Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα

Οι δημογραφικές και μακροοικονομικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με τη μη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, κάνουν πιο επιτακτική από ποτέ την ανάγκη ενός σύγχρονου συνταξιοδοτικού προγράμματος που θα βοηθήσει τους εργαζομένους σας να δημιουργήσουν ένα συνταξιοδοτικό κεφάλαιο. 
Η Allianz, ως ο πλέον αξιόπιστος πάροχος συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών λύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, προσφέρει σύγχρονες λύσεις συσσώρευσης κεφαλαίου με εισφορές εργοδότη ή/και εργαζόμενου. Eσείς μπορείτε να επιλέξετε:
  •  
Η συγκεκριμένη επιλογή απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εξασφαλίσουν την προστασία του επενδυόμενου κεφαλαίου τους. Η Allianz επενδύει τα αποταμιευόμενα ποσά κυρίως σε ομόλογα εκδοτών υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και εγγυάται ετησίως ένα ελάχιστο επιτόκιο, ενώ αποδίδει στους ασφαλισμένους την όποια υπεραπόδοση προκύψει.  Επιλέγοντας ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Εγγυημένου Κεφαλαίου, δεν αναλαμβάνετε επενδυτικό κίνδυνο.
Επιλέγοντας ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ελεύθερης επιλογής επενδύσεων, αποκτάτε πρόσβαση σε υψηλότερες αποδόσεις αναλαμβάνοντας τον αντίστοιχο επενδυτικό κίνδυνο. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε έξι στρατηγικές που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια της Pimco Europe Ltd.
Δημιουργία συνταξιοδοτικού κεφαλαίου με εισφορές εργοδότη ή/και εργαζομένου, μέσω ενός προγράμματος καθορισμένων εισφορών

Κάντε swipe για να δείτε περισσότερα

Συσσώρευση «πακέτων» μικτών ετήσιων αποδοχών
2 πακετα
1 πακέτο
0,5 πακέτο
Ποσοστό εισφορών επί του μικτού μηνιαίου μισθού
>10%
5 - 10%
έως 5%
Αναλογία εισφορών μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου
Επενδυτική επιλογή
Αναλογία εισφορών μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου
Αναλογία εισφορών μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου
Συνταξιοδότηση
Αποχώρηση
Ανικανότητα
Απώλεια Ζωής
Συμμετοχή στην υπεραπόδοση (για προγράμματα με εγγυημένο κεφάλαιο)
Αναλογία εισφορών μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου
Αναλήψεις χρημάτων
Αλλαγή επενδυτικής επιλογής
Eκτός από τα τυποποιημένα πακέτα Υγείας, Ζωής  και Σύνταξης, μπορούμε να σχεδιάσουμε προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης με τις καλύψεις και τα κεφάλαια εκείνα που ταιριάζουν ακριβώς στα δεδομένα, τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δικής σας επιχείρησης.