Δείτε συγκεντρωμένα τα έντυπα των ασφαλιστικών προγραμμάτων μας για Επαγγελματίες & Επιχειρήσεις ανά προιοντική Κατηγορία.
H Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη υποχρεούται σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία «Foreign Accounting Tax Compliance Act  (FATCA)» των ΗΠΑ και το νομοθετικό πλαίσιο «Common Reporting Standard (CRS)», που αφορούν στην υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών στο φορολογικό τομέα. Για τον λόγο αυτό, η Εταιρία μας υποχρεούται να συλλέγει το όνομα, τη διεύθυνση, τη χώρα κατοικίας, τον / τους ΑΦΜ, καθώς και την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης των ασφαλισμένων και των δικαιούχων ασφαλίσματος και ενδέχεται να διαβιβάσει τις πληροφορίες αυτές στις κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές.