Ασφάλεια Αγροτικού Αυτοκινήτου

Ασχολείστε με γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα και η οδήγηση αγροτικού είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σας; Ανακαλύψτε τα προγράμματα Ασφάλειας Αγροτικού Αυτοκινήτου All Agro, που σας παρέχουν ολοκληρωμένη κάλυψη για το αγροτικό σας. 
Ένα πλήρες πρόγραμμα Ασφάλειας Αγροτικού Αυτοκινήτου για τους πλέον απαιτητικούς πελάτες.
Ένα πρόγραμμα ασφάλισης που προσφέρει ένα εύρος καλύψεων με "πυρήνα" τον κίνδυνο πυρκαγιάς. 
Βασικό πρόγραμμα ασφάλισης επικεντρωμένο στην Αστική Ευθύνη προς τρίτους, που προκύπτει από την κυκλοφορία του φορτηγού οχήματος, αλλά και απ' τον ιδιοκτήτη-οδηγό του οχήματος.  
 

Κάντε swipe για να δείτε περισσότερα

Αστική Ευθύνη
Αστική Ευθύνη εντος πορθμείου
Αστική Ευθύνη από μετάδοση Πυρκαγιάς
-
Πυρκαγιά - Έκρηξη - Τρομοκρατικές Ενέργειες
-
Πυρκαγιά από Στάσεις – Απεργίες
-
-
Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο όχημα
Ολική - Μερική Κλοπή
-
-
Φυσικά Φαινόμενα
-
-
Οδική Βοήθεια από Ατύχημα - All Help
Ιατρική Υποστήριξη
Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού – Ιδιοκτήτη
Νομική Προστασία
Αστική Ευθύνη κατά τη λειτουργία του οχήματος σαν Εργαλείο
-
Ίδιες Ζημίες
-
-
Φυσικά Φαινόμενα – Χαλαζόπτωση
-
-
Φυσικά Φαινόμενα
-
-
Θραύση Κρυστάλλων
Ζημιές από Μεταφερόμενο ή Προεξέχον Φορτίο
Ολοκληρωμένη Οδική Βοήθεια