Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη νομική συγχώνευση Allianz Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Πίστης

Οι δύο νομικές οντότητες ενοποιούνται σε μία με την επωνυμία: Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία, ΑΦΜ 094007989 και έδρα Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι.
Η νομική συγχώνευση δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στα ασφαλιστήρια συμβόλαια των πελατών μας τόσο σε επίπεδο όρων, ασφαλιστικών καλύψεων και υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο διαμόρφωσης των ασφαλίστρων τους.
Η νομική συγχώνευση δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στα ασφαλιστήρια συμβόλαια των πελατών μας τόσο σε επίπεδο όρων, ασφαλιστικών καλύψεων και υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο διαμόρφωσης των ασφαλίστρων τους.
Οι πελάτες μας θα μπορούν να συνεχίσουν να επικοινωνούν μαζί μας με τους ίδιους τρόπους που χρησιμοποιούσαν μέχρι και σήμερα και στα ίδια στοιχεία επικοινωνίας.
Στις 31 Μαΐου πετύχαμε τη νομική ενοποίηση δύο ισχυρών brands τα οποία θα παραμείνουν διακριτά μέχρι την εμπορική ενοποίηση των δύο εταιριών, οπότε και θα συστηθούμε ξανά στην ελληνική αγορά κάτω από ένα μοναδικό εμπορικό brand.
Έδρα της νέας εταιρίας είναι η Λ. Κηφισίας 274 στην Αθήνα. Προσωρινά ωστόσο, η ομάδα που εξυπηρετεί τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της Allianz, παραμένει στη Λεωφ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ’.