Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τον κορωνοϊό (COVID-19)

Η Allianz παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τον κορωνοϊό και προβαίνει σε άμεση εφαρμογή και αναπροσαρμογή των μέτρων ασφαλείας. Αυτό γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες εργασίας  της Allianz Ελλάδος σε συνεχή συνεργασία με τον Όμιλο Allianz και ακολουθώντας πιστά τις Οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Διαθέτουμε ολοκληρωμένο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας για τη διασφάλιση των εργασιών μας, των ανθρώπων μας και πρωτίστως για την τήρηση των δεσμεύσεών μας προς τους ασφαλισμένους μας.

Η πλειοψηφία των εργαζομένων μας εργάζεται ήδη από το σπίτι ενώ διαθέτουμε άρτια εξοπλισμένο και λειτουργικό χώρο (Recovery site) που εξασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας μας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Σας συμβουλεύουμε - όπως και εμείς - να τηρείτε αυστηρά τις προφυλάξεις και τις χρήσιμες οδηγίες του ΟΚΥπΥ.

Είστε επιχειρηματίας;  Σας συμβουλεύουμε - εάν δεν έχετε ήδη - να καταρτίσετε ένα σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας για τον κορωνοϊό. Με βάση αυτό, να λάβετε μέτρα για να περιορίσετε τις πιθανές επιπτώσεις του COVID-19 στη συνέχεια λειτουργίας της εταιρίας σας. Για παράδειγμα, σκεφτείτε πρακτικά μέτρα όπως η εξασφάλιση εξοπλισμού για απομακρυσμένη εργασία και η δημιουργία ομάδων εργαζομένων με ευέλικτο ωράριο. Αλλά και μέτρα για την εξασφάλιση της προμήθειας αποθεμάτων και αγαθών. 

Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 και τυχόν συνεπειών για τη συλλογική υγεία, αναστέλλονται από 23/03 οι υπηρεσίες υποδοχής του κοινού στα κεντρικά μας γραφεία, μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι συνεχίζουμε να εξυπηρετούμε ασφαλισμένους και συνεργάτες μας απρόσκοπτα με τους παρακάτω τρόπους:

Επικοινωνία

 • Τηλεφωνικά: 7777 0110 (Εργάσιμες μέρες και Ώρες λειτουργίας 08:30-16:00, Παρασκευή 08:30-15:00)
 • Με αποστολή e-mail στο cyprusbranch@allianz.gr
 • Με αποστολή μηνύματος μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας
 • Παραμένουν όπως πάντα στη διάθεσή σας και οι συνεργάτες διαμεσολαβητές στα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Συναλλαγές

Oι ασφαλισμένοι της Allianz μπορούν να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες της εταιρείας, όπως για παράδειγμα την on-line πληρωμή ασφαλίστρων στη διεύθυνση: https://www.jccsmart.com

Εναλλακτικά, η εξόφληση μπορεί να γίνει με μεταφορά χρημάτων από τον προσωπικό σας τραπεζικό λογαριασμό σε κάποιον από τους παρακάτω λογαριασμούς, αναφέροντας σαν αιτιολογία συναλλαγής το ονοματεπώνυμο του συμβαλλομένου και τον αριθμό συμβολαίου.

 • Eurobank Cyprus Ltd 
  Αρ. Λογαριασμού: 200100356810
  IBAN: CY41018000090000200100356810
 • Ελληνική Τράπεζα 
  Αρ. Λογαριασμού: 115-01-859524-01
  IBAN: CY05 005001150001150185952401
 • Bank of Cyprus Public Company Ltd 
  Αρ. Λογαριασμού: 357030988677
  IBAN: CY35002001950000357030988677
Προσωρινά, και για την διευκόλυνση σας, η αποστολή συγκεκριμένων δικαιολογητικών θα μπορεί να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω e-mail ή μέσω upload στις ψηφιακές εφαρμογές της εταιρείας. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή στο Κέντρο Επικοινωνίας της εταιρίας μας. 
Ναι, στις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο η αποστολή συγκεκριμένων δικαιολογητικών θα μπορεί να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, θα πρέπει να διατηρήσετε τα πρωτότυπα για να τα προσκομίσετε στην εταιρία σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά το πέρας της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων προστασίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή στο Κέντρο Επικοινωνίας της εταιρίας μας.

Παρακάτω θα βρείτε τις πιο σημαντικές και συχνότερες ερωτήσεις σχετικά με τον ιό COVID-19 και την ασφαλιστική κάλυψη. 

Δεν βρίσκετε την ερώτησή σας; Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή  σας ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Επικοινωνίας της εταιρίας μας.

COVID-19 & Πανδημία

Η Allianz, στην πρωτόγνωρη αυτή συγκυρία που έχει πλήξει μεγάλο αριθμό χωρών μεταξύ των οποίων και την Κύπρο, και παρά τον χαρακτηρισμό του COVID-19 ως πανδημία από τον ΠΟΥ με αίσθημα ευθύνης και πρωταρχική μας προτεραιότητα να σταθούμε δίπλα στους ασφαλισμένους μας στην παρούσα κρίση έξαρσης του κορωνοϊού, δεν προτίθεται να ενεργοποιήσει τους τυχόν όρους περί πανδημίας που προβλέπονται σε κάποια ασφαλιστήρια της.

Η συγκεκριμένη απόφαση της κατ’ εξαίρεση μη εφαρμογής των σχετικών όρων για την παρούσα έξαρση του COVID-19 αφορά σε όλα τα ασφαλιστήρια που μπορεί να περιλαμβάνουν όρο εξαίρεσης ή αναστολής ισχύος σε περίπτωση πανδημίας.

Νοσοκομειακή κάλυψη
Ναι, εφόσον έχει ακολουθηθεί η επίσημη διαδικασία που ορίζει ο Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και το Υπουργείο Υγείας.  Προς το παρόν η νοσηλεία ασθενών με COVID-19 επιβαρύνει υποχρεωτικά, για λόγους ασφαλείας και περιορισμού εξάπλωσης, μόνο δημόσια νοσηλευτήρια. Σε περίπτωση που μελλοντικά το Υπουργείο Υγείας και ο ΟΚΥπΥ με σχετική απόφαση παραπέμψει ασθενείς-ασφαλισμένους στον ιδιωτικό τομέα, η ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη θα ενεργοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που θα τεθούν από τις Αρχές.
Ασφάλιση Ζωής 
Ναι, η Allianz καταβάλλει το κεφάλαιο σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η εκάστοτε ασφαλιστική κάλυψη.
Ασφάλιση Επιχείρησης
H κάλυψη Απώλειας Κερδών αποτελεί μέρος του συμβολαίου Υλικής Ζημιάς και συνεπώς καλύπτει οικονομικές απώλειες που προκύπτουν μόνο όταν υπάρχει υλική ζημιά από γεγονότα που περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο Υλικής Ζημιάς όπως ενδεικτικά φωτιά, σεισμός, καιρικά φαινόμενα κ.α. Συνεπώς, δεν καλύπτονται οικονομικές απώλειες από τα μέτρα προστασίας για τον COVID-19.
Οι καλύψεις κλοπής και κακόβουλες ενέργειες κλέπτη παραμένουν σε ισχύ βάσει γενικών και ειδικών όρων συμβολαίου τηρώντας πάντα την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν σε ισχύ τα μέτρα που ορίζει το κάθε συμβόλαιο (συναγερμός, κλειδαριές ασφαλείας κ.λπ.) 

 

Το παρόν αποτελεί ενημερωτικό υλικό το οποίο έχει συνταχθεί με βάση τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής των συνθηκών το παρόν δύναται να τροποποιηθεί, με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα δεδομένα.