Τα Αμοιβαία Κεφάλαια αποτελούν ένα μέσο επένδυσης, το οποίο σας επιτρέπει να:

  • Επενδύσετε ευέλικτα και γρήγορα στην εγχώρια αλλά και τη διεθνή αγορά
  • Εμπιστευτείτε τη διαχείριση της επένδυσής σας στους ειδικούς
  • Παρακολουθείτε εύκολα και με διαφάνεια την πορεία της επένδυσης σας
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.