Πιστωτικές κάρτες 
Τώρα μπορείτε να πληρώνετε λιγότερα ασφάλιστρα και να τα εξοφλείτε έως και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις! 

Μάθετε περισσότερα
Νέος Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης Ευρωπαϊκής Πίστης-4
Το μοντέλο εξυπηρέτησής μας 
Ο Ασφαλιστικός μας Διαμεσολαβητής είναι πάντα δίπλα σας, για να σας βοηθά και για να σας καθοδηγεί, προκειμένου να σας εξασφαλίσει αυτό που επιθυμείτε, ιδιαίτερα τη δύσκολη στιγμή που θα τον χρειαστείτε.

Μάθετε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Σχεδιάστε την επενδυτική σας στρατηγική

Και όμως το μέλλον… μπορεί να σχεδιαστεί! 

Η Allianz δημιούργησε και σας προσφέρει ασφαλιστικά προγράμματα περιοδικών καταβολών και εφάπαξ καταβολής συνδεδεμένα με επενδύσεις (Unit Linked) Με τα προγράμματα αυτά, μπορείτε να αποταμιεύετε αποτελεσματικά, δημιουργώντας ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη σύνταξή σας, το οποίο θα σας επιτρέπει να διατηρήσετε την οικονομική σας ανεξαρτησία και την ποιότητα ζωής που εσείς επιθυμείτε στην τρίτη ηλικία.

Περισσότερα

Σε ποιους απευθύνονται

Σε όσους θέλουν να αξιοποιήσουν υφιστάμενο κεφάλαιο.

Σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν ένα κεφάλαιο προς αξιοποίηση στο μέλλον. 

Σε όσους θέλουν να εξασφαλίσουν άνετη επιβίωση στη διάρκεια της τρίτης ηλικίας. 

Σε όσους θέλουν να προσαρμόζουν το αποταμιευτικό τους πρόγραμμα στα μέτρα τους. 

Σε όσους επιθυμούν ένα ευέλικτο σύστημα αποταμίευσης. 

Σε όσους θέλουν να εξασφαλίσουν τους αγαπημένους τους σε περίπτωση απροόπτου. 

Σε όσους επιθυμούν επαγγελματική διαχείριση και πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές για την αποταμίευσή τους. 

Τα συγκεκριμένα προγράμματα προσαρμόζονται στις ανάγκες σας και σας παρέχουν απόλυτη διαφάνεια. Επιπρόσθετα, μπορείτε να αναπροσαρμόσετε την επενδυτική σας στρατηγική καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβολαίου προκειμένου να παραμένει προσανατολισμένη στις ενδεχόμενες αλλαγές που παρατηρούνται στο επενδυτικό σας προφίλ. 

Επενδυτικά προφίλ

Συνταξιοδοτικά - Αποταμιευτικά Προγράμματα -15
Αμυντικό
Σχεδιασμένο για αποταμιευτές που είναι συντηρητικοί και στοχεύουν στην επίτευξη καλύτερων αποδόσεων από τις κλασικές τραπεζικές καταθέσεις.
Συνταξιοδοτικά - Αποταμιευτικά Προγράμματα -19
Συντηρητικό
Σχεδιασμένο για επενδυτές που στοχεύουν κυρίως στην επίτευξη σταθερού εισοδήματος από τοκομερίδια, μερίσματα και βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις, αναλαμβάνοντας λίγο υψηλότερο επενδυτικό κίνδυνο, αποδεχόμενοι διακυμάνσεις βραχυπρόθεσμα.
Συνταξιοδοτικά - Αποταμιευτικά Προγράμματα -18
Ισορροπημένο
Σχεδιασμένο για επενδυτές, που στοχεύουν στην επίτευξη εισοδήματος από τοκομερίδια και μερίσματα, αλλά και σε κεφαλαιακή υπεραξία, με αποδοχή μίας πιθανής διακύμανσης του κεφαλαίου. Το χαρτοφυλάκιο αυτό απαρτίζεται κυρίως από ομόλογα και μετοχές, με στόχο την ισορροπημένη διασπορά.
Συνταξιοδοτικά - Αποταμιευτικά Προγράμματα -16
Αναπτυξιακό
Σχεδιασμένο για επενδυτές που στοχεύουν στην επίτευξη κεφαλαιακής υπεραξίας, αξιοποιώντας επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε διάφορες μετοχικές αγορές του κόσμου, αποδεχόμενοι παράλληλα υψηλή διακύμανση για το κεφάλαιό τους.
Συνταξιοδοτικά - Αποταμιευτικά Προγράμματα -17
Δυναμικό
Σχεδιασμένο για έμπειρους επενδυτές, οι οποίοι στοχεύουν στην επίτευξη μίας σημαντικής κεφαλαιακής υπεραξίας. Σχεδόν το σύνολο του χαρτοφυλακίου (90%) επενδύεται σε μετοχές, αξιοποιώντας επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε διάφορες μετοχικές αγορές του κόσμου, αποδεχόμενοι παράλληλα πολύ υψηλή μεταβλητότητα για το κεφάλαιό τους.

Λόγοι για να τα αποκτήσετε 

Γιατί μπορείτε να προσαρμόσετε τη διαχείριση της επένδυσης στο προσωπικό σας επενδυτικό προφίλ, όπως θα το προσδιορίσετε με τη βοήθεια πιστοποιημένου για διάθεση επενδυτικών προϊόντων Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, Συνεργάτη της Ευρωπαϊκής Πίστης. 

Γιατί μπορείτε να δημιουργήσετε το μελλοντικό σας κεφάλαιο σταδιακά, με τακτικές καταβολές ασφαλίστρου.

Για να αξιοποιήσετε κεφάλαιο που τυχόν ήδη διαθέτετε. 

Γιατί έχετε ευελιξία στην έναρξη της ασφάλισης, με δυνατότητα επιλογής της διάρκειας, του ύψους του ετήσιου ασφαλίστρου επένδυσης και της συχνότητας καταβολής του. 

Γιατί διατηρείτε την ελευθερία της επιλογής ως την λήξη του προγράμματος, επιλέγοντας τον τρόπο διακανονισμού της παροχής είτε ως εφάπαξ καταβολή είτε ως τμηματικές καταβολές ή και ως συνδυασμό των δύο επιλογών. 

Γιατί το χαρτοφυλάκιο σας ελέγχεται συστηματικά (rebalancing), προκειμένου να παραμένει προσανατολισμένο στο επενδυτικό σας προφίλ. 

Γιατί σας παρέχει ασφαλιστική κάλυψη, για να εξασφαλίσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε περίπτωση απροόπτου.

Ενημερωτικό Υλικό

Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντος

Δείτε εδώ τα Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντος (IPID-KID), τα οποία περιέχουν την περίληψη του ασφαλιστικού προϊόντος που σας ενδιαφέρει. Στόχος ενός Εγγράφου Βασικών πληροφοριών, είναι να σας παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να συγκρίνετε αντίστοιχα προϊόντα προκειμένου να καταλήξετε στην πιο κατάλληλη για εσάς απόφαση.

Χαρακτηριστικά Προγράμματος Future Plan

Χαρακτηριστικά Προγράμματος Smart Invest

Χαρακτηριστικά Προγράμματος My Global

Allianz Global Asset Allocation

Το αμοιβαίο κεφάλαιο Allianz Global Asset Allocation προωθεί περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν έχει ως στόχο τη βιώσιμη επένδυση, δηλαδή ταξινομείται ως αμοιβαίο κεφάλαιο του άρθρου 8 του SFDR. Προωθεί τέτοια περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά μέσω της ενεργού συνεργασίας με εκδότες για ουσιαστικά θέματα που σχετίζονται με κλίμα και τη βιοποικιλότητα, καθώς και την εφαρμογή μίας λίστας αποκλεισμού που εξαιρεί τομείς που θεωρούνται επιβλαβείς για το περιβάλλον. Δεν έχει ορίσει δείκτη αναφοράς για τους σκοπούς της ικανοποίησης των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών.

Όπως περιγράφεται περαιτέρω στο παράρτημα του αμοιβαίου κεφαλαίου, το αμοιβαίο κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά μέσω μιας διαδικασίας ελέγχου αποκλεισμού και αποκλείει κάθε άμεση επένδυση σε τομείς που ο Σύμβουλος Επενδύσεων θεωρεί επιβλαβείς για το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του άνθρακα κι του μη συμβατικού πετρελαίου (όπως το πετρέλαιο στην Αρκτική και η πετρελαιοφόρος άμμος). Ανεξάρτητα από αυτό, ορισμένοι ΠΚΔ τίτλοι σταθερού εισοδήματος (όπως περιγράφεται περαιτέρω στην ενότητα του ενημερωτικού δελτίου με τίτλο "ΠΚΔ τίτλοι σταθερού εισοδήματος") από εξαιρούμενους τομείς, μπορεί να επιτρέπονται, εάν ο Σύμβουλος Επενδύσεων καθορίζει ότι αυτές οι επενδύσεις εναρμονίζονται με την προώθηση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών του αμοιβαίου κεφαλαίου. Επιπλέον, οι εταιρίες στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθούν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης, όπως καθορίζονται από τον Σύμβουλο Επενδύσεων.

Όπως ορίζεται στο παράρτημα του αμοιβαίου κεφαλαίου, η στρατηγική αποκλεισμού του και η διαδικασία ελέχγου αποκλεισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου ισχύει για το 100% των άμεσων επενδύσεών του. Η πολιτική αποκλεισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου παρακαλουθείται από τον Σύμβουλο Επενδύσεων σε προσυναλλακτική βάση και σε συνεχή βάση στη συνέχεια.

Τα δεδομένα που απαιτούνται για τα δεσμευτικά κριτήρια της επενδυτικής στρατηγικής του αμοιβαίου κεφαλαίου προέρχονται συνήθως από τον Σύμβουλο Επενδύσεων με διάφορους τρόπους, όπως από τρίτους προμηθευτ'ες δεδομένων ή/και δημιουργούνται μέσω ιδιόκτητης ανάλυσης που διενεργείται από τον Σύμβουλο Επενδύσεων ή/ και λαμβάνονται απευθείας από τον υποκείμενο εκδότη. Ανάλογα με την περίπτωση, θα διεξαχθεί έλεγχος δέουσας επιμέλειας σε αυτές τις πηγές δεδομένων που χρημοποιούνται από τον Σύμβουλο Επενδύσεων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιεί κατά καιρούς πληρεξούσιους ή εκτιμήσεις ως αποτέλεσμα προκλήσεων που αφορούν τα δεδομένα (διαθεσιμότητα και αξιοπιστία δεδομένων). Για παράδειγμα, η διαθεσιμότητα των δεδομένων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι περιορισμένη, λόγω έλλειψης εταιρικής γνωστοποίησης από εκδότες ή σε περιπτώσεις όπου τέτοιου είδους δεδομένα ενδέχεται να μην είναι τυποποιημένα ή να μην επαληθεύονται όταν παρέχονται από έναν εκδότη. Τέτοιες προκλήσεις που αφορούν τα δεδομένα ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσκολία στην αναφορά επαρκώς ακριβών αριθμών ή να επηρρεάσουν το ποσοστό των εκτιμώμενων ή κατά προσέγγιση δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τον Σύμβουλο Επενδύσεων. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τυχόν τέτοιες προκλήσεις που αφορούν τα δεδομένα δεν εμποδίζουν την προώθηση των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών από το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Όπως περιγράφεται στο παράρτημα του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δύναται να συνεργάζεται με εταιρίες για να ενθαρρύνει την εναρμόνισή τους με τη Συμφωνία του Παρισιού ή/και την υιοθέτηση στόχων που βασίζονται στην επιστήμη για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα. 

Πατήστε εδώ για το Παράρτημα Άρθρου 8 Dynamic Multi-Asset Fund

Πατήστε εδώ για την Περιοδική Γνωστοποίηση του Dynamic Multi-Asset Fund (Παράρτημα IV)

Allianz Global Sustainability

Το Allianz Global Sustainability (το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο) προάγει παράγοντες που συναρτώνται με το περιβάλλον και την κοινωνία και μολονότι δεν έχει ως στόχο τη βιώσιμη επένδυση, θα έχει ένα ελάχιστο ποσοστό βιώσιμων επενδύσεων.
Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθεί μια βέλτιστη προσέγγιση για κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις (SRI), που αντιπροσωπεύει παράγοντες που συναρτώνται με το περιβάλλον, την κοινωνία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διακυβέρνηση, και παράγοντες επιχειρηματικής συμπεριφοράς χρησιμοποιώντας μια βαθμολογία SRI, που καθορίζεται με βάση αυτές τις εκτιμήσεις για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, ισχύουν βιώσιμα ελάχιστα κριτήρια αποκλεισμού. Μέσω αυτών των κριτηρίων αποκλεισμού, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο λαμβάνει υπόψη τους δείκτες για τις Κύριες Δυσμενείς Επιπτώσεις (PAI).
Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ενσωματώνει τις Οδηγίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και τις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις αρχές καλής διακυβέρνησης αποκλείοντας εταιρείες με βάση τη συμμετοχή τους σε αντιπαραθέσεις γύρω από τα διεθνή πρότυπα.
Έχουν οριστεί δείκτες βιωσιμότητας για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο προκειμένου να μετρηθεί η επίτευξη των περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών του χαρακτηριστικών. Οι δείκτες βιωσιμότητας προέρχονται από το σύνολο των δεσμευτικών στοιχείων που έχουν οριστεί για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεσμευτικά στοιχεία παρακολουθούνται σε συστήματα συμμόρφωσης πριν και μετά τη συναλλαγή και ως εκ τούτου χρησιμεύουν για τη διασφάλιση επαρκούς δέουσας επιμέλειας και ως κριτήρια αξιολόγησης για την τήρηση των περιβαλλοντικών και/ή κοινωνικών χαρακτηριστικών του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Για κάθε δείκτη βιωσιμότητας, έχει στηθεί μια μεθοδολογία, βασισμένη σε διαφορετικές πηγές δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακριβής μέτρηση και αναφορά των δεικτών.

Πατήστε εδώ για το Παράρτημα Άρθρου 8 Allianz Global Sustainability

Γνωστοποιήσεις Βιωσιμότητας για τους επενδυτικούς τίτλους:

Λόγω έλλειψης επίσημα δημοσιευμένων στοιχείων από τους διαχειριστές, δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε επαρκείς πληροφορίες σε επίπεδο μεμονωμένων επενδυτικών τίτλων, υπό τη μορφή Παραρτήματος για κάθε επενδυτική επιλογή που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 και 9. 

Παρακαλώ όπως βρείτε εδώ τα διαθέσιμα Παραρτήματα που περιλαμβάνονται στις ετήσιες αναφορές των διαχειριστών.

Ημερήσιες τιμές ΕΜΚ

Σας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στις ημερήσιες τιμές των προϊόντων που συνδέονται με τα αντίστοιχα ΕΜΚ (Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια), πατώντας εδώ.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΓΟΝΕΑΣ
ΔΩΡΕΑΝ

Βρήκαμε τον τρόπο να εξασφαλίζετε δωρεάν ψώνια στην οικογένειά σας και να πληρώνετε λιγότερα ασφάλιστρα!

Καταχωρήστε τα μηνιαία έξοδά σας ανά κατηγορία και υπολογίστε ενδεικτικά τη μείωση που μπορείτε να έχετε στα ασφάλιστρά σας!

 • SUPER MARKET
  €/Μήνα
 • ΚΑΥΣΙΜΑ
  €/Μήνα
 • ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
  €/Μήνα
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  €/Μήνα
 • ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
  €/Μήνα
ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
{{output}}€
/Έτος

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ 48 ΩΡΕΣ
Μάθετε περισσότερα συμπληρώνοντας τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. 
 • 1
 • 2
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ 48 ΩΡΕΣ
Μάθετε περισσότερα συμπληρώνοντας τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. 

Το αίτημά σας έχει ληφθεί

Σας ευχαριστούμε!