υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων τύπου Πλήρους Εξουσιοδότησης Διαχείρισης (Discretionary) ή Συμβουλευτικής Διαχείρισης (Advisory), η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. δημιουργεί χαρτοφυλάκια επενδύσεων, τα οποία απευθύνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε επενδυτή ανάλογα με το προσωπικό του προφίλ. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνονται σε:

  • Ιδιώτες
  • Νομικά Πρόσωπα
  • Εταιρίες
  • Ταμεία
  • Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
Δείτε το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Δείτε τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Στοιχεία Εταιρίας

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ’
104 42 Αθήνα
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 942001000
Α.Φ.Μ: 094354938
Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Κέντρο Επικοινωνίας: +302106999903

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.