Ασφάλεια Ενοικιαζόμενων Δωματίων

O τουρισμός είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Για εσάς λοιπόν που η τουριστική σας επιχείρηση είναι στην πρώτη γραμμή, σχεδιάσαμε ένα ειδικό πρόγραμμα που παρέχει ολοκληρωμένη προστασία.
 
  • Δωρεάν Τεχνική Υποστήριξη “My Business Care”
  • Αποζημίωση σε αξία καινούριου, χωρίς υπολογισμό παλαιότητας για κτίριο/πάγιο εξοπλισμό
 

Κάντε swipe για να δείτε περισσότερα

Πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, πτώση αεροσκαφών
Πυρκαγιά από δάσος
Καπνός
Καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, χαλάζι, βάρος χιονιού
Διαρροή σωληνώσεων
Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία
-
Κακόβουλη ενέργεια διαρρήκτη
-
Τρομοκρατικές ενέργειες
Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
-
Κακόβουλες ενέργειες
-
Ασφάλιση αντικειμένου από βραχυκύκλωμα
-
Αστική Ευθύνη για υλικές ζημιές προς τρίτους από πυρκαγιά
-
Γενική Αστική Ευθύνη και Αστική Ευθύνη Εργοδότη
-
Έξοδα μεταστέγασης
-
Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων
Αμοιβές αρχιτεκτόνων μηχανικών
-
Θραύση υαλοπινάκων κτιρίου
-
Θραύση επιγραφών σε Α’ κίνδυνο
-
Ληστεία - Hold up
-
Ημερήσια αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς
-
Κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού
-
Πτώση δένδρων, στύλων
Πρόσκρουση Οχήματος
-
Ασφάλιση αντικειμένων σε εξωτερικό χώρο

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται  εφόσον ζητηθεί.

Σεισμός

Προαιρετική κάλυψη.

Παρέχεται  εφόσον ζητηθεί.

Διακοπή εργασιών

Προαιρετική κάλυψη που αφορά μονο το περιεχόμενο.

Παρέχεται  εφόσον ζητηθεί.

Απώλεια ενοικίου

Προαιρετική κάλυψη που αφορά μονο το κτίριο.

Παρέχεται  εφόσον ζητηθεί.

Υποστήριξη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Υποστήριξη υδραυλικών εγκαταστάσεων
Υποστήριξη κλειδαριών και απεγκλωβισμός ατόμου
Υποστήριξη υαλοπινάκων και κρυστάλλων
Εξασφάλιση επιχείρησης